38 personer drept i Norge i fjor – nær halvparten var partnerdrap

Kripos registrerte i fjor 35 drapssaker med i alt 38 ofre, blant dem tre dobbeltdrap. Drapstallet er det høyeste på ti år, og rundt halvparten var partnerdrap.

Publisert

I snitt har 27 personer blitt drept årlig i Norge siden 2012. 2013 var et unntak med 41 drepte fordelt på 38 saker, viser drapsstatistikken fra Kripos. I 2021 og 2022 ble 29 personer drept i Norge.

Ifølge drapsforsker Vibeke Ottesen er Norge på ingen måte et verstingland.

– Ett drap er ett for mye. Men om vi ser på 2023 fra et forskningsperspektiv, er det stadig få drap i Norge i forhold til andre land, sa hun til NTB tidligere i januar.

Ingen av drapene i fjor anses som uoppklarte, og det ble tatt ut siktelse i samtlige.

Høyt antall partnerdrap

Det er ikke bare i antall ofre at drapsåret 2023 skiller seg ut sett opp imot de siste ti årene. Nær halvparten, 17 personer, ble drept av en nåværende eller tidligere partner eller kjæreste i fjor. Det er over dobbelt så høyt som snittet de siste ti årene, som har ligget på åtte partnerdrap.

I tillegg var gjerningspersonen i 2023 eldre enn ved foregående år, ifølge Kripos. 14 av dem var over 51 år, mot et gjennomsnitt på fire de siste ti årene.

Sju av gjerningspersonene som drepte nåværende eller tidligere partner eller kjæreste, var eldre enn 60 år. Tre av disse tok sitt eget liv etter drapshandlingen.

Også drap med skytevåpen øker. I fjor ble elleve personer skutt og drept. Det er sju flere enn gjennomsnittet de ti siste årene.

Åtte av de elleve som ble drept med skytevåpen, ble drept av noen i en nær relasjon.

Ni av ti gjerningspersoner er menn

Kniv var den mest utbredte drapsmetoden i fjor og ble brukt i 42 prosent av sakene. Tre av fire drap ble begått i private hjem.

Blant gjerningspersonene var 91 prosent menn, og 61 prosent var tidligere domfelt i Norge.

Over halvparten, 57 prosent, var påvirket av alkohol eller andre rusmidler på drapstidspunktet. Vel halvparten, 52 prosent, var arbeidsledige eller trygdet.

58 prosent av ofrene ble drept av noen i en nær relasjon, og 47 prosent av drapsofrene var kvinner.

– Ser man mer generelt på drapssaker i Norge blir kvinner oftest drept av noen i en nær relasjon, mens menn oftest blir drept av en bekjent, opplyser Kripos.

Powered by Labrador CMS