TAS IMOT: Mottaket på Råde er for mange Ukrainske flyktninger første stoppested i Norge.

1700 har opplevd krigsforbrytelser

Det viser informasjon innhentet av norsk politi under ledelse av Kripos.

Publisert Sist oppdatert

Ferske junitall viser at 1760 vitner har oppgitt å ha vært vitne til eller ofre for krigsforbrytelser i Ukraina.

Kripos har etablert en arbeidsgruppe som siden krigen startet har jobbet systematisk med å registrere denne informasjonen.

Gjennom å være tilstede ved en politipost på Nasjonalt Ankomstsenter på Råde i Østfold har flyktninger som kommer til Norge fått mulighet til å svare på et spørreskjema om hva de har opplevd.

Ved å samle inn informasjon og bilder og video bidrar Norge til samarbeidet med Eurojust om å etterforske mulige krigsforbrytelser.

Det var Det nasjonale statsadvokatembetet som ga etterforskningsordren etter at krigen brøt ut for over ett år siden.

Siden da har Kripos ledet arbeidet og bistått politidistriktene.

Kripos har nasjonalt ansvar for etterforskning av krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.

Powered by Labrador CMS