EKSTREMT: – Vi har satt stab og oppbemannet operasjonssentralen. Vi prøver å være i forkant og svare ut de henvendelsene vi får, sier stabssjef Pål Erik Teigen.

Ekstremværet Hans:

– Det har vært nære på

Stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt har aldri vært borti lignende utfordringer, som rammer så bredt og så mange. - Skulle jeg lage et øvelsesscenario, så hadde jeg ikke i min villeste fantasi klart å skrive det vi opplever nå, sier han.

Publisert Sist oppdatert

Over 600 personer er totalt evakuert i Innlandet politidistrikt, som følge av ekstremværet «Hans».

Bare gjennom natten har politiet mottatt 16 meldinger om jordras, seks om flom og 12 om naturskader.

I tillegg ble 15 personer evakuert i Sel kommune og det er telefoniproblemer i Gausdal.

Dette kommer frem i en pressemelding fra politiet.

Her advares det også mot unødvendig ferdsel. Det vises til at det fortsatt er ventet nedbør og det vurderes fortløpende tiltak med blant annet å evakuere beboere og stenge veger.

Kaotisk

– Situasjonen i Innlandet er kaotisk, sier stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt.

Han legger til:

Et hus står delvis i vann på Lena i Innlandet politidistrikt.

– Det er særlig vest for Mjøsa og Gudbrandsdalen vi sliter med nå. Vi begynner også å få problemer i Østerdalen. Vi har mange ras og stengte veier, sier han.

Både Riksveg 3 og E6 er stengt. Dette er hovedfartsårene gjennom Innlandet.

– Mange tettsteder har blitt sperret inne. Vi har problemer med å ta oss frem. Rasene skjer på steder som det kanskje ikke har skjedd før. Det skjer på bakgrunn av mye regn, og at jordsmonnet er mettet, og så gir det etter, fortsetter Teigen.

Prøver å være i forkant

Videre forteller stabssjefen at situasjonen er uforutsigbart og uoversiktlig.

– Vi prøver å være i forkant og evakuere og bistå kommunen på en god måte slik at vi ikke får noen skader på liv og helse.

- Innlandet politidistrikt er vant til ekstreme værsituasjoner, hva skiller «Hans» fra tidligere situasjoner?

– Dette er helt unikt. Jeg har aldri vært borti disse utfordringene hvor det rammer så bredt og så mange kommuner samtidig.

– Hvordan jobber dere for å ivareta sikkerheten og beredskapen?

– Vi har satt stab og oppbemannet operasjonssentralen. Vi prøver å være i forkant og svare ut de henvendelsene vi får. Samt gjøre dette på en trygg og sikker måte og ivareta de ansattes sikkerhet, sier han videre.

- Har vært nære på

Så langt er det ikke meldt om personskader.

– Hvordan er det mulig at ikke det har oppstått personskader?

– Flaks. Det har vært nære på. Vi har hatt flere hendelser både med egne tjenestepersoner som har opplevd at det raser både rundt seg når de er ute på oppdrag, noen har sågar blitt sperret inne. Vi har hatt bobil som hold på å gå på Logen, vi hadde ras i Lom, vi har hatt flere hendelser. Vi har vært heldig, sier Teigen.

Går doble skift

Politidistriktet får bistand fra nasjonale bistandsressurser.

– Vi får nå bistand av brannhelikoptre, og samarbeider tett med HRS og POD. Vi har en plan for å øke bemanningen betraktelig hvis vi skulle få en større akutt hendelse, som trenger stor ressurspågang. Da har vi vært i dialog med Møre og Romsdal, og Trøndelag politidistrikt, sier han.

– Hvordan går det med mannskapet?

– Mannskapet gjør en kjempejobb. Jeg er imponert over innsatsen og drivet i dem, sier han.

Selv har han gått doble skift både mandag og tirsdag.

– Jeg sa til Gudbrandsdølen Dagningen at skulle jeg lage et øvelsesscenario, så hadde jeg ikke i min villeste fantasi klart å skrive det vi opplever nå, avslutter han.

Powered by Labrador CMS