Politiansatte som blir utsatt for hevnaksjoner kan få refundert utgifter som ikke dekkes av forsikringen. Bildet er et illustrasjonsfoto.
Politiansatte som blir utsatt for hevnaksjoner kan få refundert utgifter som ikke dekkes av forsikringen. Bildet er et illustrasjonsfoto.

Nå kan politiansatte få refundert utgifter etter hevnaksjoner

Ny støtteordning kan gi refusjoner for utgifter som ikke dekkes gjennom forsikringen.

Publisert

I desember etablerte regjeringen en ordning «hvor statsansatte kan få refundert tap eller merutgifter dersom de blir utsatt for hevnaksjoner som har sammenheng med arbeidet de gjør for staten», melder Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Hevnaksjoner, skriver departementet, kan være alt fra vold og overfall, til ødeleggelse av eiendom og eiendeler og trusler, som rammer den ansatte selv eller medlemmer av husstanden.

– Vil se på bevis og dokumentasjon

Ordningen gjelder også ansatte i politi- og lensmannsetaten, og søknader om refusjon skal rettes til arbeidsgiver.

Heidi Karin Nakken.
Heidi Karin Nakken.

– Arbeidsgiver avgjør om en refusjon skal utbetales, og hvilket beløp som skal refunderes. Krav om refusjon må vurderes konkret fra sak til sak. Det er blant annet relevant å se på hva slags bevis og dokumentasjon som foreligger, sier statssekretær Heidi Karin Nakken til Politiforum.

Det vil også bli mulig å søke om refusjon for inntektstap knyttet til sikkerhetstiltak som følge av hevnaksjoner.

– Dersom ektefelle eller samboer til den statsansatte opplever tap av inntekt fordi det blir iverksatt sikkerhetstiltak, og dette ikke dekkes av andre ordninger, kan ektefelle få refundert inntil 10 G pr år. Det tilsvarer rundt 1 million kroner. Den statsansatte beholder lønnen når sikkerhetstiltakene pågår, sier Nakken.

Tap som ikke dekkes av forsikring

Departementet understreker at dette dreier seg om tap eller merutgifter «som ikke dekkes av yrkesskadeforsikringen eller voldsoffererstatningsordningen».

– Det gis ikke refusjon for tap som er eller vil bli dekket av forsikringen. Erstatningsutbetalinger, private forsikringer eller andre kompensasjonsordninger vil trekkes fra refusjonen, sier Nakken.

Arbeidsgiver må selv dekke ekstrakostnaden ved eventuelle refusjoner.

– Utbetalinger av refusjon skal dekkes over virksomhetenes driftsbudsjett, sier Nakken.

Powered by Labrador CMS