Politiets enslige helikopter svever over Alnabru i Oslo.
Politiets enslige helikopter svever over Alnabru i Oslo.

Helikopterbeslutning i august

To leverandører kjemper om å få levere de tre nye politihelikoptrene. Beslutningen blir tatt etter sommerferien.

Publisert Sist oppdatert

– Vi er i forhandlinger med to leverandører, og har tatt mål av oss om å signere en kontrakt i løpet av august i år. Leveransen blir i løpet av 2019, sier Freddy Rotseth, leder av politiets helikoptertjeneste.

Med seg i forhandlingene har helikoptertjenesten Politiets Fellestjenester (PFT) og innleid kompetanse fra et advokatfirma med god kjennskap til offentlige anskaffelser og helikopteranskaffelser. I motsetning til det som ofte har vært praksis ved anskaffelser i politiet, skal de nye helikoptrene være hyllevare.

– Vi har vært opptatt av at det vi skal kjøpe, skal være hyllevare, uten skreddersøm for norsk politi som vi pålegger leverandører å utvikle. Det har ofte vist seg å gjøre det problematisk for leveransetidspunktet. Nå prøver vi å unngå forsinkelse, selv om vi ikke har garanti for det.

– Men dere stiller krav til leveranse i 2019?

– Ja.

Større og raskere

I fjor høst slapp daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) nyheten om at regjeringen hadde bestemt seg for å kjøpe to nye helikoptre til politiet, med opsjon på et tredje. En av gladnyhetene under revidert nasjonalbudsjett, var beslutningen om å innløse denne opsjonen. I 2019 skal dermed politiet etter planen ha tre helikoptre.

– Vi er naturligvis veldig godt fornøyd med at det har blitt tatt en politisk beslutning om dette, sier Rotseth, som ikke var informert om beslutningen før tett opptil nyheten ble sluppet i NRK Dagsrevyen den 9. mai.

De tre helikoptrene vil være både større og raskere enn dagens helikoptre, som er av typen EC135 T2+ og produseres av Airbus helicopters.

– Vi stiller krav om at helikoptrene skal kunne fly 250 nautiske mil med seks passasjerer pluss besetning om bord. I transportmodus skal helikopteret kunne operere i 3,5 timer. Så skal vi også videreføre dagens konsept, med politihelikopteret som en observasjon- og overvåkningsplattform, forteller Rotseth.

Når helikoptertjenesten får tre helikoptre tilgjengelig, vil de de utstyres forskjellig.

– Ett helikopter skal stå i transportberedskap, ett i observasjonsberedskap, mens det tredje benyttes til vedlikeholdstrening eller sertifisering. Helikopteret som står i transportmodus, vil ikke ha observasjonskapasitet.

– Hva når dere skal sette inn det tredje helikopteret i tjeneste?

– Det kan være begge deler. I kravspesifikasjonen har vi stilt krav om at helikoptrene må være helt identiske, og at det må være mulig å sette på utstyr ut ifra det behovet vi har. Det må kunne rekonfigureres.

– Hva med skarpskyting fra helikopteret?

– Vi gjør det i dag, men har begrensninger med tanke på last. For å kunne ha med en skytter om bord, må vi ha mindre drivstoff i tanken på grunn av at helikopteret har for liten lasteevne. Men dette er et konsept vi ønsker å videreføre.

Svært mange flytimer

Dagens politihelikopter er av 2002/2003-modell. Selv om produsenten ikke har satt noen livstidsbegrensning på det, er det liten tvil om at både politiets eget og nummer to-helikopteret de leier fra britisk politi, er klare for utskiftning.

– Begge helikoptrene har flydd veldig mange timer. Det som politiet eier, har nådd 10.500 timer, mens det vi leier har 14.400 flytimer. Det er nok helt i verdensklasse på antall akkumulerte flytimer for denne typen helikoptre, sier Rotseth, og legger til:

– Ingen av de nordiske landene eller andre land vi liker å sammenligne oss med, har helikoptre med samme antall flytimer.

Utfordringer med mindre sprekkdannelser og rust, har bidratt til stadig mer nedetid for dagens helikoptre.

– Vi ser også at politiutrustningen om bord begynner å bli gammel, og komponenter går i stykker. Det er en utfordring i dag å klare å holde ett helikopter flygedyktig 24/7, 365 dager i året.

Tre helikoptre vil åpenbart gi langt bedre helikopterberedskap, ikke minst når de nasjonale beredskapsressursene etter planen også samlokaliseres på beredskapssenteret noen mil sør for Oslo.

– Vi får tilført en ny dimensjon med flymaskiner som er mer robuste og som har transportkapasitet. I tillegg har det også vært en utvikling på teknologisiden i flybransjen de siste 15-16 årene. Tre helikoptre vil også gi oss større robusthet. De helikoptertypene som er med i konkurransen flyr også fortere enn dagens helikoptre, under tilsvarende forhold.

– Responstiden kommer til å bli raskere?

– Ja.

Ønsker ny ATB

Hvilke leverandører og hvilke helikoptermodeller som nå kjemper om å få bli nytt norsk politihelikopter, vil Rotseth naturlig nok ikke kommentere. I en reportasje i Teknisk Ukeblad spekuleres det i om valget faller på en av disse fire helikoptermodellene:

• Agusta Westland AW169, brukt av blant kroatisk og amerikansk politi.

• Airbus Helicopters H145, brukt av blant annet tysk og kinesisk politi.

• Sikorsky S-76D, brukt av blant annet amerikansk politi.

• Bell 429, brukt av blant annet svensk og slovakisk politi.

Også det norske forsvaret bruker i dag Bell-helikoptre i tjenesten, men da den litt eldre modellen Bell 412. Uavhengig av hvilket helikopter som blir valgt til norsk politi, kommer utvidelsen til tre helikoptre til å utløse behov for økt bemanning.

– Vi må ha flere operatører, sier Rotseth.

I dag har helikoptertjenesten sju crew, hvert bestående av en pilot, en «police crew member» (oppdragsleder) og en systemoperatør som sitter bak i helikopteret.

– Vi ønsker å videreføre dette konseptet på det politihelikopteret som skal være observasjonsplattform i framtiden. På transporthelikopteret vil vi ha en transportkonfigurasjon, som baserer seg på konseptet «single pilot operation», med kun pilot og oppdragsleder, forklarer lederen for helikoptertjenesten.

Rotseth forteller videre at helikoptertjenesten samtidig er i prosess for å se på om de kan få ytterligere fritak fra arbeidstidsbestemmelsene (ATB).

– Både redningstjenesten og Norsk Luftambulanse har en turnus som krever at man er lenger på basen i gangen enn det dagens ATB for politiet åpner for. Vi har ikke startet forhandlinger på dette, i og med at beslutningen om å øke kapasiteten er fersk, men vi har spilt det inn.

Powered by Labrador CMS