Assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

NAVNELISTESAKEN

POD: Justisdepartementet kunne gjort en selvstendig vudering

− At lista med navn på 3000 politifolk ikke var gradert etter sikkerhetsloven, var ikke til hinder for at Justis- og beredskapsdepartementet kunne avslått innsyn, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Publisert Sist oppdatert

I en artikkel på Politiforum.no om utlevering av en liste med 3000 politinavn i går, pekte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) på at det var Politidirektoratets (POD) ansvar å sørge for et forsvarlig sikkerhetsnivå for skjermingsverdig informasjon.

− Ingen dokumenter i denne saken var gradert eller merket som skjermingsverdige. Jeg har tillit til at Politidirektoratet sørger for en forsvarlig beskyttelse av skjermingsverdig informasjon i henhold til sikkerhetsloven § 5-2., skrev Mehl i sitt svar på et skriftlig spørsmål fra justiskomiteens leder Per-Willy Amundsen (Frp).

Ble vurdert som taushetspliktige

Assisterende politidirektør Håkon Skulstad skriver i et tilsvar til Politiforum i dag at POD i denne saken «har [...] vurdert at disse navnene var taushetspliktige og skulle vært unntatt offentligheten».

− Kravet om innsyn ble dermed avslått med utgangspunkt i offentleglova § 13 og politiregisterloven § 23 andre ledd. Politiet har gjennom politiregisterloven en særskilt hjemmel til å unnta informasjon fra offentligheten av hensyn til politiets operative virksomhet, sier Skulstad.

På bakgrunn av dette, sier han, har det ikke vært behov for å vurdere unntak med utgangspunkt i offentlighetsloven § 21, hvor det heter:

«Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når det er påkravd av nasjonale tryggingsomsyn eller forsvaret av landet.»

Risikovurderinger i samtlige distrikter

Skulstad skriver videre at det at opplysningene ikke var gradert etter sikkerhetsloven, etter PODs forståelse ikke er til hinder «for at departementet kunne avslått innsyn med samme begrunnelse som direktoratet, eller på selvstendig grunnlag vurdert opplysningene som skjermingsverdige etter sikkerhetsloven».

− I etterkant av denne saken har samtlige politidistrikt gjennomført en risikovurdering rundt hvilke følger utleveringen av navnelisten kan få for den enkelte. Politidistriktene har egne rutiner for å vurdere og følge opp dette, og for iverksettelse av tiltak som ivaretar den enkelte ansatte når det er nødvendig. Dette gjelder både tiltak for å forebygge uønskede hendelser, men også for å redusere konsekvensene for den enkelte dersom en hendelse likevel finner sted, sier Skulstad.

Powered by Labrador CMS