Satte opp grensekontroll også på vei ut av Norge - Det fikk mange til å snu

Politiet i Øst politidistrikt tok i bruk et mindre vanlig virkemiddel i påsken.

Publisert

Politiet i Øst politidistrikt er vant til stor trafikk over svenskegrensa hver påske, men i år har koronasituasjonen også ført til en ny situasjon for politiet i Øst. Til tross for at politiet møter enkelte som ikke overholder karantenereglene, har påsken gått veldig bra, forteller Arve Hermansen, innsatsleder i Øst politidistrikt. 

- Det har gått veldig bra. Det er mannskaper som har jobbet mye den siste måneden, siden tingenes tilstand er som de er, så jeg vil gi all honnør til dem som står på og holder motivasjonen oppe. Som i resten av samfunnet har vi også gjort mange ekstra smitterverntiltak, for eksempel i en kontrollsituasjon på grensa, hvor man blant annet holder god avstand til dem som blir kontrollert. De skal ofte forklares noe, for eksempel karanteneregler eller at de blir bortvist, sier Hermansen. 

Han forteller at politifolk på grenseovergangene også har fått utdelt ekstra verneutstyr, og at de vurderer når det er aktuelt å ta dette på seg. I hovedsak gjelder dette vernebriller, forklarer han. Politiet har også bistand fra Heimevernet og Tolletaten på grensa. 

- Skjærtorsdag er den store utfartsdagen. Jeg vil si at de aller fleste har fulgt myndighetenes råd, og ikke dratt over til Sverige, og det er vi veldig takknemlige for, sier Hermansen. 

LES OGSÅ: Skjerper grensekontrollen på sjøen

Grensekontroll begge veier

Han forklarer at de, i forbindelse med påsken, tok i bruk et tiltak som til vanlig ikke brukes. 

- Vi satte opp en utgående grensekontroll, for reisende på vei ut av Norge. Det er ikke noe vi vanligvis gjør. Der informerte vi bilistene om konsekvensene av å reise ut av Norge, med 14 dagers karantene. Da var det mange som valgte å kjøre en annen vei videre, og forble i Norge, sier Hermansen. 

Fortsatt er det noen norske statsborgere som stoppes på vei inn i landet, som sier de ikke har hørt om regelen med 14 dagers karantene. 

- Det må vi si at vi stusser litt på, for dette er veldig godt kjent, sier han. 

LES OGSÅ: Bistand fra Forsvaret utvides

Mindre grenseoverganger

- Har situasjonen ført til noen nye utfordringer for politiet? 

- I utgangspunktet ikke. De aller, aller fleste overholder karantenebestemmelsene som gjelder. Så er det noen som åpenbart bryter dem med viten og vilje. Noen sier rett til oss at de har brutt bestemmelsene flere ganger, og vi ser også at noen har skjemaene med karantenebestemmelsene godt synlig i bilen neste gang vi stopper dem. Disse skjemaene deler vi ut til alle som kommer over grensa. Men det er viktig for meg å understreke at dette er et ørlite mindretall, sier Hermansen. 

Før påsken var det noe økning i trafikken langs de mindre grenseovergangene i Øst politidistrikt. Men ifølge politidistriktet har dette roet seg. 

- All honnør til de som følger alle råd og veledning, og nær sagt alle er blide og hyggelige, og setter pris på jobben som blir gjort, sier han. 

LES OGSÅ: Her kommer de nye politistillingene