Faisal Mahmood har tilpasset programvaren som Olav Andreas Frenning og selskapet FotoWare har utviklet til britisk politi.
Faisal Mahmood har tilpasset programvaren som Olav Andreas Frenning og selskapet FotoWare har utviklet til britisk politi.

«Super­gjenkjennere» i britisk politi bruker norsk bevisarkiv

Det norske selskapet har 50 politikunder rundt i verden.

Publisert

Politiforum har tidligere fortalt hvordan politiet i London rekrutterer såkalte «supergjenkjennere», super-recognizers, som kan kjenne igjen ansikter de har sett før. Slik avslører de kriminelle som går igjen på for eksempel bilder.

Ett av verktøyene supergjenkjennerne i London Metropolitian Police benytter seg av, er den norske programvaren FotoWare. Programvaren er kort fortalt et slags arkiv der brukerne kan laste opp for eksempel bilder, video og dokumenter, gjøre dem søkbare og sortere dem i mapper, og videre enkelt dele bevismaterialet med andre politiansatte, forsvarsadvokater eller domstolene.

Her til lands brukes FotoWare av blant annet PST og Oslo politidistrikt, og totalt bruker rundt 50 polititjenester rundt i verden den norske programvaren. Australsk, islandsk, israelsk, tysk og fransk er blant brukerne. I Storbritannia er blant annet Scotland Yard og London Metropolitan Police blant de 35 polititjenestene som benytter FotoWare.

– I London Metropolitan Police bruker supergjenkjennerne tid på å se på bilder i arkivet. De husker ansiktene, og når de dukker opp i andre sammenhenger kan de knytte dem til saker og hendelser som har skjedd før, forteller Faisal Mahmood i selskapet Medialogix, som i 13 år har tilpasset programvaren for britisk politi.

Tilpasses deling med rettsvesen og forsvarsadvokater

Den norske programvaren leveres med et såkalt API, som betyr at utviklere kan bygge andre applikasjoner og ny programvare basert på den norske programvaren.

– Det betyr at vi har laget moduler basert på FotoWare først til helsevesenet, og så til politiet. Andre polititjenester i Storbritannia har på den måten knyttet sine systemer opp til programvaren, og det gjør dermed bildesøk tilgjengelig i andre datasystemer. Vi håper at man i framtiden også kan bygge moduler slik at vi kan få automatiske treff på bilder ved hjelp av kunstig intelligens, sier Mahmood.

Bilder kan merkes med kommentarer, for å gi andre en forståelse av hva de ser i bildene.
Bilder kan merkes med kommentarer, for å gi andre en forståelse av hva de ser i bildene.

I disse dager lanserer det norske selskapet med 36 ansatte nye funksjoner, som gjør det lettere for politiet å gjøre bevismateriale i form av bilder mer forståelig for blant annet domstolene.

– Mens man tidligere sendte bilder i brev til forsvarsadvokater og retten, kan man i programvaren dele mapper for alle man ønsker å gi tilgang. Nå lager vi også en funksjon som gjør at man kan merke bildene, skrive forklaringer på dem og generere både utskrift og PDF-er med annotasjoner, merknader, som kan forelegges for retten, for eksempel, sier Olav Andreas Frenning i FotoWare.

Ved å merke deler av bildet, kan man beskrive for for eksempel forsvarsadvokater, dommere eller andre politifolk hva de faktisk ser på bildet. I disse dager samler selskapet politiaktører fra rundt omkring i verden, for å diskutere hvordan programvaren kan brukes og utvikles videre.

– Ved å invitere politi fra blant annet Norge, Island, Tyskland og Storbritannia, kan brukerne lære av hverandre, samtidig som vi får tilbakemeldinger om hvordan vi kan utvikle programvaren videre. Vi ser at dronevideo og 360 graders fotografier blir vanligere, og da må vi se på hvordan vi kan ta dette inn i vårt system, sier Anne Gretland, administrerende direktør i FotoWare.