Petter Eide, justispolitisk talsperson i SV.
Petter Eide, justispolitisk talsperson i SV.

Forventer snarlig avklaring om ny politistasjon i enhet Øst - Men forslaget møter sterk motstand

- Politiet har ikke presentert en konsekvensanalyse og ikke levert noe skriftlig, sier Petter Eide (SV).

Publisert Sist oppdatert

Oslo politidistrikt melder i en pressemelding tirsdag at de forventer å få klarsignal innen kort tid, om plasseringen av den nye politistasjonen i enhet øst i Oslo.

«Så snart overordnede myndigheter har gitt sin tilslutning vil vi kunne fortelle hvor den nye stasjonen skal plasseres», skriver de.

Enhet øst i Oslo politidistrikt strekker seg fra Stovner i nord til Holmlia i sør, utenfor ring 3 i Oslo. Politiet i enhet øst holder i dag til på to politistasjoner, en på Stovner og en på Manglerud.

I pressemeldingen skriver Oslo politidistrikt at dagens bygningsmasse ikke har nødvendige utviklingsmuligheter eller tilstrekkelig sikkerhet og funksjonalitet.

Arbeidet med ny politistasjon har vært gjennom en prosess der blant annet kommunen og bydelene har vært involvert og informert.

«Å slå sammen to lokasjoner til én lokasjon blir en stor forbedring blant annet fordi vi får samlokalisert fagmiljøene, og vi får samlet ledere og medarbeidere», skriver politidistriktet i pressemeldingen.

- Vi ønsker fortsatt å være, og vi skal videreutvikle, et nærpoliti for våre borgere. Vi skal ivareta lokal tilstedeværelse og synlig politi ved å være til stede i bydelene med forebyggende tjenester og mobile enheter. I tillegg er vi i dialog med Oslo kommune for å få til løsninger som gir politiet mulighet til jobbe ut fra enkelte bydelskontorer og andre lokaler der vi kommer tett på borgerne. Borgerne skal få et godt tjenestetilbud basert på behovene i de forskjellige bydelene, sier John Roger Lund som er leder for enhet øst i Oslo politidistrikt.

Politiet skriver videre at enhet østs ansvarsområde fortsatt vil ha stor prioritet uavhengig av «antall oppmøtesteder for enhetens ansatte», og at de ønsker å være tydelig til stede i bydelene, særlig med forebyggende patruljer. Det står også at politiet i tillegg skal ha forutsigbar og behovstilpasset tilstedeværelse i alle de ulike bydelene.

- Må konsekvensutredes

Men planene om å slå sammen politistasjonene på Manglerud og Stovner til en ny politistasjon, har også møtt sterk motstand fra flere, blant annet fra partiet SV.

Petter Eide, justispolitisk talsperson i SV, sier til Politiforum at han mener dette er en altfor stor beslutning til at politiet kan ta den alene.

- Selv om politiet har hjemmel til å ta en slik beslutning, er det svært uklokt at politiet ikke forankrer dette politisk. De bør involvere byråd, bystyre og bydelsutvalg. Det vil jeg ikke si de har gjort i denne saken. De har orientert om det, men ikke presentert et helhetlig forslag. De har ikke presentert en konsekvensanalyse og ikke levert noe skriftlig, sier han.

Eide reagerer særlig på at dette ikke er levert en konsekvensanalyse.

- Vi må vite hva dette betyr for tjenestetilbudet, for responstid og endringer i politiets arbeidsform. Jeg synes dette er veldig svakt, for hvis politiet skal sikre at denne endringen skaper trygghet i befolkningen må de ha gjort en grundig analyse før de gjør denne endringen, sier han.

- Flertall mot dette

I morgen behandler bystyret i Oslo to uttalelser fra SV og Frp, om sammenslåingen av de to politistasjonene.

- Slik det ser ut nå kan det bli flertall i bystyret som går imot denne sammenslåingen, sier Eide.

SV har levert en sak til Stortinget, som går imot planene. Denne vil bli behandlet til høsten.

- Jeg har tro på at vi kan samle flertall for denne, sier Eide.

- Jeg mener at det politiet vi vil ha, krever at vi har et lokalt, tilstedeværende politi. Det er et politi som er nær befolkningen og kan knytte tillit til sårbare grupper. Dette er det området i Norge med mest sosioøkonomiske utfordringer. Det er også utfordringer med æresrelatert vold, snitchekultur og organisert kriminalitet. Det er et komplekst kriminalitetsbilde, og jeg forstår ikke hvordan politiet ser for seg at de skal løse disse utfordringene med denne løsningen, sier Eide.

- Oslo politidistrikt og Politidirektoratet forventer at en samlokalisering vil gi en styrket tilstedeværelse, mer effektiv ressursbruk i Oslo øst og sterkere fagmiljøer. Tror du det vil bli resultatet?

- Dette er bare løse påstander. Det er ikke tilstrekkelig å komme med antagelser om hvordan det vil bli. Det må gjøres en konsekvensanalyse. Vi har et ansvar for 280.000 mennesker. Da må vi ha konkrete analyser av hvordan politiet organiserer seg, sier han.

Powered by Labrador CMS