TRUFFET I VESTEN: Søndag 22. oktober ble en polititjenestemann truffet av et skudd, under en skuddveksling med en gisseltaker. Skuddet traff tjenestemannens skuddsikre vest, og han ble ikke alvorlig skadd. Gisseltakeren ble skutt og drept under aksjonen.

GISSELDRAMAET I STAVANGER

Første polititjenestemann som har blitt truffet av skudd på åtte år

Siste gang en norsk polititjenesteperson ble truffet av skudd i tjeneste før gisseldramaet i Stavanger, var under skuddramaet på Ottestad i Hamar i 2015. Siden 1990 har 15 polititjenestepersoner blitt truffet av skudd i tjeneste.

Publisert Sist oppdatert

I 2015 ble politiførstebetjent Erik Bjerkaas alvorlig skadd etter å ha blitt skutt på kloss hold inne i en boligblokk.

Skuddet gikk inn bak på overarmen, og tvers gjennom kroppen like over hjertet, og stanset i den skuddsikre vesten.

– Da våpenet ble rettet mot meg, så jeg på kloss hold rett inn i pistolløpet. Jeg vred meg instinktivt unna, sa Bjerkaas den gangen i et intervju med Politiforum.

14 har blitt truffet

Søndag 23. oktober skjedde det igjen. Da ble en polititjenestemann skutt i brystet i Stavanger, under en skuddveksling med en mann i 40-årene som hadde tatt en bilfører som gissel.

Tjenestemannen ble truffet i den skuddsikre vesten, og kom fra hendelsen uten alvorlige skader.

På spørsmål fra Politiforum, opplyser Politidirektoratet (POD) at de ikke sitter med en nasjonal oversikt over tjenestepersoner som har blitt skutt i tjenesten.

En kartlegging Politiforum har gjort, viser at minst 15 polititjenestepersoner har blitt truffet av skudd i tjeneste siden 1990. 

Fire av tjenestepersonene ble drept - en i  Stavanger i 1990, to på Austbø i 1998 og en nder Nokas-ranet i 2004.

Se hele oversikten nederst i saken.

– Sikkerhet i fokus

– Jeg er glad for at det heldigvis er få hendelser som er så alvorlige, at tjenestepersoner blir skutt og truffet. Men at antallet er lite, kan på ingen måte være noen sovepute for politiets HMS-arbeid, sier politiets hovedverneombud Audun Buseth når han blir forelagt Politiforums oversikt.

Han understreker at det er viktig at politiet hele tiden har sikkerhet og HMS i fokus.

– Det handler både om riktig og nødvendig trening, god taktikk og best mulig etterretning og informasjon som setter oss i stand til å løse alle typer oppdrag så sikkert som mulig. I tillegg er det viktig at vårt personell har tilgang til nødvendig verneutstyr, og bruker det, sier Buseth.

Hovedverneombud Audun Buseth i politiet.

Bekymret for knappe tider

Politiforums oversikt sier ingenting om hvor ofte polititjenestepersoner blir beskutt uten å bli truffet. Buseth sier det derfor ikke er mulig å vurdere risikoen og truslene politiet står overfor basert på en slik oversikt alene.

– Politiet håndterer et høyt antall potensielle risikooppdrag. Hverdagen og samfunnsoppdraget vil alltid være forbundet med risiko for at alvorlige hendelser kan skje når som helst. Det stiller store krav både til personellet og hvordan politiet organiserer arbeidet og tenker sikkerhet i alt vi gjør, sier han.

Buseth sier politiets materiell og verneutstyr har blitt stadig bedre.

– Samtidig er det en bekymring om knappe tider, som politiet står i nå, kan sette utskiftning av nødvendig utstyr og tid til trening under press. Det vil være en uheldig utvikling.

Syv truffet på 19 år

Da politiførstebetjent Arne Sigve Klungland ble drept under Nokas-ranet i 2004, var han den sjuende tjenestemannen på 14 år som ble skutt - og den fjerde som døde.

MISTET LIVET: Arne Sigve Klungland.

På de 19 årene som har gått siden den gang, har syv tjenestepersoner blitt truffet av skudd, hvorav alle overlevde.

Hovedverneombud Buseth mener likevel at utviklingen i typen hendelser politiet står overfor, aktualiserer et behov for generell bevæpning.

– Vi ser stadig flere hendelser som krever at politiet er bevæpnet. Det vil være en styrke for politiet om vi har våpen tilgjengelig i alle situasjoner, spesielt de som oppstår akutt. Det er for sårbart at vi i enkelte situasjoner ikke har tilgang til skytevåpen, som av og til kan være helt nødvendig for å avverge alvorlige hendelser. Det kan i verste fall gå ut over borgere, gjerningspersoner og politiansatte, sier han.

Ikke vådeskudd

Hendelser hvor polititjenestepersoner har blitt truffet av vådeskudd fra eget eller andres tjenestevåpen, er ikke med i oversikten. Heller ikke hendelser hvor tjenestepersoner har blitt skutt når de ikke er i tjeneste.

Dette inkluderer polititjenestemannen Trond Berntsen, som ble skutt og drept på Utøya 22. juli 2011, hvor han var hyret inn som sikkerhetsvakt for AUF.

Drapet på politispaneren Bjarte Berthelsen utenfor utestedet Galleriet i Oslo i 2002 er heller ikke en del av Politiforums oversikt, ettersom det fant sted utenfor arbeidstid og ikke skal ha vært relatert til Berthelsens jobb i politiet.

Truffet av skudd i tjeneste

 • 28. mars 1990: Politioverkonstabel Arne Andreas Mæland ble skutt og drept under et oppdrag om husbråk i Stavanger.
 • 9. oktober 1990: En polititjenestemann fra Ås lensmannskontor ble skutt gjennom hoften og foten i Follo.
 • August 1995: En polititjenestemann ble skutt av en mann som hadde forskanset seg i et hus i Bærum.
 • Mars 1997: En polititjenestemann ble skutt i hånden i Hovin i Oslo.
 • 11. mars 1998: Lensmann Sigurd Wang i Herøy og Dønna, og lensmannsførstebetjent Trond Kristian Kirkeby i Sandnessjøen ble skutt og drept på Austbø i Nordland.
 • November 1999: En narkotikaspaner ble skutt på kloss hold under en pågripelse på Tøyen i Oslo.
 • 5. april 2004: Politiførstebetjent Arne Sigve Klungland ble skutt og drept under Nokas-ranet i Stavanger.
 • 15. mars 2006: En polititjenestemann ble skutt i hodet på Kjeller utenfor Lillestrøm
 • 22. april 2006: Tre polititjenestemenn blir truffet av hagl fra en gjerningspersons våpen under flere forsøk på en pågripelse ved en hytte i Bærum. Gjerningspersonen blir skutt og drept av politiet.
 • 26. november 2014: En polititjenestemann ble skutt i ryggen med hagle på Vinstra i Gudbrandsdalen.
 • 26. september 2015: Politiførstebetjent Erik  Bjerkaas ble skutt og alvorlig såret på Ottestad utenfor Hamar.

Kilder: Politiforum, Dagbladet, VG, Retriever, Nasjonalbiblioteket
Politiforum tar forbehold om eventuelle feil og mangler i oversikten.

Rettelogg: 

8. november 2023 klokken 08.05: Politiforum ble oppmerksom på at en hendelse 22. april 2006 ikke var med i oversikten ovenfor. Tall i artikkelen er justert i tråd med dette.

10. november 2023 klokken 14.24: I en tidligere versjon av saken sto det at politispaner Bjarte Berthelsen ble skutt utenfor Galleri Oslo. Det korrekte er at drapet skjedde utenfor utestedet Galleriet i Oslo sentrum.

13. november 2023 klokken 14.47: Politiforum ble gjort oppmerksom på en hendelse i oktober 1990 som ikke var med i oversikten. Tall i artikkelen er justert i tråd med dette.

Powered by Labrador CMS