DEBATTINNLEGG

Faktafeil i debattinnlegget «Stadig færre kriminalitetsutsatte tar kontakt med hjelpeapparatet»

Tilbudet er betydelig styrket. I og med at tilbudet er et annet i dag, er det ikke sammenlignbare tall som er brukt.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Debattinnlegget i Politiforum 21. mai med overskriften «Stadig færre kriminalitetsutsatte tar kontakt med hjelpeapparatet» etterlater seg flere faktafeil som etter Politidirektoratets syn er uheldig at blir stående uimotsagt. Senhøsten 2017 ble Støttesenter for kriminalitetsutsatte etablert i alle landets 12 politidistrikter.

Rådgivere som tidligere jobbet på Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre ble overflyttet til politiet, samtidig ble politidistriktene tilført midler til ansettelser i nye stillinger.

Både oppgavene og de tidligere ansatte ble altså overflyttet til politiet, samt at det nasjonale telefonnummeret ble videreført. Budsjettet økte fra 9 til 28 millioner kroner. I dag omfatter tilbudet totalt 35,5 årsverk, mot 12,5 det siste hele året da rådgivningskontorene var i drift.

Politidistriktene har i dag fra 2,5 til 4 tilsatte på støttesentrene. Tilbudet er dermed betydelig styrket. Nærhet til politiet og sakens utvikling i straffesakskjeden gjør at den utsatte kan få hjelp som er bedre tilpasset. I og med at tilbudet er et annet, er det ikke sammenlignbare tall.

Når tallene skal sammenlignes er det viktig at det er riktig tall som brukes. Antallet henvendelser til nasjonalt nummer og til støttesentrene direkte viser at det blir brukt i økende grad, og av langt fl ere enn tidligere. I 2019 ble det registrert 4037 henvendelser til det nasjonale nummeret og politidistriktene registrerte 3173 unike brukere.

Tilsvarende ble det registrert 1347 henvendelser til nasjonalt telefonnummer og 540 henvendelser fra unike brukere i 2016, som er det siste hele driftsåret for Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre. Mange brukere har kontakt over tid, tallet på samtaler er derfor langt høyere. Et uttalt formål med å legge tilbudet til politiet har vært å sikre at dette tilbudet ble kjent for de som ble utsatt for integritetskrenkende kriminalitet. Det mener vi allerede å se effekten av.