Politihøgskolen tilbyr utdanning til alle som skal utøve politimyndighet.

3000 personer har begrenset politimyndighet. Nå tilbys alle utdanning på PHS.

Politihøgskolen (PHS) tilbyr utdanning i begrenset politimyndighet også til spesialister uten polisiær utdanning.

Publisert

Det skriver PHS i en pressemelding.

Det har vært ulikt hvordan personell med begrenset politimyndighet tidligere har blitt opplært, men dette håper PHS å få ryddet opp i når de nå tilbyr en utdanning for alle som har eller skal ha politimyndighet.

- Politihøgskolen tar nå et helhetlig og faglig grep om alt personell som utøver politimyndighet i Norge. Utdanningstilbudet er en bekreftelse på at kompetansen i politiets generalistutdanning står fjellstøtt. Samtidig har samfunns- og kriminalitetsutviklingen medført et behov for spesialistkompetanse innenfor flere områder - og behov for en prioritert styring av politiutdannet personell mot politiets kjerneoppgaver, sier fagansvarlig Per Håkon Sand i pressemeldingen.

Politiansatte prioriteres

Fra før har arrestforvarere, grensekontrollører og transportledsagere blitt tilbudt utdanning på PHS. Dette tilbudet blir videreført, mens den nye utdanningen også skal rette seg inn mot for eksempel ingeniører, økonomer og analytikere med jobb i politiet.

I første rekke er utdanningen rettet inn mot etterforskning, skriver PHS.

Også ansatte utenfor politiet med politimyndighet skal få tilbud om denne nye utdanningen. Dette kan være naturoppsynspersonell, personell i Kystvakten og Politireserven og personell i Forsvaret. Men ansatte i politiet vil bli prioritert i opptaket til høstens utdanning, skriver PHS på sin hjemmeside.

- Politihøgskolen registrerer at antallet med tildelt politimyndighet øker. I Norge innehar nærmere 3000 personer begrenset politimyndighet, halvparten av disse i politiet. Det er ikke hensiktsmessig eller forsvarlig at alle som tildeles begrenset politimyndighet, skal ha tilgang til alle fullmakter og maktmidler som politimyndigheten inneholder, men de må være underlagt det samme regel- og kontrollregime som ellers gjelder i etaten, understreker Sand.

- Er en sikkerhetsgaranti

Utdanningen er nettbasert, og går over tre måneder.

- Utdanningen omfatter det teoretiske innholdet i den obligatoriske utdanningen for personell som skal tildeles begrenset politimyndighet. Kunnskap er i første rekke en rettsikkerhetsgaranti for borgerne og personellet som utøver myndighet, men også en forutsetning for å anvende virkemidlene i den konkrete situasjon personellet står overfor, sier Sand.

Powered by Labrador CMS