SKUDDVEKSLING: En politimann ble skutt i vesten og en gisseltaker ble skutt og drept da det oppstod skuddveksling under gisseldramaet i Sør-Vest politidistrikt sent søndag kveld. Dersom hendelsen hadde oppstått bare en halvtime senere, ville trolig politiet ikke ha lykkes i å stanse det livstruende gisseldramaet like fort. Det forteller en rekke politikilder som Politiforum har snakket med.

GISSELDRAMAET I STAVANGER

En halvtime senere ville politistyrken ha vært nær minimumsgrensen 

Gisseldramaet i Stavanger oppstod midt under vaktskiftet i Sør-Vest politidistrikt sent søndag kveld. Det var sterkt medvirkende til at politidistriktet umiddelbart fikk mobilisert ytterligere personell, slik at den livstruende situasjonen kunne stanses vesentlig raskere.

Publisert Sist oppdatert

Det forteller en rekke kilder i Sør-Vest politidistrikt, som mener gisseldramaet natt til mandag kunne ha utviklet seg til å bli enda mer dramatisk enn det som ble tilfellet.

— Hadde dette skjedd 30 minutter senere, kunne utfallet ha blitt helt annerledes, sier en lokal politikilde og legger til: 

— Det var bare flaks at det gikk så bra som det gikk.

Skjøt mot politiet

Litt før klokken 22.30 søndag kveld får operasjonssentralen i Sør-Vest politidistrikt melding om en trafikkulykke i Kvernevikveien på Randaberg utenfor Stavanger. En mindre personbil der det befinner seg en familie på fire, to voksne og to barn, blir sterkt skadet i en kollisjon med en annen personbil. Familien kommer fra det uten fysiske skader.

En nabo som kom til stedet like etter kollisjonen, har i ettertid fortalt til VG at han så føreren av den andre bilen gående på gaten med et våpen. Han kjente igjen vedkommende, fordi det var en person han kjente fra før.

DRAMATISK MELDING: Politiet fikk raskt oppdateringer fra trafikkulykken i Randaberg utenfor Stavanger om at en av de involverte var bevæpnet. Vitner opplyste tidlig om identitet på vedkommende. Denne gjerningspersonen kapret en bil og tok sjåføren av denne som gissel. Foto: Heiko Junge / NTB

Personen med våpen, en mann i 40-årene, gikk gjennom hagen til ett av husene, på vei bort fra ulykken.

Gjerningsmannen stanset deretter en annen bil og tok sjåføren i denne som gissel, før ferden fortsatte innover mot Stavanger sentrum.

På operasjonssentralen får operasjonsleder raskt informasjon om at føreren som stakk fra stedet er bevæpnet. De får også identitet på vedkommende.

Politiet får raskt sporet opp bilen med gisseltakeren og gisselet og følger etter bilen på vei mot Stavanger. Mistenkte skjøt da ut av vinduet og mot politiet.

En patrulje per 50.000 innbyggere

Samtidig pågår det vaktskifte både for operative mannskaper og for personell på operasjonssentralen i Sør-Vest politidistrikt.

Denne kvelden er styrkeoppsettet for hele den søndre delen av Rogaland på bare 15 politifolk. Disse skal dekke hele området i sørfylket fra Stavanger kommune i nord til Eigersund kommune og resten av Dalane i sør, samt alle kommunene i Ryfylke. Patruljeområdet dekker nesten 8000 kvadratkilometer og har rundt 350.000 innbyggere, ifølge oppdaterte befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for 3. kvartal i år.

VAKTSKIFTE: Da gisseldramaet oppstod på Randaberg utenfor Stavanger sent søndag kveld, sammenfalt dette i tid med et pågående vaktskifte ved Sør-Vest politidistrikt i Stavanger. Påtroppende mannskaper som hadde møtt opp på politihuset i Stavanger (bildet) ble umiddelbart sendt ut på oppdrag. Det var en av disse patruljene som fikk stanset gisseltakeren.

På nattskiftet er det satt opp bare 14 tjenestepersoner på vakt.

Oppsettet vil normalt gi egne patruljer for Dalane, Jæren, Sandnes/Sola og de øvrige i Stavanger/Randaberg med tilleggsdekning for Strand og Hjelmeland kommuner i Ryfylke. Det er sjelden mer enn tre patruljer i Stavanger som alene har rundt 147.000 innbyggere. Noen få ganger fire, dersom ledelsen ved GDE-enhet Stavanger/Ryfylke dropper å ha en dedikert patrulje i Ryfylke, noe som skjer innimellom, får Politiforum opplyst. 

Det gir en politidekning der hver enkelt politipatrulje i gjennomsnitt skal ivareta 50.000 innbyggere.

På operasjonssentralen var det natt til mandag planlagt med fem operatører, medregnet operasjonsleder.

Påtroppende mannskaper mobilisert

Da det bokstavelig talt «smeller» i kollisjonen på Randaberg og det kom inn melding om en bevæpnet gjerningsmann som opptrer truende, blir avtroppende patruljer beordret til å fortsette sine vakter. Påtroppende mannskaper som allerede er på plass på politihuset på Lagårdsveien i Stavanger, blir umiddelbart disponert og sendt ut på oppdrag.

En av disse blir sendt for å etablere en stopp-post ved Eiganestunnelen, i den retningen en forfølgende politipatrulje tror at gisseltakeren muligens er på vei.

Det er denne patruljen som stanser bilen med gisseltakeren og gisselet. Gjerningsmannen løsner umiddelbart skudd mot politiet. Begge tjenestemennene besvarer skuddene og løsner minst ni eller ti skudd. Mens gjerningsmannen blir skutt og drept, blir gisselet truffet i hånden.

En politimann blir også skutt, men ble truffet i den skuddsikre vesten. Han kom derfor ikke fysisk til skade.

— Dersom vi ikke hadde fått ut ekstra mannskaper som hadde etablert en stopp-post ved Eiganes-tunnelen kunne gisseldramaet ha endt opp i sentrum, sier en politikilde som var på jobb da dramaet pågikk. 

KUNNE ENDT I SENTRUM: Politiet fryktet at bilen med gisseltakeren og gisselet kunne være på vei til Stavanger sentrum. Da kunne mange flere liv ha kommet i fare. I stedet fikk en påtroppende patrulje stanset gisseldramet da bilen med gisseltaker og gissel kom ut av Eiganestunnelen i Stavanger.

— Det var dit vi fikk inntrykk av at bilen var på vei, slik kjøreruten var. Men bilen kunne også ha tatt til høyre og lagt seg ut på motorveien, understreker en politikilde. 

I stedet fikk politiet satt en stans for gisseldramaet før ytterligere menneskeliv ble satt i fare.

I ettertid er det i tillegg kommet fram at den nå avdøde gjerningspersonen skulle ha møtt i retten i desember, tiltalt for trusler mot politifolk.

— Utrolig lavt

— Takk og pris for at denne hendelsen skjedde midt i et vaktbytte. Både for opsen og for utekjørende sin del. Hadde hendelsen skjedd en halvtime senere hadde bemanningen vært tilnærmet på nedre grense for både mannskapene ute og for opsen, sier en polititjenesteperson med inngående kjennskap til håndteringen av dramaet. 

— «Nedre grense» er så lavt at folk ikke vil tro hvor lavt det egentlig er, legger vedkommende til. Kilden ønsker ikke å fortelle hva denne minimumsgrensen for bemanning er i dag, men dette har Politiforum fått informasjon om fra annet hold.

Denne grensen varierer alt etter tidspunkt og er nedfelt skriftlig som en instruks internt i politidistriktet.

For nattevakter annet enn natt til lørdag og søndag, er «nedre grense» for sørfylket i Rogaland satt til seks politipatruljer, bare en patrulje mindre enn det planlagte og opprinnelige styrkeoppsettet natt til mandag.

MEGET NÆR NEDRE GRENSE: Nattevaktoppsettet for Sør-Vest politidistrikt i sørfylket av Rogaland natt til mandag hadde bare en patrulje mer enn nedre grense for miminumsbemanning for distriktet. Det forteller ansatte i Sør-Vest politidistrikt til Politiforum.

— Antall innsatspersonell er utrolig lavt, målt opp innbyggertall, sier kilden, og understreker at grunnen til at dette ofte går bra, er at politiet har meget dyktige og dedikerte mannskaper, sier kilden. Dette har også vært utslagsgivende denne uken, der mannskaper har gjort en ekstraordinær innsats under og etter gisseldramaet sent søndag kveld.

— Innsatsen har generert ganske stort overforbruk av overtid, opplyser en kilde.

Fra fire forskjellige politikilder i Sør-Vest politidistrikt får Politiforum opplyst at politiet på eller nær minimumsbemanning neppe har kapasitet til å forsvarlig håndtere to større hendelser samtidig. Flere kilder påpeker i tillegg at det som er etablert som en «nedre grense» - et absolutt minimum for bemanningsnivået - i stadig større grad er blitt standardbemanningen i en normalsituasjon i et politidistrikt med svært presset økonomi.

Roser politimesteren

Kilder i Sør-Vest politidistrikt er overfor Politiforum meget tydelige på at politimester Hans Vik i distriktet ikke er å bebreide for det lave bemanningsnivået.

— Det er ikke politimesteren sin skyld at det er for lite folk. Det er på politisk nivå det syndes, sier en kilde. Vedkommende er overbevist om at den lokale ledelsen ville ha ansatt flere mannskaper dersom det var rom for dette.

— Denne situasjonen er ikke unik for Sør-Vest politidistrikt. Dette er en situasjon som er gjengs i hele politi-Norge, sier en kilde.

STØTTER MANNSKAPENE: Politimester Hans Vik under pressekonferansen mandag denne uken etter skuddvekslingen i Stavanger natten i forveien. Politimesteren får ros for sin håndtering av saken.

Fra flere hold blir det konstatert at lederhåndteringen i kjølvannet av gisseldramaet har vært meget bra. Kollegastøtteordningen (KSO) og andre ressurser ble umiddelbart mobilisert.

Skyteepisoden er nå under etterforskning av Spesialenheten for politisaker. Involvert personell er ikke blitt tatt ut av tjeneste mens etterforskningen pågår. På en pressekonferanse mandag ettermiddag sa politimesteren at ingenting tydet på at mannskapene hadde gjort noe annet enn å gjøre jobben sin. Dette ble godt mottatt av ansatte internt. Vurderingen er at den politifaglige innsatsen natt til mandag var bunnsolid, men at man var heldig med tidspunktet, som gjorde det vesentlig enklere å få rask kontroll på den farlige situasjonen.

— Politimesteren håndterte hendelsen natt til mandag svært godt. Både gjennom natten og på pressekonferansen dagen etter. Det har vært tydelig støtte til involverte tjenestepersoner og tydelig på å tilrettelegge for Spesialenheten, sier en kilde.

Erkjenner svekket beredskap

Politiforum har bedt om et intervju med politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt, men fikk onsdag ettermiddag i stedet tilsendt uttalelser fra visepolitimester Gøril Våland per e-post.

Visepolitimester Gøril Våland i Sør-Vest politidistrikt.

«Politiet verken kan, eller vil, kommentere hvilken bemanning vi har på konkrete tidspunkt, fordi det sier noe om vår beredskap og kapasitet. Politiets ledelse har tillit til at de som til enhver tid er på jobb løser oppdragene på best mulig måte, gitt de ressursene de har tilgjengelig», sier visepolitimesteren til Politiforum. Hun erkjenner at politidistriktet er presset på ressurser, men at det er etablert systemer for å mobilisere ytterligere personell ved behov.

«Dersom det oppstår en alvorlig hendelse der politiet har behov for å hente inn flere ressurser har vi ulike varslingssystem for dette. I en ekstremsituasjon vil det alltid være en fordel å være flere på jobb enn det vi normalt planlegger for», svarer Våland og legger til:

«Vi har tidligere sagt at vi er bekymret for ressurssituasjonen og de prioriteringene vi må gjøre som følge av dette, og hvordan dette påvirker de ansattes arbeidshverdag. Vår politiberedskap knyttet til de mest alvorlige hendelsene er ikke svekket, men det er klart at vår totale beredskap blir svekket når vi har en lavere bemanning.»

TIPS POLITIFORUM: Vet du noe om denne saken eller ønsker å fortelle oss om noe annet du vil vi skal skrive om? Ta kontakt med Politiforums journalist på e-post kjetil@pf.no eller tlf. 4177 5050, gjerne via den krypterte meldingstjenesten Signal.

Powered by Labrador CMS