Politiet med egen stand under Arendalsuka i 2019.

Disse polititoppene kommer til Arendalsuka

– Arendalsuka er en viktig møteplass for samfunnsaktører i Norge, og da er det naturlig at politiet er synlig tilstede og deltar, sier kommunikasjonsdirektør Hilde Ebeltoft-Skaugrud i Politidirektoratet (POD).

Publisert Sist oppdatert

For få timer siden åpent dørene til Arendalsuka, der opptil 50.000 personer deltar på de rundt 2000 arrangementene som finner sted.

I tillegg er det rundt 200 stands.

Det er det største arrangementet i Agder politidistrikt gjennom året.

Også en rekke polititopper og politifolk tar turen innom for å delta på flere av arrangementene.

– Arendalsuka er en viktig møteplass for samfunnsaktører i Norge, og da er det naturlig at politiet er synlig tilstede og deltar. Både i debatter der vår deltakelse er ønsket og i møte med innbyggerne på stand, sier kommunikasjonsdirektør Hilde Ebeltoft-Skaugrud i Politidirektoratet (POD).

Hun forteller at nytt av året er at politiet har et eget arrangement på hovedprogrammet sammen med Forsvaret og DSB, der temaet er «Krig i Europa – er det norske totalforsvaret beredt?».

Politidirektør Benedicte Bjørnland deltar under årets Arendalsuke. Bildet er fra Arendalsuka i 2021.

Fra POD deltar politidirektør Benedicte Bjørnland, assisterende politidirektør Håkon Skulstad og avdelingsdirektør for politifagavdelingen Bjørn Vandvik.

– Alle tre skal delta i ulike debatter under Arendalsuka og stå på stand. Temaene de skal debattere handler om sikkerhet og beredskap, trusselbildet og kriminalitetsforebygging, men også digitalisering og utvikling av tjenester for innbyggerne. Dessuten møter vi innbyggerne på stand hver dag. Temaene for årets stand er svindel og ID-tyveri sammen med hatprat på nett/hatefulle ytringer, avslutter Ebeltoft-Skaugrud.

Synlig PST

I forrige uke opplyste PST til NTB at russisk etterretning har vært til stede under Arendalsuka i ti år.

Dette året er trolig intet unntak. Samtidig opplyste PST at de for første gang vil være åpent til stede i år.

SKAL DELTA: Fra PST kommer blant annet øverst f.v.: Lars W. Lilleby, Helge Mehus, Eirik Veum, Pia Helene Myrvold, Knut Svenungsen, Inger Haugland, Sigrid Årlid, Viggo Rekdal og Martin Bernsen.

– Vi er tilstede i Arendal med operative mannskaper som vanlig, men i tillegg har vi en del som skal delta på ulike arrangementer. Her vil det være både ledere og personell fra flere av våre fagavdelinger, PSTs øverste ledere, kommunikasjonsavdelingen og HR. Det er også første gang PST deltar med egen stand under Arendalsuka. Det blir spennende, sier seniorrådgiver Eirik Veum i PST.

Videre sier Veum at det under arrangementene på Arendalsuka blir en rekke problemstillinger behandlet som berører PST og at det er viktig at også de er en del av ordskiftet.

– For oss er det viktig å være en del av den løpende debatten og kunne bidra med våre synspunkter, innspill og kompetanse. Når det gjelder å bemanne en egen stand under hele uken så er det viktig at folk flest kan få møte oss, snakke med representanter fra tjenesten og få et inntrykk av hvem vi er og hva vi gjør. Det er stor interesse for PSTs virksomhet der ute. Her får folk flest møte PST, avslutter han.

Deltar der det er viktig

Fra Økokrim kommer det fem personer, deriblant Økokrim-sjefen Pål Lønseth.

Disse skal delta på totalt ti arrangementer.

– Økokrim deltar fordi vi mener det er viktig å delta i ordskiftet, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.

– Økokrim deltar fordi vi mener det er viktig å delta i ordskiftet. Vi har fagforvaltningsansvar for miljøkriminalitet og økonomisk kriminalitet, og i det ligger det at vi må være med å diskutere faget vårt. Derfor deltar vi i år blant annet i debatt om svindel, dyrevelferdskriminalitet, arealforvaltning, fiskerikriminalitet, arbeidslivskriminalitet og hvordan bedre bekjempe økonomisk kriminalitet, sier Lønseth.

Han legger til at Økokrim samtidig begrenser sin vår deltakelse til utvalgte arrangementer.

– Vi har vurdert henvendelser om deltakelse som er kommet inn, og deltar på det vi mener det er viktig å prioritere. Vi har vurdert å lage egne arrangement, men har kommet til at dette blir for ressurskrevende, avslutter han.

Dele kunnskap og erfaring

Også fra Kripos kommer det en rekke personer, som Kripos-sjefen Kristin Kvigne.

– Kripos deltar under Arendalsuka. Her skal vi dele kunnskap og erfaringer fra ulike fagmiljøer, blant annet om cyberkriminalitet, kriminelle nettverk og nye DNA-metoder, sier senior kommunikasjonsrådgiver Axel Wilhelm Due i Kripos.

Han legger til:

– Arendalsuka er en unik arena for utveksling av kunnskap, erfaringer og visjoner for fremtidssamfunnet. For Kripos er tilstedeværelse under uka en mulighet til å nå ut med råd og veiledning, i tillegg til å møte publikum og samarbeidspartnere. Ansatte fra Kripos skal delta på syv ulike arrangementer. Sentralt i Pollen har politiet en egen stand, hvor medarbeidere fra Kripos og øvrige deler av politietaten kan treffe publikum, fortsetter han.

Politiforum har i tillegg spurt politidistriktene om også de har deltakere under årets Arendalsuke.

– Det stiller én person fra Oslo politidistrikt på en debatt om hatkrim i Arendal. Grunnen til det er at det nasjonale kompetansesenteret for hatkrim ligger under Oslo PD, sier seniorrådgiver kommunikasjon, Steinar Wulfsberg-Gamre, i Oslo politidistrikt.

Politidistriktene Finnmark, Innlandet, Møre og Romsdal, Vest, Sør-Vest, Sør-Øst , Troms eller Nordland oppgir at de ikke skal sende noen.

Det har ikke lykkes Politiforum å få svar fra de resterende politidistriktene.

Powered by Labrador CMS