Denne politibilen er ulovlig

Den gamle Passaten ble uniformert privat, og var tiltenkt brukt i film- og TV-innspillinger. Da satte Politidirektoratet (POD) ned foten.

Denne politibilen er ikke ekte, men en filmrekvisitt.
Publisert Sist oppdatert

Den 9. november 2020 la Fredrik Sørlie ut et bilde av en politiuniformert VW Passat stasjonsvogn på Facebook.

Bilen – en tro kopi av bilene mange politifolk fortsatt kjører rundt i – tilhørte Sørlies firma Filmbil.no, og var tiltenkt å bli leid ut til bruk i film- og TV-innspillinger.

– Vi har brukt politibiler som rekvisitter mange ganger, noen ganger også i samarbeid med politiet. Sist i NRK-serien Makta. Vi er avhengig av denne typen rekvisitter, for det begynner å bli dårlig med gamle biler i politiet. Dermed er vi også avhengig av å dresse opp biler i ny og ne. Denne gangen kjøpte vi en gammel Passat og klistret på dekor, forteller Sørlie.

Han sier til Politiforum at han selv varslet Politidirektoratet (POD) om Passaten.

– Da fortalte jeg også om hvordan vi skulle bruke den, sa at bilen dekkes til og fraktes på henger til og fra filmsett, og at den er innelåst i garasje når den ikke er i bruk, sier Sørlie.

Fikk ikke tillatelse

Så enkelt skulle det ikke bli. Det Sørlie ikke visste, var at alarmen gikk hos Politiets Fellestjenester (PFT) allerede dagen etter at han la ut bilder av bilen på Facebook.

«Her må noen foreta seg ett eller annet», var meldingen PFT sendte videre opp i systemet.

Neste dag lå saken på bordet hos POD, og så begynte ballen å rulle – først til PODs juridiske stab, deretter innom Statens Vegvesen, noen runder tilbake til Sørlie, før det hele kulminerte med PODs endelige konklusjon 3. april i fjor.

«Direktoratet har foretatt en endelig vurdering og vil ikke gi tillatelse til at bilen, med politikledning, brukes i kommersielt øyemed», skriver POD.

– Jeg strakk ut en hånd for å være åpen og ærlig om hvordan vi jobber. Det skulle jeg tydeligvis ikke gjort. Jeg så ikke for meg at det ville bli noe problem eller at det skulle være noe dramatisk, sier Sørlie.

Fredrik Sørlie politiuniformerte en gammel VW Passat. Bilen er ikke rigget innvendig og blålysene fungerer ikke.
Fredrik Sørlie politiuniformerte en gammel VW Passat. Bilen er ikke rigget innvendig og blålysene fungerer ikke.
Fredrik Sørlie politiuniformerte en gammel VW Passat. Bilen er ikke rigget innvendig og blålysene fungerer ikke.
Fredrik Sørlie politiuniformerte en gammel VW Passat. Bilen er ikke rigget innvendig og blålysene fungerer ikke.
Fredrik Sørlie politiuniformerte en gammel VW Passat. Bilen er ikke rigget innvendig og blålysene fungerer ikke.
Fredrik Sørlie politiuniformerte en gammel VW Passat. Bilen er ikke rigget innvendig og blålysene fungerer ikke.
Fredrik Sørlie politiuniformerte en gammel VW Passat. Bilen er ikke rigget innvendig og blålysene fungerer ikke.
Fredrik Sørlie politiuniformerte en gammel VW Passat. Bilen er ikke rigget innvendig og blålysene fungerer ikke.

Tilbake til 2011

I sin endelige avgjørelse til Sørlie, peker POD på at politibilens design «anses som et åndsverk i henhold til åndsverkloven § 2, og er videre beskyttet og registrert hos Patentstyret etter designloven § 1».

«Dette innebærer at Politidirektoratet, som rettighetshaver, har enerett på bruk av designuttrykket, og kan nekte andre å bruke designuttrykket etter reglene i åndsverkloven og designloven. Bruk av designuttrykket krever derfor Politidirektoratets samtykke», skriver POD.

Seksjonssjef Torgeir Haugen i POD, sier dette blant annet har utspring i en sak helt tilbake i 2011, som også omhandlet privat uniformering av en VW Passaat.

En vekterbil i Egersund var uniformert nesten helt likt som politiets biler.

Den gangen uniformerte en vekterbil i Egersund seg nærmest helt identisk som politiets daværende patruljebiler.

– Det har ikke vært noen endring i hvordan vi har tilnærmet oss dette. Men i forbindelse med at politibilene fikk nytt design, anses designet nå for å være et åndsverk. Dette for å unngå slike problemstillinger, sier Haugen.

– Seriøs aktør

Sørlie medgir at det har vært tilfeller med useriøse aktører også i markedet for filmrekvisita, hvor privatpersoner har kjørt rundt med uniformerte biler privat.

Jeg savner forståelse for at vi ikke er opptatt av å utgi oss for å være politi.

– Men jeg har drevet med dette i 15 år. Filmbil.no er den mest seriøse aktøren på markedet, og jeg regner med at POD skjønner at vi ikke kjører rundt i bilen med politiuniform til daglig. Jeg savner forståelse for at vi ikke er opptatt av å utgi oss for å være politi. Vi leier ut tidsriktig utseende politibiler til filmsett. De er ikke rigget innvendig og har ikke fungerende blålys, sier Sørlie.

I brevet fra POD, understreker direktoratet at de «i enkelttilfeller» kan tillate utlån eller tilgang til politiets materiell, uniformer og kjøretøy, «som da vil være under politiets kontroll og eie for en bestemt anledning og tidsramme».

Eventuelt utlån av utstyr er hjemlet i nye retningslinjer fra POD som trådte i kraft 1. april 2022, hvor det understrekes at politiet «bør bistå så langt det er praktisk mulig».

«Samtykke til slik bistand forutsetter at kjøretøy e.l. lånes ut med tjenestepersonell som ivaretar oppsyn med og forsvarlig bruk og betjening. Det kan derimot ikke gis en generell tillatelse til bruk av politiets materiell eller designuttrykk», skriver POD til Sørlie.

– Er tilbakeholdne

Sørlie sier det ikke alltid er ønskelig eller mulig å bruke ekte politibiler til film- og TV-innspillinger, blant annet fordi bilene noen ganger brukes til stuntkjøring.

– I filmen Hodejegerne sendte vi en politibil utenfor en skrent. Det var selvfølgelig ikke en ordentlig politibil, sier Sørlie.

Haugen i POD sier at hovedessensen er at dette er et kjøretøy som kan bli forvekslet med politiets kjøretøyer. 

– Dersom det er aktuelt med politibiler til film- og TV-innspillinger som skal vrakes eller kjøres hardt, er det uansett retningslinjene som gjelder. Da må det søkes om dispensasjon. Da er det politimesteren i politidistriktet hvor innspillingen skal foregå, som må ta stilling til søknaden, sier han.

I praksis må det dermed søkes om å få uniformere biler som politibiler i forkant av hver enkelt film- eller TV-innspilling.

– Det framstår kanskje byråkratisk og tungvint, men vi er generelt veldig tilbakeholdne når det gjelder bruk av politiets design og bruk av symbolene våre. Derfor må dette behovet nå løses på en annen måte, sier Haugen.

– Kun på filmsett

Sørlie i Filmbil.no understreker overfor Politiforum at dette kun handler om å løse et behov, og at markedet for slik utleie uansett er veldig lite.

Vi vil aldri bruke denne bilen uten å snakke med politiet.

– Vi vil aldri bruke denne bilen uten å snakke med politiet. Vi leier ikke ut denne til hvem som helst, kun til prosjekter der vi har samarbeid med politiet. Bilen brukes kun inne på filmsett, hvor det er skiltet med filminnspilling, og det flyr statister rundt med politiuniform og våpen som er utleid fra politiet. Da er det jo allerede søkt om og gitt tillatelse til å utgi seg for å være politi på film, sier han.

Sørlie viser til at de jobber veldig mye med politiet i forbindelse med innspillinger.

– Og det er ikke én politimann som ser problemet her. 

Kan bli vraket

Sørlie sier at Passatens videre skjebne uansett allerede kan være forseglet. 

– Sist gang vi brukte den, krasjet den, som jo er en av hovedgrunnene for at det er behov for rekvisittbiler. Passaten er avskiltet nå, og det kan hende vi uansett skroter den etter kollisjonen, svarer han.

Slik ser den aktuelle Passaten ut i dag.

For Haugen i POD er det viktig å også understreke at dette ikke handler om noen motvilje fra politiet til bruk av tidsriktige politirekvisitter på film og i serier. 

– Det må fortsatt være mulig å lage film og TV med politiet. Det er ikke det vi vil til livs, understreker Haugen.

– Det ville i så fall nærmest kunne bli slutten på norsk krim på film og TV?

– Ja, vi må verne om «nordic noir»!Powered by Labrador CMS