Demonstrerer mot bemanningskutt i politiet

Politioverbetjent Simen Brendeford mener bemanningsnivået på patruljerende politi nå er så lavt at det går på sikkerheten løs. Nå ber han folk bli med og demonstrere for flere politifolk foran Stortinget. 

Demonstrasjonen finner sted på Eidsvolls plass foran Stortinget.
Publisert Sist oppdatert

Torsdag arrangeres en demonstrasjon utenfor Stortinget med dette budskapet: «Et politi i krise, flere må ansettes». Initiativet kommer fra Simen Brendeford, politioverbetjent i Oslo. 

- Bakgrunnen for at jeg tok initiativ til demonstrasjonen er at jeg sitter med en opplevelse av at vi i årevis har fortalt politikerne om situasjonen vi står i, og om at vi mangler ansatte for å kunne løse samfunnsoppdraget. Til tross for at vi har kommunisert dette i årevis, opplever jeg at vi ikke har fått mer ressurser, men tvert imot har måttet nedbemanne. Derfor er formålet med demonstrasjonen å kommunisere at det vi har sagt er reelt, og at vi trenger økte bevilgninger for å ansette flere, sier han. 

Simen Brendeford, politioverbetjent i Oslo, har tatt initiativet til demonstrasjonen utenfor Stortinget på torsdag.

Han legger til at det også er et budskap til publikum, om at når politiet henlegger saker på grunn av kapasitet, eller ikke har patruljer tilgjengelig, er det ikke fordi politifolk er late eller ikke har lyst til å hjelpe. 

- Det er fordi vi faktisk ikke har kapasitet. Det er i økende grad en oppfattelse i samfunnet om at det ikke er vits å anmelde, for det blir bare henlagt. Vi trenger at folk også anmelder det som blir henlagt med en gang, for å vise hvilket omfang en kriminalitetstype har, og dermed fange opp eventuelle økninger og endringer som må håndteres. Vi er avhengige av tillit i befolkningen, og da er det viktig at folk ikke tenker at politiet bare vil henlegge saken, og spesielt at vi ikke henlegger fordi vi ikke tar det på alvor, sier han. 

LES OGSÅ: Kun fire politistudenter fra fjorårskullet i fast politijobb

Tillagt flere arbeidsoppgaver

Brendeford mener bemanningsnivået på patruljerende politi nå er så lavt at det går på sikkerheten løs, både for politiets ansatte selv, og ikke minst for befolkningen politiet er satt til å tjene. Han mener at kriminelle kan fortsette sin illegale virksomhet uten reel fare for konsekvenser, noe som igjen gjør rekruttering av unge nye lovbrytere lett og gjennomførbart i ett stort omfang. 

 - Jeg håper demonstrasjonen fører til at media fatter interesse og dekker situasjonen mer, og legger press på politikerne til å svare for seg. Er det dette politiet politikerne vil ha?, spør han. 

- Det har blitt sagt av flere justisministre de siste årene at politiet har vært budsjettvinnere, og at politiet har fått økte bevilgninger? 

- Det stemmer at vi får drypp fra tid til annen, når media skriver hvordan det er i politiet. Men det er bare drypp i det store og hele. Oslo politidistrikts budsjett er på fire milliarder, og da er ikke 10 millioner ekstra så mye. Det er ikke nok til å endre på situasjonen. I tillegg handler det om at politiet siden 80-tallet har hatt et problem, fordi det har vært en teknologisk utvikling i samfunnet som politiet ikke har hengt med på. Det begynner vi å henge med på nå, men det har kostet penger å komme dit. Det har spist av personalbudsjettet. Så vi har blitt færre ansatte, og i tillegg har vi blitt tillagt flere arbeidsoppgaver, for eksempel omvendt voldsalarm, sier Brendeford. 

Han legger til at ha mener det er helt riktig at politiet blir tillagt oppgaven med omvendt voldsalarm, og er en stor tilhenger av det, men at det må følge med ressurser til å utføre denne oppgaven. 

- Det gjøres mye godt politiarbeid, men det er mye politiarbeid som ikke blir gjort fordi vi ikke har kapasitet. Hvis de som begår hverdagskriminalitet kan begå disse handlingene uten reell fare for oppdagelse og sanksjon, vil de begynne å begå mer kriminalitet som vil koste mer ressurser å håndtere, sier han. 

Nyutdannede uten jobb

I morgen starter Arbeidsledighetskonferansen til Politiets Fellesforbund, hvor de setter fokus på de lange køene med nyutdannede som står uten jobb. Demonstrasjonen blir dermed det andre store arrangementet denne uka som setter fokus på dette. 

-  Vi må tenke langsiktig, ett robust politi koster mer her og nå, men det er lønnsomt i det lange løp. Det koster langt mer for samfunnet både i kroner og øre, og i utrygghet, traumer og skader å ha et så grovt underbemannet politi som vi har i dag, og dermed få langt mer alvorlig kriminalitet i fremtiden, sier han. 

- Det er formålstjenlig for studentene at vi hever stemmen, men det er aller mest formålstjenlig for hele samfunnet at det blir flere politifolk. Jeg mener samfunnet er tjent med en vesentlig styrking av politiet i Norge, sier Brendeford. 

LES OGSÅ: Politiets Fellesforbund roper varsku: – Norge er på vei mot «svenske tilstander»

Powered by Labrador CMS