OVERGREP: Det finnes lite forskning på belastningen ved å jobbe med saker om overgrep mot barn, og hvilke mestringsstrategier som gjør arbeidet mindre belastende. Dette vil forskere ved NTNU se nærmere på.

Jobber med overgrep mot barn. Nå skal de forskes på

Forskere ved NTNU skal studere hvilken belastning politiansatte som jobber med overgrep mot barn blir utsatt for.

Publisert

- Vi ønsker å vite mer om arbeidshverdagen til ansatte som jobber med overgrepssaker mot barn, og det å bli eksponert for store mengder overgrepsmateriell. Det finnes veldig lite forsking på dette, sier Tone Elden Sørlie, HMS-leder ved Trøndelag politidistrikt. 

Torsdag går NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) i gang med et nytt forskningsprosjekt.

Det skal fokusere på politiansatte i Trøndelag politidistrikt, som jobber med overgrep mot barn.

Rundt 40 politiansatte skal intervjues i studien, og målet er å kartlegge hvordan de opplever jobben sin, og finne fram til gode mestringsstrategier som gjør at dette arbeidet blir mindre belastende. 

Mange har sluttet

FORSKNINGSPROSJEKT: Tone Elden Sørlie, HMS-leder ved Trøndelag politidistrikt.

- Det er ikke forsket på politiet på dette området, men det er forsket noe på helsepersonell, og man har sett at det å komme tett på barneskjebner er noe man reagerer på, uansett hvor profesjonell man er. Kriminaliteten på dette området forsvinner jo ikke, så det gjelder å sette ansatte i stand til å stå i dette, sier Elden Sørlie. 

Hun forteller at dette er et felt som har vært preget av at mange har sluttet fort. På et av teamene var det i slutten 2017 bare to som hadde jobbet med overgrepssaker mot barn i mer enn ett år. 

- Det sier noe om hvor stor utskiftning det er i denne gruppa, og hvor mye erfaring og kompetanse som går tapt, sier Elden Sørlie. 

Samtidig legger hun til at det er mange flere som jobber med dette over lang tid, og som mestrer det godt.

Nå håper de at de kan få svar på hva som gjør at disse klarer det så godt som de gjør, og hvordan de eventuelt kan tilrettelegge arbeidshverdagen. 

- Mens de operative har verneutstyr å bruke, har ikke disse politiansatte noe verneutstyr. De savner det for å kunne ivareta seg selv, når de blant annet ser på overgrepsmateriale av barn. Disse ansatte er i krigen for barna hver dag. De skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, som gjør at de kan fortsette å gjøre den utrolig viktige jobben de gjør for barna og samfunnet vårt, sier Elden Sørlie. 

- Viktig jobb

FORSKER: Eva Langvik ved NTNU leder forskningsprosjektet.

Forskningsprosjektet ledes av Eva Langvik, førsteamanuensis ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Hun mener dette er et utrolig viktig tema å sette søkelys på. 

- Det er gjort lite forskning på politiet og denne typen arbeid. Det har begynt å komme litt nå, knyttet til digitalisering og overgrepsmateriell, men det er ikke bare den delen av jobben vi vil se på. Vi er interessert i den emosjonelle belastningen de ansatte opplever, for eksempel når de gjennomfører avhør med barn og jobber med bevismateriell. Men vi vet også fra den lille forskningen som eksisterer, at også hvordan arbeidet organiseres, arbeidsmengden og lederstøtte er avgjørende for totalbelastningen, sier Langvik, til Politiforum. 

Forskningsteamet fra NTNU består av tre ansatte og flere forskningsassistenter. Arbeidet skal resultere i flere forskningsartikler, men også rapporter, og den første rapporten forventes å være klar i løpet av våren. 

- I forskningsgruppen hadde vi veldig lyst til å bidra her, for vi ser på dette som en viktig del av samfunnsoppdraget, sier hun. 

- Vi har stor forståelse for at dette arbeidet kan være en enorm belastning for de politiansatte, selv om de også rapporterer en høy grad av mestring. Det er på ingen måte en sykeliggjøring, for denne yrkesgruppen har høyt jobbengasjement og stresstoleranse sammenlignet med mange andre. Men vi ønsker å undersøke om arbeidet kan organiseres på en måte som minsker belastingen til de som gjør en ekstremt viktig jobb, noe som igjen bidrar til at barna får enda bedre hjelp, sier Langvik. 

Powered by Labrador CMS