Bemanningstall april:

Kun fem av tolv politidistrikter har nådd nye forventninger om bemanning

Politidistriktene fortsetter å trosse de politiske ambisjonene om å ansette nye politifolk. Nå er distriktene 147 politifolk unna det som er forventet.

Bildet er et illustrasjonsfoto.
Publisert Sist oppdatert

Det er en politisk forventning om at det skal være like mange politifolk i Norge før sommerferien starter, som det var den siste dagen i fjor.

Men nå viser politiets nyeste bemanningstall at nedgangen i antall politifolk ute i distriktene fortsetter, og dermed kan det spøke for de nye bemanningsforventningene. 

Mens det ved årsskiftet var 9964 politiårsverk, var det «bare» 9817 ved utgangen av april. Dermed er distriktene 147 politifolk unna å innfri forventningene. 

Det er kun fem av tolv distrikter som er i rute. Se hele oversikten nederst i saken. 

Størst minus

Det er Oslo politidistrikt som er lengst unna å nå målet. Per april manglet de 71 politiårsverk.

– Oslo politidistrikt lyste ut ledige stillinger ved de geografiske enhetene tidligere i vår, og her skjer ansettelsene i disse dager. Vi må komme tilbake med hvor mange som blir ansatt, skriver Rune Berge, fungerende leder HR/HMS, i en e-post til Politiforum.

Øst politidistrikt er nest lengst unna.

De rammene vi har å forholde oss til tilsier ikke noen oppbemanning før sommeren.

Kaare Songstad

– Vi har så langt ikke hatt økonomiske rammer til å nå bemanningstallet første halvår, men jobber konkret med oppbemanning inn i sommeren. I tillegg planlegger vi for ytterligere rekruttering i tråd med tildelinger som forventes i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, skriver HR-direktør i Øst politidistrikt, Britt Stine Strand, i en e-post.

Også politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt, som er tredje lengst unna å innfri forventningene, trekkes dårlig økonomi frem.   

– De rammene vi har å forholde oss til tilsier ikke noen oppbemanning før sommeren, skriver han i en e-post.

Rekrutterer nå

Sør-Øst politidistrikt opplyser at de også er i mål, selv om bemanningstallene viser at distriktet er 30 årsverk unna.

– Sør-Øst politidistrikt er nå på politiårsverksnivået ved utgangen av 2023 selv om vi viser en nedgang på 30 årsverk. Nedgangen skyldes i sin helhet reduksjon i midlertidige politiårsverk knyttet til registering av asylankomster på Torp (Ukraina-midler), og disse skal ikke telles med, skriver Gard Hagen i en e-post.

Han er distriktets avdelingsdirektør for stab for virksomhetsstyring.

Flere av de andre politidistriktene opplyser at de er i gang med rekruttering av nye politifolk.

– Sør-Vest politidistrikt har flere pågående rekrutteringsprosesser som medfører at vi vil ansette medarbeidere fremover. Hvorvidt disse tiltrer stillingene før sommerferien er foreløpig ikke avklart. Men når disse prosessene er gjennomført vil vi nærme oss måltallet som nevnt i oversikten. 

– Frem mot årsskiftet er det vår klare målsetting at vi skal være på nivå med bemanningstallet som vi hadde ved utgangen av 2023. Hverken økonomiske rammer eller tilgang på søkere ser ut til å være problematisk i forhold til denne målsettingen, skriver avdelingsdirektør Modolf Haraldseid for stabsenheten HR og HMS i en e-epost.

Trenger flere politifolk 

Det er i Agder politidistrikt at de ligger best an. Her har de flere politifolk nå enn i fjor.

– Agder har politibemanning per 30.04 på et høyere nivå enn ved utgangen av 2023 noe som er ønskelig og i henhold til plan. Politidistriktet planlegger å øke nivået ytterligere frem mot 31.12.24. Dette som følge av etablering av to nye tjenestesteder i vestre del av Agder, samt styrking av prioriterte områder som har lav kapasitet, skriver leder for virksomhetsstyring i Agder politidistrikt, Annlaug Øygarden Brekke, i en e-post.

Statssekretær Sigve Bolstad (Sp) i Justisdepartementet, kommenterer saken slik:

– Regjeringen har forslått 1, 6 milliarder kroner ekstra til politiet i revidert nasjonalt budsjett, dette har vi gjort etter god dialog med POD for å finne behovet. Det har vært økonomisk krav og disse pengene trengs, de er nå til behandling i Stortinget. Så fort revidert nasjonalt budsjett er vedtatt skal midlene raskt ut til politiet. Vi trenger flere politifolk til forebygging og ekjempelse av gjengkrim, skriver han i en e-post.

Powered by Labrador CMS