Nye tall: Det blir stadig færre politifolk i distriktene 

Til tross for politiske forventninger om å styrke politibemanningen, fortsetter nedgangen i antall politifolk i politidistriktene. 

BLIR FÆRRE: Siden mars i fjor har det blitt 320 færre politifolk ute i politidistriktene. Illustrasjonsfoto.
Publisert Sist oppdatert

I løpet av 2023 mistet politidistriktene 375 politifolk. For å unngå en ytterligere svekkelse i bemanningen og Norges beredskap, varslet Justisdepartementet allerede i februar i år at politiet ville få 155 millioner kroner ekstra til å styrke bemanningen.

«Det er en politisk forventning om at politibemanningen skal økes frem mot sommeren til det nivå vi hadde per 31/12-2023. Videre at dette nivået holdes ut året», uttaler Politidirektoratet i flere dokumenter Politiforum har fått innsyn i. 

Uttalelsene er gitt til en rekke av politidistriktene.

Ved årsskifte var det 9. 964 politiårsverk ute i distriktene.

Negativ spiral

Men nå viser ferske bemanningstall at den negative trenden bare fortsetter og at det stadig blir færre politifolk ute i distriktene.

Fra mars 2023 til mars 2024 har det blitt 320 færre politiårsverk ute i distriktene. Aller flest har det blitt borte i Oslo politidistrikt, der de er 126 færre årsverk. 

Dersom politidistriktene skal oppfylle den politiske forventningene om å øke politibemanningen til nivået ved årsskifte, innebærer det at de må ansette ytterligere 129 politifolk.

Lover satsing

Den politiske forventningen om å øke politibemanningen kommer også frem i dokumentet «Supplerende tildelingsbrev nr. 2 - budsjettrammer 2024».

Her heter det at politiet hadde for høy bemanning ved utgangen av 2023 sett opp mot det de varige budsjettrammene ga rom for, noe som igjen ville ha ført til en ytterligere reduksjon i bemanningen med rundt 100 årsverk for 2024.

I slutten av april varslet også finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til at det vil bli en «tydelig satsing» på politiet i revidert nasjonalbudsjett.

Fasiten kommer 14. mai.

Powered by Labrador CMS