BUDSJETTKRISEN I POLITIET

Bekymret over situasjonen i Sør-Vest

Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stenland uttrykker sterk bekymring over dårlig politidekning, kombinert med lav og synkende oppklaringsprosent, ved Sør-Vest politidistrikt.

UROLIG: Høyres justispolitiske talsperson, Sveinung Stensland, er urolig over ressurssituasjonen til politiet i hans eget hjemfylke Rogaland. Fra Stortingets talerstol torsdag formulerte han bekymring både over lav politidekning og dårlig oppklaringsprosent.
UROLIG: Høyres justispolitiske talsperson, Sveinung Stensland, er urolig over ressurssituasjonen til politiet i hans eget hjemfylke Rogaland. Fra Stortingets talerstol torsdag formulerte han bekymring både over lav politidekning og dårlig oppklaringsprosent.
Publisert Sist oppdatert

I en stortingsdebatt om krisen i norsk politi torsdag ettermiddag, basert på en interpellasjon fra Stensland til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, rettet opposisjonen kritikk mot regjeringen for detaljstyring av norsk politi.

Både Frp og Høyre etterlyste en langtidsplan for norsk politi.

I debatten viste Høyres justispolitiker til at en rekke justispolitikere tidligere på dagen hadde møtt tillitsvalgte fra Sør-Vest politidistrikt, som i Politiforum torsdag skrev om sine bekymringer knyttet til situasjonen i eget distrikt.

— Senest i dag har noen av oss vært i møte med tillitsvalgte i politiet i Rogaland. Det de forteller, er ikke bra, sa Sveinung Stensland i sitt åpningsinnlegg.

Statsråden kvitterte ut dette med å vise til at hun antok henvisningen til Sør-Vest handlet om politidistriktets beslutning om å legge ned etterforskningsgruppen SpiderWeb, som har oppklart en rekke saker knyttet til overgrep mot barn.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

— Det er jo en sak som er besluttet av politiet i Sør-Vest politidistrikt selv, og hvor det ville vært en detaljstyring hvis jeg la meg opp i det. Så det som kommer fra Høyre i denne saken, er ikke helt ensartet. Det er i hvert fall viktig for Senterpartiet og Arbeiderpartiet å ha en seriøs styring av politipolitikken som også innebærer at når det skjer endringer i forholdene rundt oss, så må vi tilpasse oss, f.eks. i budsjettene, samtidig som vi jobber med å redusere rapporteringskrav som vanskeliggjør politiets arbeid, svarte Mehl.

— Ønsker langtidsplan

Da Stensland slapp til igjen, utdypet han sin referanse til Sør-Vest politidistrikt, som dekker Rogaland fylke, som er Stenslands eget hjemfylke.

De lurte på hvorfor Sør-Vest politidistrikt har en oppklaringsprosent på 37,2 prosent. når åtte av 12 politidistrikt har 50 prosent og som innbygger i Rogaland: Det finner jeg meg faktisk ikke i.

Sveinung Stensland (H)

— Det ble referert til møtet vi hadde i dag med tillitsvalgte i Sør-Vest politidistrikt og Politiets Fellesforbund. De tok opp mye av det som jeg allerede hadde skrevet inn i denne interpellasjonen. Helt tilfeldig hadde vi avtalt dette møtet for flere uker siden, så det er tilfeldig at det var samme dag, men jeg skal kort fortelle om de fire utfordringene jeg fikk, så har jeg overbrakt det med en gang, sa Stensland og fortsatte:

— De ønsker en langtidsplan for politiet. De vil ha en ny offentlig debatt og utredninger om politiets rolle. De lurte på hvorfor Sør-Vest politidistrikt har en oppklaringsprosent på 37,2 prosent. når åtte av 12 politidistrikt har 50 prosent og som innbygger i Rogaland: Det finner jeg meg faktisk ikke i, sa Stensland og la til:

— Sør-Vest politidistrikt har 1,51 politiansatte per 1 000 innbyggere. Sør-Vest politidistrikt er et ganske dynamisk område. Det er mye som skjer, mye inn og ut med arbeidskraft, og de har mye å gjøre.

Trenger flere ansatte

Høyres justispolitiker pekte også på at det er behov for flere ansatte i politidistriktet, kombinert med at mange ferdigutdannede politifolk fra Politihøgskolen fortsatt er uten jobb.

— De ba også om rammer til å ansette flest mulig av de 400 nye politiutdannede uten en stilling i politiet. Det var det de snakket om. Til slutt sa de – og det var representanter fra de fleste partier til stede – at når det gjaldt Spiderweb, hadde de tillitsvalgte i politiet ingen problemer med beslutningen om å avvikle det. Det viktigste for dem var at de var i stand til å etterforske det løpende kriminalitetsbildet som er, og det er de ikke i stand til. Det var det de ville overbringe til sine representanter på Stortinget. Det var et meget godt møte, og punkt én var en langtidsplan. Jeg noterer at Fremskrittspartiet og Høyre vil ha det, så får vi se hvor mange som hiver seg på, avsluttet Stensland.

Også Frps ledende justispolitiker, Per-Willy Amundsen, nevnte Sør-Vest politidistrikt i sitt innlegg.

— Når slikt som Spiderweb nedlegges, er det fordi man ikke i tilstrekkelig grad har stilt opp med de ressursene politiet trenger for å gjennomføre sitt oppdrag. Samtidig tvinger man altså det samme politiet til å opprette politikontor der det nesten ikke finnes kriminalitet, sa Amundsen.

Powered by Labrador CMS