Pensjonert generalløytnant og tidligere leder av Norges Røde kors, Robert Mood, har skrevet boken «Kunsten å stå opp om morgenen».
Pensjonert generalløytnant og tidligere leder av Norges Røde kors, Robert Mood, har skrevet boken «Kunsten å stå opp om morgenen».

BOKOMTALE:

Lettlest og nyttig livsvisdom

Robert Moods nye bok tar for seg temaer som også kan være anvendelige i utøvelsen av politiyrket.

Publisert

Pensjonert generalløytnant og tidligere leder av Norges Røde kors, Robert Mood, har nylig, på Kagge forlag, gitt ut en bok med tittelen «Kunsten å stå opp om morgenen» og undertittelen «10 råd for livet». Boka er ikke tykk, bare rundt 160 sider. Den er poengtert, velskrevet og lettlest. Som en gjennomgående tråd i boken, når det er pas- sende, siterer han flittig fra den romerske general, keiser og filosof Marcus Aurelius, samt presten Aslak Brekke. Mood viser med eksempler hvordan verdier han i hovedsak har lært i Forsvaret kan være verdifulle og overføres til alle deler av livet.

Mood er opptatt av å få frem at det er den enkelte som selv må ta fatt i eget liv, ved å kontrollere sitt eget sinn. Vi må selv stå oppreist, ikke holdes oppreist. Vi må daglig stå opp og forsøke å møte de utfordringer vi får. Det er slik vi vokser som mennesker. Har vi store utfordringer kan det være lurt å ta et lite skritt om gangen.

Fakta

Tittel: Kunsten å stå opp om morgenen

Forfatter: Robert Mood

Forlag: Kagge

Sider: 156

Som eksempel skriver han om helvetesuka, hvor det er viktig å fokusere på å komme igjennom den enkelte dag fremfor å tenke over hele uka.

Mood skriver mye om viktigheten av at vi tar vare på og viser omsorg for hverandre. Derved bygger vi samhold. Han viser med eksempel at ingen er sterkere enn det svakeste ledd, og derved viktigheten av at vi i samarbeid forsøker å gjøre hverandre til en bedre utgave av oss selv.

Mood er også opptatt av at vi alle kan feile, og ha feilskjær i livet. Det kan være kort vei mellom lykken og ulykken både når det gjelder avgjørelser som tas, og måten vi lever våre liv på. Han er spesielt opptatt av at vi tar vare på våre veteraner, som har vært villige til å ofre livet for fedrelandet, men hvor noen av forskjellige årsaker sliter når de kommer hjem.

Boken inneholder særdeles mye livsvisdom, og gir mange temaer å tenke over. Selv ble jeg glad i dette sitatet fra Marcus Aurelius:

«Hvis noen kan overbevise meg om at jeg har oppfattet en ting galt og handlet feil, vil jeg med glede rette på det. Jeg søker bare sannheten, og den har aldri skadet noen.»

Jeg mener dette er en god bok å lese for alle ansatte i politiet. For det første fordi den inneholder mye generell livsvisdom servert med eksempler fra det praktiske liv på en lettfattelig måte, som vil være anvendelige i utøvelsen av politiyrket. For det andre gir den mange eksempler på hvordan man bygger opp gode og solide kulturer i en organisasjon som alltid må være forberedt på det uforutsette og ukjente.

Robert Moods bok anbefales på det varmeste, og egner seg glimrende som gavebok til mennesker man måtte bry seg om.

Powered by Labrador CMS