BEVÆPNING:

Forlenger midlertidig bevæpning

Politiet får bære våpen i inntil 8 nye uker, etter samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver politiet på sine nettsider.

Politiet har siden 25. juni 2022 vært midlertidig bevæpnet som følge av terrortrusselen i Norge og den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.

Permanent midlertidig bevæpning

Første gang politiet over hele landet ble midlertidig bevæpnet, var i 2014. Siden den gang har politiet nasjonalt vært midlertidig bevæpnet i over 800 dager – godt over to år – i en rekke kortere eller lengre perioder.

Politidirektør Benedicte Bjørnland begrunner forlengelsen med bakgrunn i det gjeldene trusselbildet.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som har ansvaret for å vurdere terrortrusselen i Norge, vurderer fremdeles terrortrusselen i Norge som «moderat».

Det betyr at PST vurderer det som mulig at noen vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge.

− Samlet sett er det fortsatt et alvorlig trusselbilde vi står overfor, og politiet vil fortsette å ha tett dialog med PST og andre relevante aktører for å fortløpende vurdere hvilke tiltak politiet bør iverksette for å kunne møte eventuelle endringer i trussebildet, avslutter Bjørnland.


Powered by Labrador CMS