Politidirektør Benedicte Bjørnland. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Trusselvurdering: Politiet mener det er sannsynlig at gjengvold kan ende med døden i 2023

Gjengoppgjør knyttet til interne konflikter kommer til å få dødelig utfall i år, tror politiet. Gjengkriminalitet står sentralt i trusselvurderingen for 2023.

Publisert Sist oppdatert

– Flere av truslene som fremheves i årets rapport, kan knyttes til kriminelle nettverk og organisert kriminalitet, blant annet gjengkriminalitet, sa politidirektør Benedicte Bjørnland på pressekonferansen der trusselvurderingen ble lagt fram tirsdag.

Der framgår det at «det er sannsynlig at det vil være voldshendelser med potensielt dødelig utfall som resultat av gjengenes interne konflikter i 2023».

Voldsutøvelsen kan ha sammenheng med pågående konflikter for eksempel knyttet til narkotikakriminalitet, oppgjør med gjengtilknyttede personer som blir løslatt, og som hevn for tidligere voldshandlinger, ifølge Kripos-sjef Kristin Kvigne.

Den sentrale Østlandet er fortsatt den viktigste arenaen for aktører tilknyttet kriminelle gjenger, samt det største narkotikamarkedet i Norge. Og gjengkriminalitet er først og fremst knyttet til de store byene.

Flere alvorlige hendelser

Gjengene har til felles at de driver narkotika-, trussel og voldskriminalitet. Det siste året har det vært flere alvorlige voldshendelser som er koblet til gjengmiljøene i Oslo-området.

– Kriminaliteten foregår i mange tilfeller i det offentlige rom, noe som kan påvirke trygghetsfølelsen i befolkningen negativt, sa Kvigne.

I trusselvurderingen går det også fram at det siste året har vært flere tilfeller der svenske aktører tilknyttet kriminelle gjenger i Norge har blitt synlige i forbindelse med voldsoppdrag.

I rapporten nevnes det også at kriminelle nettverk i større grad enn tidligere styres fra utlandet og vil dominere markedet for innførsel av narkotika. Land som Marokko, Tyrkia og De forente arabiske emirater og da særlig Dubai, nevne som særlig attraktive tilholdssteder for kriminelle.

Psykisk syke

Politiet regner med at vi også i år kommer til å bli rammet av drap og dødelig vold begrått av personer med psykiske lidelser. De fleste politidistriktene rapporterer om at slik kriminalitet er en vedvarende alvorlig trussel i det norske samfunnet.

– Politiet har observert en økning i slik vold de siste fem årene, og økningen overgår utviklingen i omfanget av vold som er begått av personer uten psykiske lidelser, sa Kvigne.

Enkelte voldsutøvere kan knyttes til konspiratorisk tankegods og ekstremisme. Det er meget sannsynlig at vold begått av personer med alvorlige psykiske lidelser og problematisk rusmiddelbruk, vil fortsette å utgjøre en betydelig trussel, hvor enkelte hendelser vil medføre tap av liv, heter det i rapporten.

Begrepet «meget sannsynlig» innebærer i denne sammenhengen en sannsynlighetsgrad over 90 prosent.

LES OGSÅ: Antall psykiatrioppdrag fortsetter å øke

Powered by Labrador CMS