Ingen ekstra penger til et tredje barnehus i Finnmark

I sommer besluttet politimester Hætta at politidistriktet skal ha tre barnehus, til tross for en bestilling om to. Justisdepartementet sier andre barnehus må dekke inn den ekstra kostnaden.

ØNSKET KARASJOK: Sametinget ønsket at et nytt barnehus skulle legges til Karasjok. Prosjektgruppen anbefalte Alta.
Publisert Sist oppdatert

I sommer besluttet politimester Ellen Katrine Hætta at det skal være tre avdelinger for barnehus i Finnmark politidistrikt; Kirkenes, Alta og Karasjok. 

Dette til tross får at det kun var to barnehus som var oppdraget. 

Prosjektgruppen ledet av Siri Ulverud ved Porsanger politistasjon foreslo Alta som lokasjon for nytt barnehus, mens Sametinget ønsket Karasjok.

Hætta fortalte til Politiforum at en ekstra avdeling var nødvendig, på grunn av Finnmarks geografi:

– Vi har fått lov til å etablere to, men vi har en geografi som er større enn Danmark. Derfor skal vi skal etablere barnehus i Alta og Karasjok, og så ønsker vi å beholde det som allerede er i Kirkenes, sa hun i sommer.

Bruker pengene på Kirkenes

Det er også nevnt tre lokasjoner i en handlingsplan mot 2025; «Trygghet i hverdagen» fra Justis- og beredskapsdepartementet:

«Barnehustilbudet i Finnmark vil få tre lokasjoner; Alta, Kirkenes og Karasjok, der Karasjok vil gi et eget samisk barnehustilbud. Det tas sikte på etablering av lokasjonen i Karasjok i 2025.»

Lederen for virksomhetsstyring i Finnmark politidistrikt, Jan Rudi Pedersen, sier det ikke foreligger penger til tre lokasjoner enda.

- Men vi har en muntlig avtale på at hvis politidistriktet skal opprette en tredje lokasjon så skal denne finansieres sentralt fra, sier han.

Ettersom barnehuset i Karasjok ikke vil være på plass før i 2025, brukes pengene bevilget til dette nå på barnehuset i Kirkenes.

FOR LITEN: Politistasjonen i Karasjok har ikke plass til å også romme barnehus.

Kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet Camilla Fosse sier det er avtalt med Politidirektoratet at kostnaden skal dekkes innenfor den allerede eksisterende rammen for barnehusene.

Politidirektoratet har opplyst at kostnaden om tre barnehus vil føre til et behov på 2,5 millioner kroner mer. 

Har overtatt nasjonalt ansvar 

Ved årsskifte har Finnmark politidistrikt overtatt ansvaret for barn med samisk språk eller kulturbakgrunn som blir avhørt ved statens barnehus i Norge.

Til nå er det Troms politidistrikt som har hatt dette ansvaret, som blant annet innebærer å gi råd til de andre barnehusene i Norge om et barn med samisk språk eller bakgrunn blir avhørt der. 

Finnmark politidistrikt har ansatt to rådgivere med samisk som morsmål, der én skal ha kontorsted i Alta og én i Karasjok. Rådgiverne bidrar med barnefaglig råd og veiledning før, under, og etter avhørene.

Rådgiverne i politidistriktet er en del av totalt åtte ansatte, der i blant egne avhørere med spesialkompetanse som jobber med tilrettelagte avhør av barn og særlig sårbare voksne i Finnmark.

PROSESS SIDEN 2022: Regjeringen bevilget fem millioner kroner til å etablere et eget barnehus for samiske barn i statsbudsjettet for 2022.

Lederen av Statens barnehus i Finnmark, Britt Solveig Olaussen, forteller barnehuset i Alta snart er klar for å åpne og ta imot de første barna. 

- Det blir riktignok i et midlertidig bygg da Alta venter på at den nye politistasjonen skal bli ferdig. Det nye barnehuset i Karasjok skal være på plass mot slutten av dette året, og frem til da driftes avdelingen i Kirkenes, forteller hun.

Det er nå usikkert om det er nye lokaler eller tilpasninger av eksisterende bygg som skal huse barnehuset i Karasjok. Politistasjonen der ble for liten til å også romme barnehuset. 

Risikerer å ikke bli fanget opp

Politiforum har tidligere skrevet om at barnehusene mangler et eget system for å registrere antall samiske barn som har vært til avhør.

En kartlegging viste at de fleste barnehusene her til lands sier de ikke kan huske å ha avhørt samiske barn i det hele tatt.

Det finnes heller ikke noen rutiner for å spørre barnet om de har et annet språk enn norsk som de ønsker å bruke under avhøret, dersom det ikke har dukket opp opplysninger om dette under forberedelsen av avhøret.

Ved å etablere flere barnehus i Finnmark er ambisjonen å fange opp flere barn med samisk bakgrunn.

Powered by Labrador CMS