TROMSØ BARNEHUS: I dag er det barnehuset i Tromsø som har ansvaret for å bistå de andre barnehusene i Norge med spørsmål om avhør av samiske barn.

Vil legge barnehus til Karasjok, Alta og Kirkenes

Selv om Politidirektoratet kun har bedt om to lokasjoner til nytt barnehus i Finnmark, har politimesteren besluttet å opprettholde avdelingen i Kirkenes, i tillegg til barnehus i Alta og Karasjok.

Publisert Sist oppdatert

Etter en høringsrunde velger politimester Ellen Katrine Hætta å beslutte tre avdelinger til barnehus i Finnmark.

– Det føles veldig bra og trygt på vegne av ungene i Finnmark. For befolkningen i Finnmark tror jeg dette vil gi bedre kvalitet og mer trygghet når vi slipper å sende barna helt til Tromsø for å bli avhørt, sier hun.

Anbefalte Alta og Kirkenes

Prosjektgruppen, ledet av Siri Ulverud ved Porsanger politistasjon, foreslo Alta i tillegg til Kirkenes.

«Prosjektgruppen anbefaler å legge hovedavdelingen for Statens Barnehus Finnmark til Alta og videreføre underavdelingen i Kirkenes. Dette vil gi kortest reisevei for flest barn og særlig sårbare voksne.»

Finnmark politidistrikts ledelse har sittet i møter med Sametinget gjennom såkalt konsultasjon etter at prosjektgruppen la frem sitt forslag.

Staten har ifølge sameloven plikt til å høre med Sametinget om samiske hensyn i saker som angår dem.

Sametinget har hele tiden ment at barnehuset skal lokaliseres i Karasjok.

Men disse møtene har ikke vært avgjørende for beslutningen som ble kjent i dag, legger politimesteren til.

– Vi har hatt en bred høringsrunde på dette, og hvis vi skal ivareta de samiske barna som skal avhøres var det viktig for oss å ha en lokasjon i samisk kjerneområde, sier hun.

Mangler finansiering

Politimester Hætta forteller til politiforum at det ikke finnes lovnader for penger til alle tre steder, men at dette er noe det jobbes med fremover.

– Vi har fått lov til å etablere to, men vi har en geografi som er større enn Danmark. Derfor skal vi skal etablere barnehus i Alta og Karasjok, og så ønsker vi å beholde det som allerede er i Kirkenes, sier hun.

Politimesteren sier politiet er nødt til å gjøre ting mer effektivt fremover, uten at hun vil være mer presis på hva dette innebærer.

– Vi har tenkt litt gammeldags når det kommer til avhør av barn. Jeg tror at vi i politiet tenker at vi konsoliderer ofte det som vi alltid har gjort, mens vi klarer i liten grad å fornye oss. Dette må vi komme tilbake til når barnehuset er i drift, legger hun til.

Nå jobbes det med å skaffe lokaler til barnehuset i Karasjok.

– Lokaler er alltid vanskelig i Finnmark. Det er langt mellom ledige lokaler, sier hun.

I dag er det kun en person som jobber som samisk avhører til tilrettelagte avhør, der barn og sårbare voksne blir avhørt.

At voksne fortsatt må reise for å møte barna som må avhøres, vil fortsatt kunne forekomme, selv med tre lokasjoner.

– For meg har det alltid vært en kjepphest at de voksne reiser til barna og ikke motsatt. Det er de som skal ta belastningen og ikke barna, sier Hætta.

Powered by Labrador CMS