GÅR AV ETTER 43 ÅR: Avtroppende visepolitimester Arne Johannessen i Vest politidistrikt pensjonerer seg i november.

Arne Johannessen får politiets Hederskors

Avtroppende visepolitimester Arne Johannessen i Vest politidistrikt får politiets Hederskors, som er den høyeste utmerkelsen i politiet.

Publisert Sist oppdatert

Politidirektør Benedicte Bjørnland deler ut hedersutmerkelsen til Johannessen i Bergen 1. november.

Johannessen går av med pensjon etter 43 år i tjeneste for norsk politi som mangeårig politileder og tillitsvalgt. 

Han var blant annet leder i Politiets Fellesforbund fra 2000 til 2013.

Markeringen finner sted i politihuset i Bergen klokken 13 onsdag neste uke.

Prisen gjenoppstod

I 2012 ble ordningen med Politiets hederskors lagt på is, etter sterkt kritikk mot måten tildelingene ble gjort på, har Politiforum tidligere omtalt.

Ordningen fikk blant annet kritikk for at lista over mottakerne av Politiets hederskors for det meste bestod av avgåtte politiledere. Hedersprisen gjenoppstod i 2019, da avtroppende riksadvokat Tor-Aksel Busch ble tildelt hederskorset.

Politidirektør Benedicte Bjørnland sa den gang til Politiforum at hun syntes symbolverdien medaljen ga var viktig. 

- Det representerer et synlig tegn på at noen har ytt en særskilt og fortjenestefull innsats eller en ekstraordinær enkelthandling til beste for politietaten. Det ligger en betydelig anerkjennelse i å bli tildelt hederskorset, og jeg mener vi med fordel kan markere slik innsats i større grad enn det man har gjort i senere år, sa Bjørnland da.

Hun la til at hun derfor hadde besluttet å gjenoppta tradisjonen med å utdele medaljen. 

Politiets hederskors

  • Politiets Hederskors er en norsk medalje som blir delt ut av politidirektøren. Medaljen ble innstiftet i 2002. Den er den fremste av flere etatsmedaljer i politiet og rangerer foran Politimedaljen med laurbærgren og Politimedaljen.
  • Medaljen kan deles ut til norsk politipersonell som i politimessig sammenheng har bidratt til å hindre tap av menneskeliv eller å avverge skader på materiell og eiendom ved å vise personlig rådsnarhet under farefulle forhold.
  • Medaljen kan også deles ut til politipersonell som har vist personlig dyktighet og mot utover det som kan kreves. Medaljen blir delt ut post mortem til alle som har mistet livet under utføring av farefulle politimessige tjenesteoppdrag.
  • Politiets hederskors kan også tildeles for særdeles fortjenstfull embetsutførelse. Det kan også tildeles personer som ikke arbeider i politietaten, norske så vel som utenlandske, «som på en særdeles fortjenstfull måte har bistått norsk politi.»
Powered by Labrador CMS