Jarle Bjørke, seksjonsleder for Felles enhet for Forebygging i Vest politidistrikt, mottar prisen for Årets leder i politiet, under Politiets Fellesforbunds lederkongress.
Jarle Bjørke, seksjonsleder for Felles enhet for Forebygging i Vest politidistrikt, mottar prisen for Årets leder i politiet, under Politiets Fellesforbunds lederkongress.

Han er årets leder i politiet

- Det å bli nominert av sine egne gir meg en fantastisk anerkjennelse for det arbeidet vi har fått til sammen, for dette handler om samhandling, sier Jarle Bjørke.

Publisert

Jarle Bjørke, seksjonsleder på Felles enhet for Forebygging i Vest politidistrikt, er kåret til årets leder i politiet. Det ble klart under Politiets Fellesforbunds lederkongress i dag.

Årets leder i politiet blir hvert år nominert av sine kolleger og ansatte, som gjør prisen ekstra verdifull for en leder.

Bjørke er både overrasket og glad over å bli tildelt prisen.

- Jeg vil si tusen takk til PF - juryen og ikke minst verdens beste medarbeidere for nominasjonen. Det å bli nominert av sine egne gir meg en fantastisk anerkjennelse for det arbeidet vi har fått til sammen, for dette handler om samhandling. Det er ikke jeg som har fått til noe alene, men det er noe vi har gjort sammen. Vi har lykkes med å samhandle, sier Bjørke.

Han forklarer at han som leder er særlig inspirert av Jan Spurkeland, og hans teorier om relasjonskompetanse.

Lars Reiersen, leder for PFPL, politidirektør Benedicte Bjørnland, PF-leder Unn Alma Skatvold, Jarle Bjørke, seksjonsleder på Felles enhet for Forebygging i Vest politidistrikt, og Kjetil Ravlo, leder av Norges Politilederlag.
Lars Reiersen, leder for PFPL, politidirektør Benedicte Bjørnland, PF-leder Unn Alma Skatvold, Jarle Bjørke, seksjonsleder på Felles enhet for Forebygging i Vest politidistrikt, og Kjetil Ravlo, leder av Norges Politilederlag.

- Han bruker betegnelsen de fem f-ene; fortid, fremtid, familie og fritid, som påvirker den siste f-en, som er faget på jobben. Som leder må man følge opp på en god måte og ta seg tid til å lytte til hvordan folk har det. Jeg bruker for eksempel de fem f-ene i medarbeidersamtaler. Hvis lederen kjenner sine medarbeideres utfordringer, er det enklere å ta hensyn til dem, sier Bjørke.

Vinnere av Årets politileder

2017: Geir Solem, Øst pd.

2018: Grete Lien Metlid, Oslo pd.

2019: Øyvind Verpeide, Møre og Romsdal pd.

2020: Eli Fryjordet, Øst pd.

2021: Espen Andreassen, Sør-Øst pd.

2022: Jarle BJørke, Vest pd.

- I hverdagen er det viktig å være et medmenneske for hverandre, om du er leder eller medarbeider. Det handler om gode relasjoner, og det gjør ikke en leder alene. Kun sammen skaper vi resultater, sier han.

Han tror også erfaringene hans fra utenlandstjeneste har påvirket ham som leder.

- Det tror jeg har gjort noe med forståelsen av hva som er viktig og ikke viktig. Det å ha respekt for ulikheter er noe man lærer seg fort i utenlandstjeneste, og det har virket godt på meg, sier Bjørke.

Juryen skriver i sin begrunnelse: «Årets leder ser at ledelse over tid har endret seg fra en mer hierarkisk styring, til oppgaveløsning utført av selvstyrte medarbeidere, med høy grad av selvstendighet og faglig spisskompetanse. Han fremstår som en leder med svært god relasjonell kompetanse. Han ønsker at medarbeiderne skal utvikle seg, men er tydelig på den enkelte medarbeider også har et selvstendig ansvar for utvikling, individuelt og for enheten. Årets leder har høy faglig og etisk standard, og innbyr til åpenhet i alle deler av arbeidsplassen. Han gir sine medarbeidere plass, lytter og inkluderer alle, samtidig som han gir rom for kreativ tenking og innovasjon».

Juryen skriver videre at Bjørke gir sine medarbeidere tillit, samtidig som han har klare og tydelige forventninger om hva de skal levere.

Årets jury har bestått av politidirektør Benedicte Bjørnland, namsfogd Lillian Borge Bersaas, forbundsleder i PF Unn Alma Skatvold, forsvarssjef Eirik Kristoffersen og Linda Lai, professor ved BI.

I år har det kommet inn totalt 48 nominasjoner til årets leder.Powered by Labrador CMS