Politifolk mobiliserer under politikonflikten i 2009.

Temperaturen øker før lønnsoppgjøret

En tøff ordbruk fra arbeidsgiversiden blir lagt merke til av både Unio og PF.

Publisert Sist oppdatert

Forberedelsene til årets lønnsoppgjør har startet. For Politiets Fellesforbunds (PF) del startet den med Unios tariffkonferanse i februar. Ute i organisasjonene knytter det seg nå stor spenning til hva den nye regjeringen ønsker å trekke med i forhandlingene.

Allerede er det sterke signaler om at regjeringen vil se nærmere på arbeidstidsordningene. Og det knytter seg spenning til om regjeringen våger å røre ved politiets særaldersgrense i dette oppgjøret. Dermed er det ikke sikkert at det bare er lønnsspørsmålet som ligger på bordet når forhandlingene starter 7. april.

– Ja, det ligger an til høy temperatur. Arbeidstidsdebatten omringer tariffspørsmålene, og skaper temperatur og usikkerhet, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Frykter spredning

Han spår forhandlingskollisjon på flere områder enn lønn, og har merket en tøffere ordbruk fra arbeidsgiversiden. Særlig det at arbeidsgiverorganisasjonen Spekter ønsker å endre arbeidsmiljøloven på helseområdet, kan skape trøbbel.

− Blir pensjonsspørsmål og særaldersgrenser lagt på bordet under årets oppgjør?

− Nei, jeg tror ikke dette blir et stort spørsmål under årets oppgjør. Hvis det kommer, tror jeg det kommer senere. Men vi ser konturene av et hovedtariffoppgjør med fokus på forhold som ikke direkte dreier seg om lønn, sier Folkestad.

PF-leder Sigve Bolstad er urolig for at det som ser ut til å skje på helsesektoren, kan spre seg også til politiet.

– Vi vet av erfaring at det som skjer på ett statlig område, gjerne sprer seg til andre områder og sektorer, sier Bolstad.

Før forhandlingsstart gir han en krystallklar melding til arbeidsgiversiden.

– Ikke rør politiets særaldersgrenser. Og ikke rør innholdet. Det vil ikke hjelpe oss noe om vi får beholde særaldersgrensen, hvis innholdet blir så dårlig at vi ikke kan leve av pensjonen, sier Bolstad.

Han lover at politiansatte holder kruttet tørt, og er klar til å kjempe med alle midler for å beholde politiets særaldersgrenser.

– Vi har tatt politijobben under gitte forutsetninger og avtaler. Da kan ikke staten endre forutsetningene etter at vi har begynt i jobben. Politiyrket gir så mange belastninger i form av skiftarbeid og krevende opplevelser gjennom jobben, at behovet for å beholde særaldersgrensen er like stort nå som da den ble innført, sier Bolstad.

Men arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har vært tydelig på at blant annet politifolk må regne med å jobbe lenger.

– Vi ser jo eksempler på at politifolk som har gått av med pensjon som 57-åringer, tar jobber i det private næringsliv. Dette er ressurser som politiet fremdeles har bruk for, har Eriksson tidligere sagt til Adresseavisen.

Vil ta igjen etterslepet

Folkestad sier at lønnsoppgjør ikke bare handler om lønnsutvikling, men om lønnsnivå. Han beklager at NHO har fokus på at lønnsutviklingen i offentlig sektor skal holdes i tømme, og at offentlig sektor ikke skal være lønnsledende.

– Vår ambisjon er å få ei ramme som tar igjen etterslepet fra i fjor, og at vi skal klare å plusse på 0,5 prosent, sier Folkestad.

Han merker at medlemmene puster Unio i ryggen.

– Unio har vært i konflikt de tre siste årene, noe vi i utgangspunktet ikke ønsker. Målet er å komme i havn, helst uten megling. Men det avtegner seg signaler om at dette kan bli et tøft oppgjør, sier Folkestad.

Hovedtariffoppgjøret gir en generell lønnsjustering for hele medlemsmassen.

– Vi ønsker oss en profil der det blir avsatt penger til et sentralt justeringsoppgjør. Unio stat ønsker det mer enn at det avsettes penger til lokale forhandlinger, sier forhandlingsleder for Unio stat, Sigrid Lem fra Forskerforbundet.

Saken ble først publisert i Politiforums papirutgave i mars 2014. I en henvendelse til Politiforum i etterkant av nettpubliseringen av saken, opplyser Spekter at leder Anne-Kari Bratten i Dagens Næringsliv 4. mars var klar på at Spekter ikke kommer til å utfordre Unio på arbeidstid i årets oppgjør:

- Vi kommer ikke til å utfordre Unio på arbeidstidsproblemstillinger i dette oppgjøret. Det er arbeidsmiljøloven som utfordrer oss på dette området, og nå skal regjeringen sette ned et arbeidstidsutvalg. Det er viktig at vi lar det utvalget jobbe, sier Bratten til DN.

Anders Folkestad
Sigve Bolstad.
Powered by Labrador CMS