Elektrosjokkvåpenet som politiet bruker er av typen Axon TASER T7, som skyter ut små piler som gir fra seg elektriske impulser.
Elektrosjokkvåpenet som politiet bruker er av typen Axon TASER T7, som skyter ut små piler som gir fra seg elektriske impulser.

Agder politidistrikt tar i bruk elektrosjokkvåpen

– Politiet i Agder tar med seg de gode erfaringene fra testperioden i andre politidistrikt og ser fram til å få et maktmiddel som kan bidra til å løse de farligste situasjonene med mindre risiko for skader for de involverte, sier leder Bård Austad av felles enhet for operative tjenester i Agder politidistrikt.

Publisert Sist oppdatert

I 2021 besluttet Justis- og beredskapsdepartementet at politiet kunne ta i bruk ytterligere et maktmiddel, nemlig elektrosjokkvåpen.

Med denne innføringen får politiet et ekstra maktmiddel som kan bidra til å uskadeliggjøre truende personer uten bruk av skytevåpen, skriver Agder politidistrikt i en pressemelding.

Fra og med i dag av og utover høsten 2023 vil elektrosjokkvåpenet gradvis bli tatt i bruk i Agder politidistrikt.

– Politiet i Agder tar med seg de gode erfaringene fra testperioden i andre politidistrikt og ser fram til å få et maktmiddel som kan bidra til å løse de farligste situasjonene med mindre risiko for skader for de involverte, sier leder av felles enhet for operative tjenester i Agder politidistrikt, Bård Austad i pressemeldingen.

Testet i tre år

Politiforum har tidligere fortalt at politiet har hatt et prøveprosjekt med bruk av elektrosjokkvåpen siden januar 2019, hvor fire politidistrikter har deltatt. Dette var Oslo (begrenset til Beredskapstroppen), Øst, Sør-Vest og Troms.

I pressemeldingen komme det frem at siden oppstarten av testperioden, så rapporteres det om relativt liten grad av bruk. Videre heter det at i de tilfellene politiet har benyttet maktmiddelet har man gode erfaringer med bruken. Det vises til at bruken av elektrosjokkvåpen i svært liten grad har medført skader, og det har i enkelte situasjoner hindret at politiet har måttet bruke skytevåpen.

– Å ta i bruk et nytt maktmiddel er ikke noe politiet tar lett på. Vi søker å løse oppdragene med minst mulig bruk av makt og med minst mulig inngripende maktmidler. Da er det ekstra viktig at politiet har flere muligheter før de eventuelt må ta i bruk skytevåpen, sier Austad videre i pressemeldingen.

Det trekkes også frem at statistikk fra andre land viser at i en del hendelser vil elektrosjokkvåpen ha en overtalende effekt på gjerningsperson, som fører til pågripelse uten bruk av makt.

Løses situasjoner før den eskalerer

– Innføring av elektrosjokkvåpen skal ikke endre måten politiet jobber på, men politiet får tilgjengelig et ekstra maktmiddel som kan bidra til å løse situasjonen før den eskalerer til bruk av skytevåpen. Sentralt i opplæringen som ansatte får, er også hvordan tjenestepersonellet skal følge opp vedkommende som er utsatt for bruk av elektrosjokkvåpen, sier Austad.

Elektrosjokkvåpenet som politiet bruker er av typen Axon TASER T7, som skyter ut små piler som gir fra seg elektriske impulser.

«Pilene kan trenge gjennom klær, og gir strømstøt i inntil fem sekunder. Strømmen gir sterk smertepåvirkning og fører til manglende kontroll over muskulaturen etter at strømpåvirkningen er over» skriver politiet i pressemeldingen.

Avslutningsvis heter det at det i løpet av testperioden ikke er påvist alvorlige skader eller helsemessige konsekvenser på de elektrosjokkvåpenet er benyttet mot. Under testperioden har politiet hatt tett samarbeid med helsesektoren for å skape best mulig kompetanse rundt elektrosjokkvåpenet og dens virkninger av politiets bruk.

Powered by Labrador CMS