Siv Eli Austad og sønnen, avbildet sommeren 2020.

Enstemmig avgjørelse: Høygravide Siv Eli Austad ble diskriminert av Agder politidistrikt

Seks dager før høygravide Siv Eli Austad hadde jobbet i Agder politidistrikt i tre år, ble arbeidskontrakten hennes avsluttet. Nå har Diskrimineringsnemnda tilkjent henne 150.000 kroner i erstatning - men politidistriktet mener vedtaket er feil.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg er veldig lettet. Det er godt å få en bekreftelse fra en uavhengig tredjepart om at jeg hadde rett, at jeg faktisk ble urettferdig behandlet, og at jeg ville hatt fast jobb dersom jeg ikke hadde gått ut i barselpermisjon, sier Austad til Politiforum etter at Diskrimineringsnemnda har kommet med sin enstemmige konklusjon.

I det ferske vedtaket slår nemnda fast at Agder politidistrikt har diskriminert Austad, og tilkjenner henne til sammen nesten 150.000 kroner i erstatning og oppreisning.

– Det er selvfølgelig positivt å få en erstatning, men det var ikke det som betød mest for meg. Det viktigste var å få medhold. Jeg trengte denne bekreftelsen på at jeg hadde rett, sier hun.

Seks dager unna rett til fast jobb

Historien hennes er denne: Sommeren 2019 jobbet Austad på sentralbordet i Agder politidistrikt, en arbeidsgiver hun hadde hatt siden 1. september 2016.

Hele tiden hadde Austad vært tilsatt i midlertidige stillinger - til sammen fire separate ansettelsesforhold.

Denne sommeren fikk hun forsikringer om at ansettelsesforholdet ville bli forlenget ut 2019 - da ville hun ha jobbet i Agder politidistrikt i over tre år, og ha krav på fast jobb.

Slik gikk det ikke. Som Politiforum skrev om i fjor, satte arbeidsgiver sluttdato for arbeidskontrakten hennes til seks dager før hun ville ha hatt krav på fast jobb.

Den da høygravide Austad gikk dermed rett ut i barselspermisjon og deretter arbeidsledighet.

En alvorlig sak

Advokatfullmektig Gry Berger fra Advokatfirmaet Lippestad sa i fjor sommer at hun vurderte dette som en alvorlig sak hvor midlertidigheten ble misbrukt.

– I tillegg er dette en sak hvor arbeidstaker er gravid, og hvor diskrimineringsvernet derfor slår særlig inn, sa Berger den gangen.

Advokatfullmektigen, som ble hyret inn gjennom Politiets Fellesforbund, tok saken videre til Diskrimineringsnemnda, som nå har kommet med samme konklusjon.

I vedtaket som i dag ble publisert på Diskrimineringsnemndas nettside, heter det:

«Diskrimineringsnemnda har fattet følgende vedtak:

Agder politidistrikt har diskriminert [Austad] på grunn av permisjon ved fødsel.

Agder politidistrikt betaler 109 732 (et hundre og ni tusen syv hundre og trettito) kroner i erstatning til [Austad], innen 2 (to) uker fra forkynnelsen av dette vedtaket.

Agder politidistrikt betaler 40 000 (førti tusen) kroner i oppreisning til [Austad], innen 2 (to) uker fra forkynnelsen av dette vedtaket.»

– Jeg synes dette var gledelig og på sin plass. Jeg mener dette er en riktig avgjørelse. Siv Eli har virkelig stått i dette, og det har vært vanskelig for henne. Jeg synes også oppreisningen var bra, sier Berger i dag.

Hun understreker at hun ikke har rukket å finlese avgjørelsen.

– Men med avgjørelsen og den begrunnelsen som ligger der, bør dette være en liten advarsel til politidistriktet med tanke på misbruk av midlertidigheten. Sånn sett er avgjørelsen også noe de bør ta til etterretning. Og ikke minst handler dette også om hvordan du behandler dine ansatte.

– Bærer ikke nag

Jeg har fortsatt lyst tilbake til politiet, fordi det var et veldig godt sted å jobbe.

I dag er Austad i et vikariat hos Posten, som varer fram til utgangen av mars. Hun savner fortsatt jobben hun hadde på politihuset i Kristiansand.

– Jeg har fortsatt lyst tilbake til politiet, fordi det var et veldig godt sted å jobbe. Jeg søker jobber og håper at jeg en dag kan komme tilbake igjen, sier Austad.

Hun peker på gode kolleger og et godt arbeidsmiljø som årsaken til ønsket, og understreker at saken hun tok til Diskrimineringsnemnda heller ikke handlet om kollegene, men systemet bak.

– Det bør endres, for å forhindre at dette skjer igjen. Jeg ønsket jo gjennom denne saken å bidra til at ingen skal trenge å oppleve det samme som meg. Dette var en situasjon som nok ikke var så lett og oversiktlig, men jeg synes kanskje arbeidsgiver var veldig fokusert på økonomien snarere enn det menneskelige aspektet i saken min, sier Austad, og legger til:

– Så er det sånn at vi alle kan gjøre feil. Jeg bærer ikke noe nag og er sånn sett ikke bitter, men er veldig glad for at det gikk min vei.

Politidistriktet: Svært sannsynlig med klage

Diskrimineringsnemndas avgjørelse er endelig, men kan bringes inn for Sivilombudsmannen eller domstolene.

– Vi har i dag fått diskrimineringsnemdas vedtak, og mener vedtaket er feil, sier politimester Arne Sundvoll i Agder politidistrikt til Politiforum.

– Hvordan vil politidistriktet nå forholde seg til dommen?

– Vi har engasjert ekstern juridisk bistand for å forberede videre behandling av saken. Det er svært sannsynlig at vi bringer vedtaket inn for domstolen og Sivilombudsmannen, svarer Sundvoll.

Powered by Labrador CMS