Her, på 110-sentralen til Oslo brann- og redningsetat på Lysaker, åpner brannvesenet for å ta inn operatører som ikke har bakgrunn fra brannvesenet.

Brannvesenet åpner for gi politifolk jobb på 110-sentralene

Trenger ikke lenger ha brannfaglig bakgrunn.

Publisert

Fram til nå har brannvesenet krevd at alle 110-operatørene skal ha brannfaglig bakgrunn. Men når Oslo brann- og redningsetat nå lyser ut nye operatørstillinger, åpner de for første gang opp for andre. 

Beredskapserfaring fra jobber i Forsvaret, politiet, helsevesenet eller andre etater kan nå være nok, for å få jobb på 110-sentralen på Lysaker i Oslo.

– Vi ønsker å ta inn folk uten å stille krav til at de har brannfaglig bakgrunn, fordi vi vil følge med i tida. Tradisjonelt sett har vi rekruttert fra konstabler og utrykningsstyrken, men sammensetningen av laget på en 110-sentral har godt av flere med annerledes bakgrunn, sier sjefen for beredskapsavdelingen i Oslo brann- og redningsetat, Fredrik Frøland.

– Hvordan kan folk uten brannfaglig bakgrunn gjøre en god jobb på 110-sentralen?

– Det kan de ved å ha kapasitet til å bruke dataverktøy og å ved å ha et klart hode. Det er kapasiteter som ikke er låst til den brannfaglige bakgrunnen, men som man også kan finne hos andre. Tidligere har vi kanskje hatt en forventning om at alle skal kunne alt, men kravene til hva som forventes på en 110-sentral skjerpes. Det betyr at vi trenger folk med ulik og spisset kompetanse. På samme måte som sammensetningen av konstabler i brannbilen med bakgrunn som snekker eller rørlegger utgjør et styrket lag, kan sammensetningen av operatører med ulik bakgrunn tilføre den samme styrken til 110-sentralen. 

Fredrik Frøland, beredskapssjef i Oslo brann- og redningsetat. Foto: OBRE

Frøland er trygg på at brannvesenets egen rekrutteringsprosess sikrer det som kreves, tross at for eksempel politifolk settes til å gjøre brannoppgaver.

– Brannvesenet har alltid rekruttert inn folk til etaten som vi ser passer. Vi er stolte av rutinene vi har for selektering og rekruttering, og har god erfaring med omfattende testing. Operatørene testes mye mer enn bare med et jobbintervju. De utfordres på oppgaver og simultankapasitet. Det går like mye på egenskaper som på kunnskaper, og vi ser etter potensiale.

– Kan samhandlingen mellom etatene bli bedre med ulike bakgrunner på samme sentral?

– Det er ikke utenkelig. Det gjør at vi får et bredere verdenssyn.

– Og politifolk er altså aktuelle for å jobbe i brannvesenet nå?

– Politifolk er aktuelle. Vi har sagt at man fortrinnsvis bør man ha beredskapsbakgrunn fra politi, Forsvaret eller helse. Jeg tror det er mest sannsynlig at vi finner riktige personer i disse miljøene. 

Powered by Labrador CMS