POLITIDIREKTORATET

Vil vurdere å forhåndsutbetale erstatninger til politifolk

Politidirektoratet vil vurdere om det kan bli aktuelt å forhåndsutbetale erstatninger som politifolk blir tilkjent i retten for forhold som har skjedd under tjenesten.

MULIG PRAKSISENDRING: Politimannen Frank Bornø Olufsen fikk erstatning av retten etter at han ble spyttet på og utsatt for mulig hepatitt c-smitte. Han fikk likevel avslag på voldsoffererstatning. Nå vurderer Politidirektoratet å forskuttere slike erstatninger, opplyser seksjonsleder Frode Aarum (innfelt).
MULIG PRAKSISENDRING: Politimannen Frank Bornø Olufsen fikk erstatning av retten etter at han ble spyttet på og utsatt for mulig hepatitt c-smitte. Han fikk likevel avslag på voldsoffererstatning. Nå vurderer Politidirektoratet å forskuttere slike erstatninger, opplyser seksjonsleder Frode Aarum (innfelt).
Publisert

Det opplyser seksjonssjef Frode Aarum i Politidirektoratet (POD) til Politiforum. Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt uttalte før jul at uoppgjorte erstatningskrav fra kjente kriminelle som har begått vold mot politifolk i teorien kan utløse inhabilitet dersom politifolkene som er tilkjent erstatning senere må håndtere gjerningspersonen i en annen sak.

— Noen vil kanskje mene at dette bare er av teoretisk interesse. Men på en liten plass og et stort beløp, vil dette kanskje kunne utgjøre en relasjon mellom to personer som vi kanskje ikke kan se helt bort fra, sa Vik.

Politimesteren uttalte også at det var feil om polititjenestepersoner selv i noen tilfeller må holde på i årevis med å drive inn slike erstatningskrav. 

— Dette er en ganske enkel ting å løse. Staten bør ta seg av kravet inn mot gjerningspersonen. Politifolk bør får slippe. Det er essensen i det jeg mener, sa Vik.

— Både prinsipielt, juridisk og rent praktisk?

— Ja. Og det rent følelsesmessige. Du skal som tjenesteperson få slippe å hele tiden bli påminnet at det stadig er noe du må gjøre, du må fornye dette kravet hvert tredje år for å unngå foreldelse. Det bør politifolk få slippe, helt enkelt, sa politimesteren i Sør-Vest.

—Uakseptabelt

Bakgrunnen for uttalelsene var en sak fra samme politidistrikt der politibetjent Frank Bornø Olufsen under et ordensoppdrag 23. november 2021 i Sandnes ble spyttet på av en rusmisbruker som hadde hepatitt c. 

Etterpå måtte politimannen unngå nærkontakt med egne barn og ektefelle i over tre måneder. Han ble først tilkjent oppreisningserstatning av retten, men Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) fastslo at denne type hendelser er noe politifolk må regne med. Kontoret avslo derfor å forskuttere erstatningen i form av en voldsoffererstatning, selv om de objektive kriteriene var møtt.

— Hendelsen som beskrives er en situasjon som operative politiansatte kan møte i utførelsen av oppdrag. Det forekommer dessverre at våre ansatte blir spyttet på, heldigvis sjeldent med alvorlige og inngripende konsekvenser som i dette tilfellet. Vold og spytting mot politiansatte er uakseptabelt, spesielt hvis dette fører til inngripende konsekvenser, sier Frode Aarum, seksjonssjef for arbeidsrett i HR/HMS-avdelingen i Politidirektoratet.

Mener praksis er lite rimelig

— POD har de siste årene arbeidet sammen med Politiets fellesforbund (PF) både for å forebygge vold og trusler mot våre ansatte og endringen i politiloven vedrørende yrkesskadeerstatning. Voldsoffererstatning er en annen side av denne problemstillingen som ikke har hatt så mye oppmerksomhet, erkjenner Aarum.

I likhet med politimesteren i Sør-Vest politidistrikt, er seksjonslederen kritisk til avslaget fra Kontoret for voldsoffererstatning.

— Avgjørelsen synes å være basert på langvarig rettspraksis, men som likevel lett kan oppfattes som lite rimelig, sier Aarum.

Vurderer praksisendring

Han viser til oppreisningserstatningen som er tilkjent for tilfellet i Sør-Vest politidistrikt, gjennom en dom fra Sør-Rogaland tingrett 16. februar i fjor. Dette erstatningskravet har ikke latt seg inndrive, fordi skadevolder ikke har inntekt annet enn gjennom ytelser fra Nav.

— Polititjenestepersonen er tilkjent oppreisningserstatning i tingretten som kan synes vanskelig å få utbetalt av gjerningsmannen. POD vil undersøke nærmere om det kan være aktuelt at arbeidsgiver tar over et krav i et slikt tilfelle og utbetaler beløpet, bekrefter Aarum overfor Politiforum.

— Men her må det blant annet skattemessige forhold avklares, legger han til.

På direkte spørsmål fra Politiforum har Politidirektoratet i ettertid bekreftet at denne uttalelsen er å tolke dit at den gjelder alle tilsvarende saker og ikke bare enkeltsaken fra Sør-Vest politidistrikt.

— Det gjelder alle, skriver Stab for kommunikasjon (SKOM) i POD i en e-post til Politiforum.

Powered by Labrador CMS