STYRKES: Politiets sikkerhetstjeneste (PST) får 72 ekstra millioner av regjeringen etter granskingen av 25. juni-angrepet.

Regjeringen:

Vil styrke PST med 72 mill. etter 25. juni-rapporten

Regjeringen foreslår å styrke Politiets sikkerhetstjeneste med 72 millioner kroner som en del av oppfølgingen av 25. juni-utvalgets rapport.

Publisert

20 millioner skal gå til å styrke PSTs kontraterrorvirksomhet, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

– Det er et viktig tiltak for å bedre vår forståelse av trusselbildet og PSTs evne til å avverge terrorhandlinger. 25. juni-rapporten peker på at PST sitt oppdrag om å beskytte myndighetspersoner spiser av PST sitt øvrige budsjett, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har besluttet å styrke PST økonomisk. Her avbildet under et møte med PST-sjef Beate Gangås etter at evalueringsrapporten om 25. juni-skytingen var lagt fram.

52 millioner skal derfor gå til beskyttelse av regjeringsmedlemmer, kongefamilien, stortingspresidenten og andre myndighetspersoner.

– Helt nødvendig

Forslaget kommer på toppen av en større styrking av PSTs budsjett de siste årene. Som følge av krigen i Ukraina, ble PST og politiets bevilgning økt med 153 millioner kroner i fjor.

PST-sjef Beate Gangås sier til NTB at hun er fornøyd med en budsjettøkning i neste års statsbudsjett. 

– Ressursøkning er avgjørende for at PST skal kunne løse vårt oppdrag, som blant annet innebærer å forhindre terrorangrep og avdekke ulovlig etterretningsvirksomhet fra fremmede makter på best mulig måte. Økningen er helt nødvendig siden PSTs oppgaver har økt i omfang, sier Gangås.

Dialog om behov

Gangås forteller videre at de vil legge opp til en dialog med Justisdepartementet om hvilke ressurser PST har behov for.

– Slik at vi kan ivareta Norges sikkerhet på en best mulig måte med samarbeidspartnere både her hjemme og i utlandet, sier PST-sjefen.

Powered by Labrador CMS