Trusselvurdering: Norsk politi er bekymret for svensk organisert kriminalitet

Økt konfliktnivå fra svenske organiserte kriminelle er blant det politiet er spesielt urolige over i årets trusselrapport om kriminaliteten i Norge.

Bildet er tatt i en annen sammenheng.
Publisert Sist oppdatert

Politiet ser en utvikling i en stadig mer kompleks og sammensatt kriminell virksomhet. Organiserte kriminelle nettverk samarbeider i større grad med andre kriminelle i jakten på profitt med innførsel, distribusjon og salg av narkotika.

– Politiets vurdering er at trusselen fra organiserte kriminelle nettverk er betydelig og økende, blant annet på grunn av økt profesjonalisering, grensekryssende samarbeid og stadig mer komplekse forretningsmodeller, skriver Politidirektoratet i sin trusselvurdering for 2024.

I et eget marked av ulike kriminelle tjenester ser politiet at svenske gjengkriminelle er mer voldelige enn andre.

– Enkelte svenske kriminelle nettverk har høy volds- og fryktkapital og har bygd nettverk som egen merkevare, skriver direktoratet som uttrykker at politiet er særlig bekymret for økt konfliktnivå der hvor svenske organiserte kriminelle er en del av bildet.

Politidirektøren i Colombia

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier at man i årets trusselvurdering har valgt å være tydeligere enn tidligere når det gjelder å varsle om farene organisert kriminalitet kan bety.

– Vi har Sverige som naboer. Vi ser hva som har skjedd der og tenker at nå er tiden for å være tydelig med tanke på hva som også kan utvikle seg her hvis ikke vi tar skikkelige grep, sier Bjørnland.

Mye av kriminaliteten stammer fra den omfattende internasjonale handelen med narkotika. Kokainbeslagene i Norge i fjor var høyere enn i alle de andre tidligere sammenlagt, over 2 tonn. Dette tolkes som at Norge ikke bare har et høyere forbruk av kokain, men også at landet står i fare for å bli et transittland for narkotika fra Sør-Amerika som er ment videre til andre land. Dette vil ikke myndighetene sitte stille og se på.

– I forrige uke var jeg i Colombia i Bogotá og møtte den colombianske politidirektøren. Besøket hadde ett formål, og det var å være enige om at vi skal intensivere etterretningssamarbeidet, forteller Bjørnland til NTB.

Cyber- og økonomisk kriminalitet

– Både Belgia og Nederland har jo økt sin kontroll av de store havnene. Og hvis det blir vanskeligere å få partier gjennom på de store havnene, så vil man se etter andre muligheter. Og da er jo Norge med sin lange kyst og mange muligheter for havneanløp et aktuelt sted å se på, sier Kripos-sjef Kristine Kvigne til NTB.

I samme takt som økningen i narkotikabasert organisert kriminalitet ser politiet også økningen i cyberkriminalitet og for økonomisk kriminalitet. Sammenslått fører organisert kriminalitet til flere lovbrudd knyttet til cyber og med koblinger mot profitten som søkes. Ifølge politiet er bruk av pengemuldyr koblet til hvitvasking er økende, det samme gjelder bedragerier som også landets banker merker godt.

– Politiet ser at kriminelle organiserte nettverk har direkte eller indirekte kontroll over foretak, og at det brukes profesjonelle aktører og stråpersoner for å skjule kriminelle handlinger og eierskap, står det i trusselvurderingen.

Hvitvasking av kriminelle inntekter er et eget område som både politiet og landets banker alltid er på utkikk etter. Politiet skriver at de har inntrykk av at det finnes regnskapsforetak som «virker utelukkende å tilby sine tjenester til kriminelle aktører». De kan bidra med å manipulere regnskap, unndra midler eller slå firmaer tilbake.

Både eiendomsmarkedet og fiskeribransjen framheves som attraktive områder hvor det foregår svart arbeid og hvitvasking av kriminelt utbytte i omfattende skala.

Mørketall om barn

Kriminaliteten påvirkes også av ytre faktorer som krigen i Ukraina, Norges skarpere forhold til Russland, og at kriminelle står klare til å utnytte sårbare flyktninger fra krigen. Norge har tatt imot et rekordstort antall flyktninger fra Ukraina, noe som også har skapt et handlingsrom at kriminelle kan utnytte dem i arbeidslivet eller presse dem til prostitusjon.

Også økende priser og et stigende rentenivå trekker politiet fram som risikomomenter som må følges. Dyrtiden øker faren for at barn og unge i lavinntektsfamilier kan bli involvert i kriminalitet eller rekruttert av organisert.

I et samfunn som blir mer og mer teknologisk styrt oppstår også nye former for kriminalitet. Barn og unge omtales som spesielt utsatt for ulike typer seksuelle overgrep.

– En type overgrep politiet ser stadig flere rapporterte tilfeller av, er seksuell utpressing med økonomisk motiv. Det er i tillegg grunn til å tro at mørketallene på dette området er betydelige, skriver politiet.

Powered by Labrador CMS