KONTROLL LANGS VEIENE: Praksisansvarlig Rune Leer er redd kvaliteten på etterforskning og kontrollaktivitet blir dårligere etter en endring for bachelorstudentene.
KONTROLL LANGS VEIENE: Praksisansvarlig Rune Leer er redd kvaliteten på etterforskning og kontrollaktivitet blir dårligere etter en endring for bachelorstudentene.

Trafikkregler: Frykter kunnskapshull for studentene

Faget vegtrafikkrett ble skrotet som eget fag i 2019. Praksisansvarlig Rune Leer er bekymret for at denne kunnskapen drukner blant andre krav for politistudentene.

Publisert Sist oppdatert

I 2019 vedtok Politihøgskolen (PHS) ny rammeplan for politiutdanningen.

Da ble emnet Vegtrafikkrett flyttet fra 1. til 2. studieår, og skrotet som eget fag.

I stedet ble emnet, som da hadde fire studiepoeng, lagt til emnet Politipatruljen, som er det største emnet i B2 (andre året bachelor) med 27,5 studiepoeng.

For å få en innføring i vegtrafikkens regler før studentene skal ut i praksis, starter de etter sommerferien med en digital innføring gjennom forelesninger på zoom , opplæringsvideoer, praktiske oppgaver og litteraturstudier.

Temadagene har fått dårlig vurdering av studentene selv tilknyttet læringsutbytte.

Tung start på semesteret

Praksisansvarlig Rune Leer i Nordland politidistrikt forteller han har fått tilbakemeldinger på at studentene synes dette er en tung måte å starte semesteret på.

BEKYMRET: Som praksisansvarlig har Leer det overordnede ansvaret for studentene som går andreåret på bachelorstudiet og er i praksis.
BEKYMRET: Som praksisansvarlig har Leer det overordnede ansvaret for studentene som går andreåret på bachelorstudiet og er i praksis.

- Vegtrafikkloven er en stor lov, og selv om ikke alt har vært berørt i det tidligere faget har studentene hatt et godt utgangspunkt. Nå får de kun juridisk grunnkompetanse i strafferett og straffeprosess, sier Leer.

For at politifolk skal jobbe forebyggende kreves kunnskap om reglene på veiene, mener han.

Leer forteller at studentene nå er prisgitt at de møter praksisveiledere som har kunnskap om og er opptatt av faget under praksis.

Men etterhvert vil også disse praksisveilederne erstattes av studenter som uteksamineres med mindre kunnskap om lover og regler på veien, mener han.

Dette vil kunne merkes allerede neste år.

Scorer under gjennomsnittet

Innføringen studentene får etter sommerferien blir vurdert gjennom et skriftlig arbeidskrav samt en praktisk oppgave som er en del av ett større arbeidskrav i emnet.

Da arbeidskravet ble evaluert våren 2021, svarte studentene at temadager var under gjennomsnittlig viktig for læringsutbytte.

Litteraturstudier scårer høyest.

Undervisning på Zoom får en scår på 2.5 poeng på en skala fra én til fire.

Det totale læringsutbyttet bekymrer praksisansvarlig Leer, som sier trafikk er en stor del av politihverdagen.

FULL FART: Situasjonene som kan oppstå ute på patrulje er mange.
FULL FART: Situasjonene som kan oppstå ute på patrulje er mange.

-Mye av arbeidshverdagen dreier seg om hendelser ute i trafikken. Ulykker, trafikkontroller, og for eksempel avdekking av ruspåvirkede sjåfører, sier han.

Ved årsskiftet kunne UP-sjef Knut Smedsrud fortelle om en økning i sjåfører som tester positivt for rus.

Da passerte UP for første gang 10.000 anmeldelser for ruspåvirket kjøring for 2022.

Under rustellingen stoppet og kontrollerte UP cirka 25.000 førere. Av disse var 83 alkoholpåvirket over lovens grense.

I praksis har uteksaminerte studenter nesten ikke noe mer kompetanse enn du og meg som har førerkort klasse B.

Rune Leer, praksisansvarlig Nordland politidistrikt

Det gir en treffprosent på 0,3. De tidligere prosentene har vært 0,2.

Fjoråret var også et mørkt år med høye ulykkestall i trafikken. Stadig eldre sjåfører kan være en av grunnere til at politiet måtte rykke ut til flere dødsulykker enn på lenge.

Leer frykter for kvaliteten på opplæringen til studentene etter endringen i lærerplanen.

- Jeg tenker det vil ramme kvaliteten på etterforskning og kontrollaktiviteten på veiene, sier han.

Han forteller programplanen ikke skal revideres før i 2024/2025.

- Da er mye kompetanse tapt på de årene, sier han.

Leer sier han har uttrykt sine bekymringer til PHS, og håper faget vil være tilbake på programplanen ved neste revisjon.

- I praksis har uteksaminerte studenter nesten ikke noe mer kompetanse enn du og meg som har førekort klasse B, sier han.

Praksis ga mest læring

ENDRET STUDIET: Studielederen forteller de har endret innføringen i vegtrafikk etter tilbakemelding fra elevene. Det at innføringen gis før studentene drar i praksis er viktig, sier hun.
ENDRET STUDIET: Studielederen forteller de har endret innføringen i vegtrafikk etter tilbakemelding fra elevene. Det at innføringen gis før studentene drar i praksis er viktig, sier hun.

Studieleder ved bacheloravdelingen ved PHS, Hilde Merete Sørum, forteller at studiet blir evaluert hvert år der endringer blir foretatt blant annet på bakgrunn av studentenes innspill.

- Å samle politipatruljens gjøremål i ett emne, ble gjort for å synliggjøre de oppgavene politipatruljen har. Under veiledning får studentene anledning til å løse oppgaver og i en praktisk kontekst bruke den teorien og de ferdigheter de allerede har tilegnet seg, sier hun.

Hun sier studentene er mer fornøyde nå enn de var etter første året etter endringen.

PHS har endret litt på faget underveis etter tilbakemeldinger fra studentene.

Spesielt undervisningen for over 500 elever gjennom Zoom har ikke falt i god jord for alle.

- Det er kanskje ikke helt heldig, innrømmer studielederen.

Dette er lederen for PF-studentene også enig i.

- Det er klart at studentene hadde hatt bedre læringsutbytte av å samles og gå gjennom teorien for faget fysisk, i stedet for å ha digital undervisning. Likevel er det i andre studieår ikke like lett å samle alle studentene til en felles undervisning slik som det er første- og tredjeåret, forteller Alexander Stokkedal.

Han forteller tilbakemeldingene fra studentene tilknyttet læringsutbytte i vegtrafikk er variert, avhengig av hvor man har praksis, da det er forskjeller på oppdragsmengden innenfor vegtrafikk fra by til bygd.

Han sier vegtrafikkrett er et komplisert fagfelt og krever at den introduksjonen man har i begynnelsen av året etterfølges av å gjennomføre kontroller og opprette saker i praksis.

VARIERTE TILBAKEMELDINGER: Stokkedal forteller læringsutbytte innen vegtrafikk vil variere hvor studentene har praksis.
VARIERTE TILBAKEMELDINGER: Stokkedal forteller læringsutbytte innen vegtrafikk vil variere hvor studentene har praksis.

Hvor mye man har mulighet til dette vil variere fra plass til plass, og dermed vil læringsutbytte i faget også variere blant studentene.

Og selv om temadagene kommer tett på en avsluttet sommerferie, er det å gå igjennom teorien for vegtrafikk på starten av året helt klart en god intruduksjon til daget, mener han.

Heldigvis kan man ringe en venn

Lederen for PF-studentene er enig det å jobbe med vegtrafikkrett helhetlig opp mot andre oppgaver i politiet har en gevinst, selv om det ville blitt større fokus på vegtrafikk om det hadde vært et eget fag.

- Jeg tror nok at dersom det skulle blitt ett eget fag igjen ville det ført til mer teoretisk arbeid, og ikke nødvendigvis mer praktisk erfaring, og det er sistnevnte flere av studentene sier at de skulle ønske de fikk mer av, sier Stokkedal.

Det å ta til seg læring selvstendig er helt vesentlig for å lykkes på studiet. Flere studenter har meldt seg frivillig til å kjøre sammen med Utrykningspolitiet (UP) på vakter for å lære mer om arbeidet innenfor vegtrafikkfeltet.

Stokkedal selv snart ferdig med andre året på politiutdanningen, og føler seg selvsikker innen lover og regler på veien nå.

- Likevel er det individuelle forskjeller i en hver sak som opprettes og de vurderingene som skal gjøres baserer seg ofte på erfaring fra å arbeide med faget, og der er jeg nok ikke ferdig utlært enda, innrømmer han.

- Heldigvis er det i politiet kultur for å ringe en venn dersom man er usikker, eller bare om man ønsker å diskutere det juridiske med noen, dette er noe som har stor gevinst dersom man ikke føler seg helt selvsikker, legger han til.

Om PHS skal gjøre noen større endringer tilknyttet vegtrafikkopplæringen for bachelorstudentene, vil det falle inn under en ny eventuell rammeplanrevisjon.

- Det er ikke bestemt når en ny revisjon av rammeplanen skal foretas. Men i en slik revisjon vil det være naturlig å se på om vegtrafikk fortsatt skal være i andre studieår, sier Sørum.

Powered by Labrador CMS