Fause fortsetter som sysselmester

Sysselmeter Lars Fause (59) fikk fredag forlenget åremålet som sysselmester for tre nye år.

Sysselmester Lars Fause.
Publisert Sist oppdatert

Stillingen som sysselmester er et åremål på tre år, med mulighet for inntil tre års forlengelse.

Lars Fause tiltrådte som sysselmann 24. juni 2021. 1. juli 2021 ble tittelen endret til sysselmester.

Lars Fause kom da fra stillingen som førstestatsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter. Han var assisterende sysselmester på Svalbard fra 2008 til 2010. 

Sysselmesteren på Svalbard er regjeringens øverste representant på øygruppa, og har rolle både som politimester og statsforvalter. Administrativt er Sysselmesteren underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, men utfører også oppgaver for en rekke andre departementer.

Powered by Labrador CMS