Politiets Utlendingsenhets internat på Trandum.

Staten dømt for menneskerettsbrudd etter at asylsøker ble kroppsvisitert og låst inne på Trandum

En kvinnelig asylsøker saksøkte staten etter å ha blitt kroppsvisitert og rutinemessig innlåst på Politiets utlendingsinternat på Trandum. Nå er staten dømt for brudd på menneskerettighetene.

Publisert Sist oppdatert

Forholdene skjedde da kvinnen var internert på Trandum fra august til desember 2019.

Kvinnen ble rutinemessig kroppsvisitert 23 ganger etter ukontrollerte besøk. I den over 50 sider lange dommen fra Borgarting lagmannsrett fastslås det at dette både var brudd på norsk lov og internasjonale menneskerettigheter.

Hun ble i samme periode også rutinemessig låst inne på sitt eget rom inntil 15 timer per døgn. Omfanget av den innlåsingen krenket kvinnens rettigheter, heter det i dommen, som er enstemmig.

Tapte i tingretten

Da saken var oppe i tingretten, ble staten frikjent. Kvinnen ble dømt til å betale staten sakskostnadene på 208.000 kroner.

Kvinnen anket imidlertid dommen, og saken gikk i lagmannsretten i september i år.

Staten ved Justisdepartementet er dømt til å betale 40.000 kroner i erstatning til kvinnen, som i desember 2019 ble uttransportert fra Norge til Etiopia. De er også dømt til betale sakskostnadene til kvinnen, som er på til sammen 1,45 millioner kroner i forbindelse med behandlingene i tingretten og lagmannsretten.

– Helt riktig

Advokat André Møkkelgjerd forsvarte kvinnen i retten. Han skriver i en tekstmelding til NTB at han forsøker å få kontakt med sin klient, som for tiden befinner seg i Etiopia, for å informere henne om utfallet.

– Jeg har ikke rukket å lese dommen i detalj, som nettopp er mottatt, men jeg konstaterer at lagmannsretten konkluderer med krenkelse av artikkel 3 for rutinemessige kroppsvisitasjoner og krenkelse av artikkel 8 for rutinemessig innlåsing, noe vi mener er helt riktig. Vi vil nå avvente hvordan staten stiler seg til ankespørsmålet, skriver Møkkelgjerd videre.

NTB har ikke lyktes å få kommentar fra Regjeringsadvokaten som representerte staten i saken. Det er ikke kjent hvorvidt staten kommer til å anke dommen.

Powered by Labrador CMS