Soningskøen økte med over 80 prosent

Antallet personer som venter på å sone ubetinget fengselsstraff, har økt med nesten 81 prosent det siste året, viser Kriminalomsorgens nøkkeltall.

Bildet er et illustrasjonsfoto.
Publisert

Mens 131 med ubetinget dom ventet på soning i norske fengsler i januar 2023, hadde køen økt til 237 personer ett år senere, viser nøkkeltallene fra Kriminalomsorgen. Dette er 21 flere enn i desember i fjor.

– Utviklingen er i tråd med Kriminalomsorgsdirektoratets (KDI) forventninger. KDI forventer at køen vil holde seg stabilt på om lag 200 dommer også i tiden fremover, skriver Kriminalomsorgen.

Ni personer ventet på soning med elektronisk fotlenke for ett år siden. I årets første måned var dette tallet steget til 14. På ett år har antallet personer som er dømt til å gjennomføre straffen med fotlenke, falt fra 322 til 307. Kvinneandelen lå i forrige måned på 17 prosent.

Totalt falt antallet innsatte fra 3045 til 3012 fra januar 2023 til samme måned i år. Kapasitetsutnyttelsen har gått ned fra 83 til 80 prosent i løpet av 2023. Kriminalomsorgen understreker at det ikke er et mål å ha 100 prosent belegg ettersom det alltid skal være ledige varetektsplasser og mulighet for å flytte domfelte mellom fengsler.

Antallet kvinnelige innsatte har falt fra 194 til 163 på ett år, mens antallet utenlandske statsborgere i norske fengsler går ned fra 805 til 790. Også når det gjelder forvaringsdømte, går tallet noe ned – fra 148 menn og 9 kvinner i januar i fjor til 143 menn og 8 kvinner i år. Samtidig sitter flere i varetekt i januar i år enn i samme måned i fjor – fra 656 til 725.

Tallene viser videre at nesten halvparten (45,1 prosent) av dem som ble dømt til å gjennomføre straff i samfunnet i januar 2024, var domfelt for trafikklovbrudd. Deretter følger økonomisk kriminalitet og narkotika/rus med henholdsvis 14,6 og 12,3 prosent.

Powered by Labrador CMS