BISTANDSOPPDRAG: Politiet rykket ut for å bistå under et helseoppdrag i Lavangen i Troms. Kort etter ankomst ble patruljen angrepet av en gårdbruker som ved hjelp av en hjullaster forsøkte å torpedere patruljebilen. Dette bildet er hentet fra Spesialenheten for politisakers rekonstruksjon av hendelsen.

Riksadvokaten henlegger politiskyting i Lavangen

Riksadvokaten har henlagt saken mot polititjenestemannen som skjøt og drepte en 49 år gammel mann i Lavangen i Troms i desember i fjor, skriver Bergens Tidende.

Publisert Sist oppdatert

Politibetjenten, som løsnet 18 eller 19 skudd da gårdbrukeren angrep ham selv og makkeren med en 20 tonn stor hjullaster, har forklart at han handlet i nødverge.

Da patruljen fortalte sin historie i Politiforum, understreket begge tjenestepersonene at de følte på dødsangst da hjullasteren kom mot dem.

– Jeg tenker på hvordan det er å bli spiddet. Om det tar lang tid før jeg dør, fortalte politibetjenten som satt inni bilen da hjullasteren kjørte inn i den med stor kraft, og veltet den over på siden.

– Godt å få avsluttet

Makkeren som skjøt for å stanse hjullasteren ble i etterkant etterforsket av Spesialenheten for politisaker, som i sommer henla saken.

Spesialenheten mente politifolkene åpenbart var i en nødvergesituasjon og henla saken som intet straffbart forhold, og nå har også Riksadvokaten kommet til samme konklusjon,  skriver Bergens Tidende.

– Det er godt å få avsluttet en stor og langvarig sak med et endelig punktum. Det har gått snart ett år, og nå er det endelig mulig å legge selve straffesaken bak seg, sier tjenestemannen som avfyrte skuddene i en kommentar til Politiforum.

DRAMATISK: Patruljebilen ble forsøkt spiddet med løftebøylene på hjullasteren. På grunn av det glatte underlaget skled bilen og havnet i stedet på siden. Politifolkene opplevde dødsangst under angrepet. En av politifolkene skjøt gårdbrukeren som kjørte hjullasteren. Han ble erklært død av lege på stedet.

– Svekket tillit

Advokat John Christian Elden er bistandsadvokat for de etterlatte sammen med advokatfullmektig Victoria Westrum i Elden Advokatfirma.

Advokat John Christian Elden.

«Av Riksadvokatens henleggelse fremgår det at det er uheldig, sett i lys av de hensyn som begrunner at etterforsking av polititjenestepersoners tjenestehandlinger skal gjennomføres av et uavhengig organ, at Troms politidistrikt iverksatte separat etterforsking av den avdødes angrep mot politibetjentene. Riksadvokaten påpeker også at Norge er forpliktet etter Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 2 til å sørge for effektiv og uavhengig etterforsking av hendelser der tjenestepersoner finner det nødvendig å bruke dødelig makt», skriver advokatfirmaet i en pressemelding.

Riksadvokaten har ifølge pressemeldingen konkludert med at det ikke var noen åpenbare grunner til at politidistriktet måtte iverksette en separat etterforsking av den samme hendelsen som Spesialenheten etterforsket

– Denne saksbehandlingen svekker Spesialenhetens uavhengighet og tillit i samfunnet, og kan i denne saken ha ødelagt bevisbildet, sier advokat John Christian Elden.

Kritisk til avhør av egne ansatte

Elden sier at Riksadvokaten særlig peker på at Troms politidistrikt valgte å ta avhør av sine egne tjenestemenn uten å spørre Spesialenheten, i en situasjon der Troms politidistrikt allerede hadde erklært utad som sin holdning at tjenestemennene handlet rettmessig.

– Når avhørene av tjenestemennene deretter er sentrale i Riksadvokatens begrunnelse for henleggelsen, er det ikke mulig å ha tillit til at etterforskningen har nådd et korrekt resultat. Samtidig er det ikke mer å gjøre med det når bevisene først er ødelagt, sier advokat Elden.

Powered by Labrador CMS