SAMHANDLING: Både kommunene, helse og politi må ofte samarbeide om ansvaret for psykisk syke personer. Ukom slår fast at ansvaret mellom etatene må bli tydeligere.
SAMHANDLING: Både kommunene, helse og politi må ofte samarbeide om ansvaret for psykisk syke personer. Ukom slår fast at ansvaret mellom etatene må bli tydeligere.

PSYKIATRI

Kommisjon: For dårlig samarbeid mellom politi og helse

Statens undersøkelseskommisjon slår fast at ansvaret for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og økt voldsrisiko, trenger en tydelig avklaring. Samtidig er nye retningslinjer kraftig forsinket.

Publisert Sist oppdatert

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) har undersøkt helsehjelpen Espen Andersen Bråthen fikk i årene før drapene i Kongsberg 2021.

Hensikten er å bidra til å forebygge at lignende skjer igjen.

Rapporten skriver at Bråthen ble sett på som for syk for straff og for frisk for tvunget psykisk helsevern. Resultatet var at han ble overlatt til seg selv og gikk under radaren for dem som kunne hjulpet ham.

VIL FOREBYGGE: Undersøkelser i Kongsberg etter drapene i 2021. Ukoms rapport har som hensikt å forebygge at noe lignende skjer igjen.
VIL FOREBYGGE: Undersøkelser i Kongsberg etter drapene i 2021. Ukoms rapport har som hensikt å forebygge at noe lignende skjer igjen.

Rapporten understreker også hvor viktig det er at kommuner, helse- og justissektoren samarbeider og tar sitt ansvar med å bistå hverandre. Slik skal man sikre at staten tar ansvar for å hindre at personer krenker hverandre.

Dette kalles sikringsplikten.

"Det er en fare for at noen pasienter faller mellom tjenestenes ansvarsområder, og at de først fanges opp av domstolene etter at de har begått lovbrudd. Samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten, kommunen og politiet er i dag ikke tilstrekkelig for å kunne forebygge voldshendelser og ivareta helsehjelpen til denne pasientgruppen", heter det i rapporten.

Viktige retningslinjer kraftig forsinket

Ansvaret for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og økt voldsrisiko, trenger en tydelig avklaring. 

Statens Undersøkelseskommisjon

Et viktig punkt i Ukoms rapport, er at ansvaret for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og økt voldsrisiko, trenger en tydelig avklaring.

Et sentralt verktøy for å avklare ansvaret mellom helsevesenet og politi ovenfor psykisk syke personer, er et oppdatert rundskriv som har vært under arbeid siden før pandemien.

I politiets tildelingsbrev står det at rundskrivet skal være ferdig 1. juli 2023. Det er nesten tre år etter fristen som ble satt i utgangspunktet.

Under arbeidet med dette rundskrivet har det oppstått uenigheter mellom Helsedirektoratet og Politidirektoratet (POD), som har forsinket rundskrivet betydelig.

Politiadvokat Morten Rustad representerte Politidirektoratet i arbeidet, og har tidligere fortalt til Politiforum at direktoratet i sitt første utkast foreslo flere store endringer ved det eksisterende rundskrivet.

Ulike oppfatninger av sentrale punkter om utformingen av rundskrivet gjorde at direktoratene måtte involvere departementene.

I tillegg gjorde pandemien at POD måtte overta deler av ansvaret for de nye retningslinjene, som skal oppdatere gjeldene rundskriv fra 2012.

Siden arbeidet med revideringen ble satt i gang har politidistriktene uttrykt at det trengs et nytt rundskriv for å avklare usikkerheter mellom etatene.

Powered by Labrador CMS