Mottok politimedaljen med laurbærgren

I 30 år har Rune Hunshamar brent for HMS og at man skal se hele mennesket, og ikke bare arbeidsoppgavene. Nå har han mottatt politimedaljen med laurbærgren for sitt engasjement. 

Rune Hunshamar ble tildelt politimedaljen med laurbærgren for sin innsats gjennom 30 år, særlig for sitt engasjement for HMS.
Publisert

På nyttårsaften hadde politioverbetjent Rune Hunshamar sin siste arbeidsdag i politiet. Men før han trådte ut av etaten, ble han tildelt den høythengende politimedaljen med laurbærgren. Medaljen fikk han for å gjennom 30 år i politiet, ha delt sin erfaring, kunnskap og verktøy med andre, og å ha vært en god ambassadør for politiet både i og utenfor etaten. 

Særlig ble arbeidet hans innen HMS trukket fram. 

I 1991 stod Hunshamar og kollegaen Roy Arne Steen få meter unna, da en bilbombe gikk av i Lier. Makkeren døde av skadene. Hunshamar overlevde. Denne hendelsen, og erfaringene han gjorde seg i ettertid, førte til at han fikk et sterkt engasjement for HMS-arbeid og kollegastøttearbeid. 

- Rørende

Hunshamar selv setter stor pris på utmerkelsen. 

- Det er en flott anerkjennelse av HMS-arbeid generelt. Det er mange kollegaer som gjør et godt og viktig HMS-arbeid rundt om i landet. Jeg tenker at jeg deler denne anerkjennelsen med mange kolleger som også gjør det samme arbeidet andre steder i Norge, sier han. 

- For min egen del ser jeg også på det som en anerkjennelse av at jeg klarte å få liv i Roy Arne igjen, og at han levde da helsevesenet kom. Etter at jeg mottok medaljen har jeg også fått mange meldinger fra både kjente, og for meg ukjente, hvor de forteller at jeg har sagt ting som har betydd mer enn jeg har visst, for deres liv. Det er rørende, sier Hunshamar. 

Arbeidsstress og familie

«Runes Hunshamars store engasjement har satt mange spor. Hans oppfølging av kollegaer, Politihøgskolestudenter, pårørende og ikke minst mange av de menneskene han har møtt gjennom ulike hendelser som politi, er utover det som kan forventes av en tjenesteperson i politiet», står det på politiets intranett Kilden. 

Gjennom 30 år har Hunshamar også holdt mange foredrag om det som skjedde. Grunnen er at han ikke vil at andre skal gjøre seg de samme erfaringene som han gjorde den gangen. 

Hunshamar mener det er viktig å huske på at de som jobber i nødetatene også er vanlige mennesker. 

- Det er personer som har et liv også utenom jobben. Det er mammaer og pappaer som påvirkes på godt og vondt av det vi møter i livet. Det er viktig å ha fokus på arbeidsoppgaver, men det er like viktig å ha fokus på menneskene som skal gjøre denne jobben, og som skal stå godt i rollen over tid, både på jobb og privat, sier han. 

Derfor mener han det er viktig at både ansatte og ledere tar seg tid til å snakke om arbeidsstress og familie, og tiltak for å bedre dette lokalt. 

- Vi er et 24-timersmenneske, og av og til kan også våre liv oppleves å være ett nummer eller to for stort. Det er viktig å huske det. Det er viktig at man over tid skaper et godt og trygt arbeidsmiljø, hvor det også er lov å vise seg sårbar, sier Hunshamar. 

På Kilden trekkes det også fram at Rune Hunshamar har vært et forbilde for mange i politiet, og han har vært en markant skikkelse i ulike stillinger. Blant annet som vaktsjef ved politiets situasjonssenter i Politidirektoratet, og i Politidirektoratets nasjonale kriseledelse. 

Selv om han har sluttet i politiet, blir Hunshamar likevel ikke helt pensjonist. Foredragene han har holdt gjenom mange år, vil han fortsette med. 

- Jeg ønsker å holde mer foredrag, og drive med HMS på tvers av yrkesgrupper og utdanning. Jeg har lyst til å gjøre andre ting i livet som gir god energi, sier han. 

Powered by Labrador CMS