Rettssaken mot den voldstiltalte politibetjenten i Kongsberg startet i Buskerud tingrett 28. juni 2023. Her er hovedfornærmede Kevin Simensen og hans advokat Morten Kjensli.

KONGSBERG-SAKEN

Politikolleger kritiske til maktutøvelsen

I løpet av 30 år i operativ tjeneste har politioverbetjenten aldri opplevd noe tilsvarende. – Nei, det har jeg jo egentlig ikke, sa han i rettssaken mot den tiltalte kollegaen.

Publisert Sist oppdatert

Sammen med en annen politimann fra Kongsberg politistasjon, vitnet en politioverbetjent i 50-årene i Buskerud tingrett torsdag.

En politibetjent fra Sør-Øst politidistrikt er tiltalt for grov kroppskrenkelse under operativ innsats i Kongsberg natt til søndag 30. oktober i fjor.

Politioverbetjenten og den andre kollegaensom ble ført som vitner av Spesialenheten var begge tilstede under hele hendelsen ved 02-tiden om natten på Esso-stasjonen i Kongsberg sentrum.

Drapstrusler

Situasjonen som nå drøftes av retten oppstod da en vekter kom til stedet og forteller politioverbetjenten at han er blitt utsatt for drapstrusler. Samtidig dukker de to som har fremsatt drapstruslene opp på stedet og går med raske skritt mot vekteren, som står på passasjersiden av den ene patruljebilen som står på Esso-stasjonen.

– Han gir uttrykk for at han er engstelig og sier han har fått drapstrusler, både muntlig og ved gestikulering. [...] Så sier han plutselig: Der kommer de. Utifra kroppsspråk og verbale trusler som kommer da velger jeg å gå ut av bilen. Da går også makkeren min ut av bilen, fortalte politioverbetjenten i retten.

Det samme gjør de to politifolkene fra en uniformert cellebil som står samme sted, herunder politibetjenten som nå er tiltalt. Denne politibetjenten går bort til fornærmede.

Voldsomt basketak

– Så skjer det noe som ikke jeg får med meg, jeg er opptatt av å snakke med vekteren. Det blir et basketak, sier politioverbetjenten.

– Hvordan oppførte fornærmede seg? spurte advokat Heidi Reisvang, som er en av to forsvarere for den tiltalte politibetjenten.

– Det virket litt voldsomt. Det var ganglag, kroppsføring og ordbruk, sier politioverbetjenten og legger til:

– Det var en truende adferd mot vekteren. Det var derfor jeg gikk ut av bilen.

– Fikk du med deg hvorfor [tiltalte] slo?

– Jeg tror ikke jeg fikk med meg det, sa politioverbetjenten men konstaterte:

– Det var et voldsomt basketak.

– Ble du overrasket? spurte aktor.

– Utifra hva jeg så, ble jeg overrasket. Jeg trodde det var noe som hadde skjedd som jeg ikke hadde fått med meg, svarer politioverbetjenten.

Aktor refererer vitneavhør der vitnet har forklart at han «syntes det skjedde en voldsom eskalering fort». Han kontaktet derfor i etterkant en kollega som var tilstede ved samme hendelsen og spurte om det var noe han ikke hadde sett.

«Vitnet trodde ikke det var noen form for dialog. Han trodde ikke det var mulig», refererte aktor fra avhørsprotokollen.

Etter å ha snakket med sin kollega og ikke fått noen gode svar, kontaktet politioverbetjenten seksjonsleder som igjen meldte saken videre. Deretter overtok Spesialenheten saken.

Opplevde ikke fare

Den tiltalte politibetjenten forklarte i retten onsdag at han opptrådte slik han gjorde fordi han fryktet for eget og kollegers liv og helse.

– Var dere i fare? spurte aktor.

– Det jeg ser er at de ligger på bakken og slåss. Jeg vil ikke si at det var noen fare. Vi var jo flere der, svarte politioverbetjenten.

Men han innrømmer samtidig at situasjonen kan ha kommet ut av kontroll fordi han selv ikke ga sin kollega mer bistand under basketaket som foregikk med fornærmede på bakken.

– Jeg føler meg litt dum og ved at jeg ikke var mer aktiv. Men jeg var opptatt av å ikke få noen i ryggen, sa politioverbetjenten.

Under basketaket finner politiførstebetjenten en batong på bakken og som han plukker opp og legger i sin egen lomme. Dette er en annen type batong enn den politiet bruker. Senere mister han batongen, slik at denne blir plukket opp av en annen politimann.

Batongen tilhører hovedfornærmede i saken.

– Slagene en medvirkende årsak

Vitne nummer to i saken torsdag var en politibetjent som på hendelsestidspunktet fungerte som politiførstebetjent og var patruljeleder i Kongsberg den aktuelle natten.

Han uttalte seg ganske kritisk om den tiltalte politibetjentens håndtering av hendelsen.

– Jeg for min del så ingenting av foranledningen. Men jeg er litt lenger unna de andre. Jeg skjønte ikke hva som skjedde før de lå i bakken. Det ble en ekstremt kaotisk situasjon. Det er det ekstremt verste oppdraget jeg har vært på i løpet av de 14 årene jeg har jobbet i politiet, sa politibetjenten.

– Hva er det som er årsaken til at dere havner i den ubehagelige situasjonen? spurte aktor.

– Slagene fra [tiltalte] kan være en medvirkende årsak til at de andre rundt reagerer slik de gjør, svarte politibetjenten og la til:

– Jeg opplever at [tiltalte] slår for å få kontroll.

– Jeg kjenner [tiltalte] fra før. Han er ikke en fyr som går rundt og banker uskyldige folk. Men jeg følte vel at man hoppet over et par ledd i maktpyramiden. Det var det inntrykket vi fikk da. Samtidig er det hans situasjonsforståelse, som står tettest på situasjonen, som er avgjørende for oppdragsløsingen, sa vitnet.

Forsøkte å avskjære

Politibetjenten fortalte at han før situasjonen eskalerte, hørte vekteren si til kollegaen at «de gutta der, de drapstruer meg» og pekte på de to fornærmede som kom til stedet. Da er den tiltalte politibetjenten kjapt ute av bilen. Politioverbetjenten går ut av bilen og tar kontakt med vekteren.

– Jeg opplever at min kollega forsøker å avskjære dem, sa politibetjenten.

– Resten går ganske fort. [Tiltallte]tar tak i den ene og de havner på bakken. [Tiltalte] begynner å slå. Jeg går rett mot de på bakken, det samme gjør xxxx. Jeg tenker at vi må få kontroll, slik at vi får [tiltalte] til å slutte å slå, sa politibetjenten.

Deretter blir politibetjenten opptatt med å avverge at en kamerat av hovedfornærmede blander seg inn i situasjonen. Dette fører til en brytekamp mellom politibetjenten og vedkommende. Den brytekampen taper politibetjenten.

Da han til slutt får kontroll, tar han opp vedkommendes mobiltelefon for å lete etter id. Da ser han at mobilen tar opp video. Dette opptaket sletter polititjenestemannen, noe han har fått et forelegg for av Spesialenheten.

Ikke tidligere opplevd

Under utspørringen av bistandsadvokat Morten Kjensli, spurte Kjensli om han noen gang tidligere har opplevd at en kollega har brukt den type slag og maktmidler som ved denne hendelsen.

– Nei, svarte politibetjenten.

Han la samtidig til at hendelsen fremstod som uforståelig.

– Tiltalte er en meget dyktig, engasjert og flink tjenestemann som er dedikert til jobben sin. [...] Alt tidligere har vært helt prikkfritt, sa politibetjenten om sin kollega.

Under forsvarerens utspørring, bekreftet vitnet litt motvillig at fornærmede satte seg kraftig til motverge.

– Setter Simensen seg til motverge?

– Ja.

– Kan du beskrive graden av dette?

– Han ligger ikke rolig, svarte politibetjenten, og ble konfrontert av forsvarer med at han i avhør har sagt at han opplevde fornærmede som «gærn» og «fullstendig gal».

Fornærmede spyttet også etter vitnet og fikk derfor satt på seg en spyttehette.

Powered by Labrador CMS