UKLART SVAR: Regjeringen svarer unnvikende på spørsmål om hvorvidt politiet i Finnmark vil få et fast stasjonert politihelikopter på grensen til Russland. Her et politihelikopter tett på den norsk-russiske grensen i Finnmark høsten 2022.

Regjeringen:

Vil ikke love politihelikopter til Finnmark

Regjeringen vil ikke gi løfter om et politihelikopter fast stasjonert i Finnmark. Men statssekretær Geir Indrefjord (Sp) i Justis- og beredskapsdepartementet sier at regjeringen for tiden vurderer den framtidige politihelikopter-beredskapen.

Publisert Sist oppdatert

Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt har bedt om å få et fast stasjonert politihelikopter i Finnmark. Årsaken er den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen etter Russlands storinvasjon av Ukraina 24. februar i fjor.

Innsatssituasjoner

Et politihelikopter kan gjøre jobben med å overvåke grenseområdet vesentlig enklere. Men Finnmark-politiet har gjort det klart at forespørselen om et politihelikopter primært er begrunnet i behov for økt mobilitet ved innsatssituasjoner.

Torsdag rykket sjefen for Jegerbataljonen GSV, oberstløytnant Michael Rozmara, ut med støtte til politimesteren i Finnmark.

ØNSKER HELIKOPTER: Politimester Ellen Kathrine Hætta i Finnmark på den norsk-russiske grensestasjonen i Storskog.

— Jeg støtter hennes vurdering av at det bør være et helikopter her permanent. Det trenger ikke være et politihelikopter som flyr kontinuerlig 24-7. Det vil ikke være mulig. Men et helikopter som settes inn i forhold til gjeldende trusselvurdering og det man må håndtere, vil være en fantastisk ressurs. Som en beredskapsressurs, sa Rozmara til Politiforum.

Bergen neste?

Men i Justis- og beredskapsdepartementet er det ikke sikkert at politimesteren i Finnmark får gjennomslag. Der vil statssekretær Geir Indrefjord (Sp) ikke gi noen løfter.

«Regjeringen er opptatt av å sikre god helikopterberedskap, både sivilt og militært. Politihelikoptrene har vært en viktig beredskapsressurs på grensen i Finnmark tidligere. Finnmark politidistrikt kan anmode om bistand fra de nasjonale beredskapsressursene dersom det blir behov for en slik ressurs fremover. Siden krigen i Ukraina brøt ut har det vært ekstra viktig å følge med på grenseområdene mot Russland. Derfor har det blant annet vært utstasjonert politihelikopter en periode, politiet og PST er styrket med mer personell i nord, og russiske fiskefartøy som anløper Norge er underlagt skjerpet kontroll», sier Indrefjord i en skriftlig uttalelse som er sendt til Politiforum via departementets kommunikasjonsenhet.

Lang responstid

I slutten av september i fjor gikk regjeringen ut og fortalte at et politihelikopter ble sendt til den norsk-russiske grensen i nord for å styrke grenseovervåkingen. Regjeringen ga inntrykk av at helikopteret ville bli stående en lenger periode, men det tok ikke lang tid før helikopteret igjen var borte.

STORE AVSTANDER: Det er langt fra Beredskapssenteret på Taraldrud utenfor Oslo, der de norske politihelikoptrene normalt holder til, og til Kirkenes i nord. Det vil gi lang responstid ved en nasjonal krise på grensen til Russland. Her et politihelikopter på øving og trening i grenseområdet i Finnmark i begynnelsen av mars i år.

Etter hva Politiforum forstår, frykter Finnmark-politiet at det vil kunne gi for lang responstid dersom et politihelikopter må forflyttes til Kirkenes helt fra Beredskapssenteret på Taraldrud utenfor Oslo.

Andre kilder forteller at det trolig er Vest politidistrikt og Bergen, som Norges nest største by, som står først i køen til å få et fast stasjonert politihelikopter utenfor Oslo.

Deretter kan det bli aktuelt å stasjonere et politihelikopter i Nord-Norge, men det er ikke sikkert at dette havner i Øst-Finnmark. Dette er for tiden gjenstand for utredningsarbeid innad i Politidirektoratet. Store populasjonssentre kan komme seirende ut av den prioriteringen som nå skal gjøres.

Kan utløse opsjon

Statssekretær Geir Indrefjord (Sp) sier at regjeringen er opptatt av å sikre en god beredskap i hele landet. Han utelukker ikke at det kan bli aktuelt å utløse opsjonsavtalen som ligger i kjøpsavtalen for kjøpet av politihelikoptre, som slår fast at Norge kan bestille flere helikoptre innenfor gjeldende avtale.

INGEN LØFTER: Statssekretær Geir Indrefjord (Sp) vil ikke love noe helikopter til Finnmark-politiet.

«Regjeringen jobber kontinuerlig med å sikre en god og tilpasset beredskap i hele Norge. Det pågår for tiden flere relevante utredningsoppdrag, bl.a. Totalberedskapskommisjonen, og den sikkerhetspolitiske situasjonen er i endring. Når det foreligger en opsjon på å kunne bestille flere politihelikoptre, er det opplagt at det vil kunne bli aktuelt å benytte denne på et tidspunkt, men det er for tidlig å gå nærmere inn på dette nå», sier Indrefjord til Politiforum.

— Vurderingene til politimesteren i Finnmark, som også er medlem av Totalberedskapskommisjonen, vil være en del av beslutningsgrunnlaget for regjeringens videre arbeid med å sikre god beredskap i hele Norge, legger Indrefjord til.

Politiforum har også kontaktet Politidirektoratet (POD) om spørsmålet om mulig politihelikopter til Finnmark. POD ønsker ikke å kommentere saken og henviser til svaret fra Justis- og beredskapsdepartementet.

— Vi har ikke mer å tilføye utover dette, skriver PODs kommunikasjonsstab på e-post.

Powered by Labrador CMS