IDEEN KOM UNDER FN-TJENESTEN:- Inspirasjonen kom fra menneskene jeg møtte som forhandler i politiet. Jeg har møtt mange mennesker som har stått i akutte situasjoner med mye følelser, forteller Henrik Ramstad.

Politiforums «huspsykolog» gir ut diktbok

- Målet med boken er å gi følelsene den plassen de fortjener, sier Henrik Ramstad.

Publisert

I februar ga Henrik Ramstad ut diktboken «Psykologens dikt om følelser». Mange av våre lesere drar kanskje kjensel på navnet fra Politiforums faste spalte «Politisinnet».

Ramstad fikk ideen til boka mens han var i Colombia i FN-tjeneste. Her var han i to år på utlån fra Beredskapssenteret, hvor han jobbet som krise og gisselforhandler.

– Da jeg var i Colombia hadde jeg mye tid til refleksjon og ettertanke på kveldene etter å ha vært på jobb. Jeg kjente på et behov for å skrive. Inspirasjonen kom fra menneskene jeg møtte som forhandler i politiet. Jeg har møtt mange mennesker som har stått i akutte situasjoner med mye følelser, forteller Ramstad.

I tillegg har han latt seg inspirere av samtaler han har hatt med klienter som psykolog.

– Målet med boken er å gi følelsene den plassen de fortjener. Jeg har fått mye følelser i kroppen etter å ha snakket med, sett og hørt disse menneskene fortelle. Jeg har tatt del i en del situasjoner på godt og vondt som de har vært i. For meg rent personlig har det gitt meg lindring å skrive dikt, som endte opp med å bli veldig følelsesladd, fortsetter han.

Skriving=bearbeidelse

Å sette ord på alle inntrykkene i diktform, var for Ramstad en god måte å bearbeide inntrykkene på.

– Det ble en dobbelgreie for meg: det var godt for meg å skrive, fordi jeg hadde behov for å ha en kanal ut jeg også. Etter at jeg begynte å legge ut diktene på sosiale medier, fikk jeg flere tilbakemeldinger fra folk om at det var godt for dem å lese diktene. Det fordi de da følte de fikk satt ord på noe de kjente på selv og som var vanskelig å få tak i på egen hånd før, sier Ramstad.

Ramstad forteller at det i USA er langt mer vanlig innen å implementere poesi, skriving og lesing i terapien.

– Det handler om å få følelsene ut. Jeg tror at hvis noen har en fornemmelse av en følelse av noe, men som de ikke helt klarer å få tak i selv, så kan det å lese et dikt være med på treffe noe som man ellers ikke ville fått tak i. Hensikten med mine dikt er ikke å skrive dikt som er låst i ordene, men at den som leser i det får sin egen personlige opplevelse av det, sier han.

Treffer de som er på søken

Målgruppen er alle.

– Det er ikke skrevet til en bestemt målgruppe. I og med det dikt som er følelsesladd, så vil jeg nok tro den treffer best folk som er litt på søken etter å finne ut av sitt eget indre, sier han.

– Det er kanskje ikke alltid man forbinder følelser og dikt med en barsk politimann?

– Man forbinder kanskje ikke umiddelbart politifolk med personer som sitter og dveler med følelser og lager dikt og fordyper seg i det. Enn annen ting er utseendet mitt, med mye tatoveringer og som noen kan oppfatte som et barsk ytre. Både da jeg jobbet som forhandler og som psykolog har jeg sett at utseendet mitt har gitt meg mye gratis når det gjelder å nå inn til folk. Dette er gjerne personer som kanskje i utgangspunktet er skeptiske til både på politiet og hva en psykolog kan hjelpe dem med. Jeg innbyr nok noe til noen som i utgangspunktet ville ha vært litt avholden til å snakke med politiet og en psykolog, avslutter han

Ramstad la tidligere i år politikarrieren på hylla til fordel for jobben som psykolog, som følge av de nye og innskjerpede biervervreglene for politiansatte. Han utelukker ikke comeback til politiet.

Powered by Labrador CMS