GJENNOMFØRTE PRØVEPROSJEKT: Slik så kroppskameraene som Oslo-politiet testet ut i 2015 ut.
GJENNOMFØRTE PRØVEPROSJEKT: Slik så kroppskameraene som Oslo-politiet testet ut i 2015 ut.

Politiets fellesforbund positive til kroppskamera

Politiets Fellesforbund (PF) vedtok før sommeren et ønske om videre utredning av kroppskamera i norsk politi. Kameraene kan løse mye frustrasjon hos medlemmene, håper nestlederen.

Publisert Sist oppdatert

Vedtaket ble gjort før sommeren etter flere interne diskusjoner i PF, bekrefter nestleder Ørjan Hjortland. 

- Vi har fått innspill fra kollegaer i andre land som har innført dette, og at det er åpenbare positive effekter, som trusler og vold mot ansatte. Også i forhold til bevissikring, som også har vært en del av diskusjoner.

POSITIV: PF vil utrede bruk av kroppskamera nærmere, forteller nestleder Ørjan Hjortland.
POSITIV: PF vil utrede bruk av kroppskamera nærmere, forteller nestleder Ørjan Hjortland.

Men nestlederen forteller også om noen bekymringer, og mener det er viktig med hvordan rammeverket rundt bruken av kamera kan være. 

Slik kan man unngå at det oppstår tvil og mistanke mot ansatte i politiet. Eksempelvis når kameraet skal skrus på og av, samt oppbevaring.

- Oppbevaring av materiale må være sikkert. Mye av politiets oppdrag er taushetsbelagt. For å ivareta personvernet, også til publikum, er det viktig at det gjøres ordentlige vurderinger, forteller Hjortland.

Rulles ut i Sverige

Ifølge Polistidningen skal alle operative politifolk i Sverige ta i bruk kroppskamera i løpet av 2023. Argumentene var at tiltaket kunne virke forebyggende og minske risiko for at politibetjenter blir utsatt for vold og trusler.

– Samtidig skapes det mulighet for bedre bevisføring i etterforskningssporet, uttalte Jenny Larsson, ved den nasjonale operative avdelingen i politiet, til Polistidningen.

Debatten om kroppskamera ble i Norge aktualisert gjennom Kongsberg-saken, der en politimann i Sør-Øst politidistrikt ble tiltalt av Spesialenheten for vold mot to personer under et oppdrag i Kongsberg 30. oktober 2022.

Politimannen ble frifunnet i tingretten, men erstatningskravet er anket til lagmannsretten av de to fornærmede.

Et svar til teknologien

PF-nestlederen innrømmer at behovet for å bære kroppskamera henger sammen med den teknologiske utviklingen i samfunnet: 

- Det er helt klart at vi har mange medlemmer som er frustrert over den utviklingen, at det blir lagt ut et klipp eller deler av en stor hendelse. En videofilm viser bare en side av en sak, og når man ser helhetsbilde er sannheten noe annet. Vi er veldig opptatt av at kroppskamera kan være et supplement for å vise en hendelse, sier Hjortland.

Han sier PF vil ha mer informasjon om hva det å bære kroppskamera vil si for etaten:

- Det er viktig at en slik utredning avklarer formål og hensikt med kroppskamera, og fordeler og ulemper, på kort og lang sikt, sier han.

Prøves ut neste år

Kroppskamera, som ble testet ut i en prøveordning i Oslo i 2015, skal prøves ut på nytt til neste år, bekrefter politidirektør Benedicte Bjørnland til NRK.

FILMER OG ROPER: Filming og hindring av politiets arbeid er i enkelte områder noe politiet må håndtere.
FILMER OG ROPER: Filming og hindring av politiets arbeid er i enkelte områder noe politiet må håndtere.

– Vi skal forberede en pilot høsten 2023, med formål om å ha en litt mer omfattende testing av kroppskamera i 2024, sier politidirektøren.

Kroppskameraene, som er små og kompakte, festes ofte på skjorta hos politiet. De tar opp både lyd og bilde.

Lederen av politilederne i Politiets fellesforbund (PFPL), Lars Reiersen, har allerede sagt seg positiv til at det undersøkes videre om politiet skal bære slike kroppskamera.

At politiet blir filmet av publikum er fult lovlig, men brukes også aktivt som et verktøy for å hindre politiets arbeid.

I en tidligere reportasje der Politiforum tar for seg begrepet flokking er dette noe politibetjenter trekker frem som forstyrrende.

Powered by Labrador CMS