Politiet intensiverer kampen mot alvorlig skattekriminalitet: – Kvalitetsløft

Etableringen av et nytt prøveprosjekt skal ta flere skattesnyltere enn før. Nå samler politiet ressursene mot dem som begår skattekriminalitet.

Økokrim-sjef Pål Lønset.
Publisert

− Politiet og påtalemyndigheten har over flere år ikke hatt mulighet til å prioritere etterforskning av alvorlig skattekriminalitet i tilstrekkelig grad, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth i en pressemelding.

Nå skal et nytt prøveprosjekt intensivere kampen mot dem som ikke betaler skatten de skal.

Fra høsten av samles ressurser fra Oslo og Øst politidistrikt under Økokrims ledelse. I en egen prosjektgruppe vil de motta alle anmeldelsene fra Skatteetaten, som vanligvis ville gått til de nevnte politidistriktene.

Stor betydning

– Vi forventer at dette vil bidra til et kvalitetsløft for etterforskning, påtalebehandling og iretteføring av saker relatert til skattekriminalitet, og at vi i større grad vil evne å se dette i sammenheng med annen alvorlig kriminalitet, forteller Økokrim-sjefen.

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier det er av stor betydning at politiet faktisk har kapasitet til å avdekke alvorlige lovbrudd som avdekkes av Skatteetaten.

– Den økende trusselen fra organiserte kriminelle nettverk viser at samarbeidet med Skatteetaten også er viktig for bekjempelse av organisert kriminalitet, sier Bjørnland.

– Tenker nytt

Skatteetatens direktør roser tiltaket i kampen mot økonomisk kriminalitet.

− Vi er svært positive til at arbeidet med anmeldelser fra Skatteetaten organiseres annerledes enn tidligere, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

– Hele tilliten til skattesystemet er basert på at unndragelser får konsekvenser, og prøveprosjektet viser at vi tenker nytt i måten vi bekjemper økonomisk kriminalitet på, legger hun til.

Powered by Labrador CMS