FÅ SOM HAR HELE BILDET: – Isolert sett når man snakker om innholdet så er det sterkt, det kommer man ikke utenom. Men jeg kjenner ikke norsk politi som et politi som bruker uforholdsmessig med makt, sier Politidirektør Benedicte Bjørnland.

Advarer mot forhåndsdømming:

Politidirektøren om Kongsberg: – Få som sitter med det fulle bildet av hva som egentlig skjedde denne kvelden

– Det er vel egentlig kun de involverte, samt enkelte i Spesialenheten, som kjenner foranledningen eller som har detaljer rundt hva som skjedde forut for videoen og etter videoen, og hva som ble sagt underveis, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Publisert Sist oppdatert

I slutten av april avslørte Dagbladet at en politibetjent i Søt-Øst politidistrikt er tiltalt for politivold.

Samtidig viste avisen klipp fra overvåkingsvideoer fra en bensinstasjon der volden finner sted. I klippene ser man at politibetjenten slår og bruker batong mot en mann.

Videoen har skapt sterke reaksjoner. Politidirektør Benedicte Bjørnland skjønner at folk kan reagere på innholdet i videoen.

– Jeg synes videoen var skakende. Samtidig har jeg vært tydelig på både internt i organisasjonen og når jeg har gitt intervjuer, med å si at jeg tar ikke stilling til skyld. Dette er en sak hvor det er tatt ut tiltale mot en ansatt i politiet. Han skal få prøvd denne saken for domstolen. Der legger jeg til grunn at den vil bli forsvarlig behandlet og grundig belyst, sier hun.

Få sitter med hele bildet

Bjørnland understreker samtidig at det er få som sitter med det fulle bildet av hva som egentlig skjedde denne kvelden.

– Det er vel egentlig kun de involverte, samt enkelte i Spesialenheten, som kjenner foranledningen eller som har detaljer rundt hva som skjedde forut for videoen og etter videoen, og hva som ble sagt underveis. Jeg kjenner det ikke, så jeg skal være varsom med å mene noe utover at innholdet i videoen isolert sett er skakende, sier hun.

Bjørnland har fått mange tilbakemeldinger fra ansatte i politiet.

– Jeg har fått tilbakemeldinger på at det er mange som synes dette er krevende og trist. Også oppfatter jeg at det er mange som er opptatt av at grunnleggende rettssikkerhet skal ivaretas også for våre ansatte. Man er opptatt av at det ikke skal forhåndsdømmes. Det er jeg veldig enig i. Samtidig så må vi anerkjenne at publikum der ute tenker at dette er et sterkt innhold, fortsetter hun.

I etterkant har det kommet mye uberettiget kritikk mot politiet både direkte og i sosiale medier.

– Hvor mye skal politifolk tåle?

– Jeg blir opprørt når jeg hører om trusler og hets. Det skal man ikke finne seg i. Vi har også måttet moderere kommentarfeltet på politiets egen Facebook-side, og fulgt aktivt med på hva som kommenteres. Hvis ansatte på Kongsberg eller de som har vært direkte involvert i saken, på noen måte trues, så må det anmeldes og gripes fatt i, sier hun.

Krevende situasjoner hver dag

– Politiet utfører over 300.000 oppdrag årlig, dette er ikke akkurat hverdagshendelser?

– Det er jo ikke det. Våre mannskaper står i krevende situasjoner hver eneste dag, og utfører jobben med høy grad av profesjonalitet, varsomhet og empati. Det skal vi fortsette med til det beste for det publikumet vi er til for, sier hun.

Bjørnland understreker at voldsvideoen ikke kjennetegner norsk politi, slik hun kjenner det.

– Det er overhodet ikke det politiet jeg kjenner, fortsetter hun.

Grunnleggende god posisjon

Bjørnland presiserer igjen at det er viktig at vedkommende tjenestemann får sin sak rettferdig og ordentlig behandlet.

Jeg kjenner ikke norsk politi som et politi som bruker uforholdsmessig med makt.

– Isolert sett når man snakker om innholdet, så er det sterkt, det kommer man ikke utenom. Men jeg kjenner ikke norsk politi som et politi som bruker uforholdsmessig med makt. Det viktigste maktmiddelet til norsk politi er faktisk muntlig pålegg. Jeg opplever at vi er et politi som på mange måter er både høyt utviklet, empatiske og nødvendig varsomme i vår tjenesteutførelse, fortsetter hun.

– Frykter du at tilliten til politiet er svekket?

– En sånn video er egnet til det. Samtidig så erfarer jeg at vi har en grunnleggende god posisjon i det norske samfunnet selv om det også er eksempler på at vi gjør feil i vår tjenesteutførelse. Jeg håper at det over tid er den daglige tjenesten og de daglig møtene med publikum som er bærende for hva slags tillit vi har i befolkningen. avslutter hun.

Powered by Labrador CMS