Politidirektør Benedicte Bjørnland, her under en debatt på Arendalsuka 2023.

Politidirektøren: – Norske kriminelle kjøper våpen av svenske kriminelle

En negativ utvikling i trusselbildet knyttet til kriminelle nettverk gjør at norsk og svensk politi nå forsterker samarbeidet mot organisert kriminalitet.

Publisert Sist oppdatert

− Felles innsats er viktig for å sette oss i stand til å snu utviklingen i kriminalitetsbildet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Onsdag holdt hun en pressekonferanse sammen med den svenske rikspolitisjefen, Anders Thornberg. De møttes onsdag for å diskutere felles forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet på tvers av landegrensene. Og det er mange felles utfordringer de to polititoppene står overfor.

– Norske kriminelle kjøper våpen og eksplosive varer av svenske kriminelle, sier Bjørnland.

Thornberg peker på at det styrkede politisamarbeidet blant annet skal forsøke å få bukt med narkotikasmugling, som ofte går gjennom Sverige og inn i Norge.

– Sverige har blitt en slags hub for narkotika. Vi har et problem med mye narkotika, og dette kan også risikere å bli et større problem i Norge, sier han.

– En trussel mot offentlig ro

Norsk politi har over tid sett en negativ utvikling hvor barn og unge rekrutteres inn i kriminelle nettverk. Dette bidrar til en utvikling hvor de kriminelle nettverkene utgjør en trussel mot offentlig ro, orden og alminnelig trygghet i samfunnet, understreker Bjørnland.

Hun påpeker at dette er miljøer hvor de involverte personene ofte har lav impulskontroll og en lav terskel for vold.

− Flere av disse kriminelle nettverkene har tilknytninger til Sverige. Dette kan dreie seg om narkotikainnførsel, tilgang til våpen eller svenske gjengkriminelle som utfører voldsoppdrag i Norge, sier hun.

– Kriminaliteten er grenseoverskridende

Det eksisterer allerede et internasjonalt politisamarbeid i regi av Europol, og det er dette som nå forsterkes mellom norsk og svensk politi.

Bjørnland trekker fram to områder hvor samarbeidet nå skal styrkes. Det ene er ren forebygging, mens det andre handler om tettere etterretnings- og analysesamarbeid for å få en felles situasjonsforståelse på tvers av landegrensene.

– Det kommer til å være nede på enkeltindivider og nettverk, sier Bjørnland.

Kriminelle nettverk lar seg ikke begrense av landegrenser, og det er viktig at politiet deler informasjon om bakmenn og sentrale aktører som utfører kriminell virksomhet på tvers av landene.

– Kriminaliteten kjenner ingen grenser. Den lever i de landene der det finnes mest penger å tjene, sier Thornberg.

---

06.09.2023, klokka 11.47: Saken er oppdatert etter pressekonferansen mellom politidirektør Benedicte Bjørnland og rikspolitisjef Anders Thornberg.

Powered by Labrador CMS