Mistet urettmessig lappen: Får erstatning etter uforsvarlig saksbehandling av POD

En yrkessjåfør som ble fratatt lappen, får erstatning etter uforsvarlig saksbehandling av POD. Retten mener direktoratet har hatt for ensidig fokus på tidligere rusbruk.

Publisert Sist oppdatert

I januar 2020 tilbakekalte Trøndelag politidistrikt føreretten til en mann, som følge av manglende edruelighet i tråd med veitrafikkloven.

Bakgrunnen var at mannen ved flere anledninger hadde blitt tatt for bruk av narkotika i 2018 og 2019.

Mannen klagde på vedtaket til Politidirektoratet (POD), som opprettholdt vedtaket.

Må punge ut

Etter å ha fått kjent PODs vedtak ugyldig i retten, saksøkte han igjen staten ved Justis- og beredskapsdepartementet.

Denne gangen krevde mannen, som er yrkessjåfør, nær 400.000 kroner i erstatning for tapte arbeidsinntekter. Nå har mannen igjen vunnet frem.

Det skriver Rett24.no.

«Politidirektoratet behandlet saken så uforsvarlig at staten må holdes ansvarlig etter regelen om arbeidsgiveransvaret for uaktsomme handlinger», skriver nettavisen.

– Så bort fra nye opplysninger

Videre kommer det frem at da POD behandlet mannens klage på vedtaket, forelå det en rekke nye opplysninger.

I dommen fra lagmannsretten, hvor mannen omtales som A, heter det:

«Da Politidirektoratet fattet vedtak i klagesaken (…) var imidlertid opplysningene om As bruk av rusmidler blitt elleve måneder gamle. I tillegg forelå det nye opplysninger som til sammen gav et annet bilde enn tidligere. A gjennomførte utdanning som yrkessjåfør og kjørte opp til nødvendige førerkort (…). Videre avla han to negative rusprøver».

I tillegg hadde mannens arbeidsgiver gitt ham en god attest.

– Ensidig fokus

Videre skriver lagmannsretten at domstolen slutter seg fullt ut til tingrettens konkrete vurdering av at PODs vedtak var uforsvarlig.

«Samlet sett finner tingretten at Politidirektoratet i sitt vedtak har hatt for ensidig fokus på tidligere rusbruk. (…) Omstendigheter som klart talte for at edruelighetskravet var oppfylt på vedtakstidspunktet, er ikke i tilstrekkelig grad nevnt eller tatt til inntekt for at han oppfylte kravet», vises det til i dommen fra lagmannsretten.

Videre heter det at nye opplysninger som tilkom saken, ikke er «reelt drøftet eller forsvarlig hensyntatt. (...) . Det sentrale i denne saken er at Politidirektoratet var kjent med de faktiske omstendigheter som talte for at edruelighetskravet var oppfylt uten å vurdere og vektlegge disse. Dette førte til uriktig faktum, rettsanvendelse og vedtak

Tar dommen til etterretning

Til Rett24.no kommenterer statens advokat, Magnus-Johan Færø hos Regjeringsadvokaten, saken slik:

– Staten tar dommen til etterretning og vil vurdere den nærmere innen ankefristen er omme, sier Færø.

Kristine Langkaas, som er seksjonsleder for juridisk stab i POD, viser til kommentaren fra Regjeringsadvokaten, når Politiforum ber om en kommentar.

Hun sier videre at POD vil gå gjennom dommen innen ankefristens utløp.

Powered by Labrador CMS