POD tar selvkritikk for saksbehandlingstid

Politidirektoratet erkjenner at saksbehandlingstiden i klagesaker ved innsynskrav er blitt for høy. Det sier leder for juridisk stab i Politidirektoratet.

TAR FOR LANG TID: Saksbehandlingstiden når klager på avslag på innsyn skal avgjøres er for lang, erkjenner Kristine Langkaas (bildet), leder av juridisk stab i Politidirektoratet.
Publisert Sist oppdatert

Sivilombudet har etter en flerårig tilsynsrunde mot Politidirektoratet valgt å åpne en ny gransking av håndteringen av innsynssaker. Forrige runde, som ble avsluttet for bare noen få måneder siden, førte til sterk kritikk og at Sivilombudet slo fast at POD hadde etablert en ulovlig forvaltningspraksis.

Denne kritikken rettet seg særskilt mot at POD i 2021 hadde lagt opp til en rutine der innynskrav ikke ble fulgt videre opp dersom direktoratet ikke mottok purringer etter to måneder fra den eller de som hadde fremsatt kravet.

Nå velger Sivilombudet å granske systematisk PODs håndtering av klagesaker, og ser særskilt på saksbehandlingstiden for denne type saker.

Peker på stramme budsjetter

Politidirektoratet erkjenner at denne saksbehandlingstiden i dag er for høy.

– Saksbehandlingstid i klagesakene har tatt for lang tid og vi jobber for å få saksbehandlingstiden ned, sier Kristine Langkaas, som er leder for juridisk stab i Politidirektoratet.

Hun peker på mangelfull saksbehandlingskapasitet som underliggende årsak.

– At saksbehandlingstiden er så lang som den er skyldes ressurssituasjonen. Svært stramme budsjetter og en rekke lovpålagte oppgaver og andre føringer legger begrensninger på direktoratets reelle handlingsrom, samtidig som det har vært en betydelig økning i antall klagesaker. Mange av sakene har nå også større omfang og kompleksitet og er tilsvarende mer ressurskrevende, sier Langkaas i en uttalelse som er sendt til Politiforum via PODs Stab for kommunikasjon (SKOM).

Omprioriterer internt

Politidirektoratet forsøker nå å få på plass flere saksbehandlere til å følge opp innsynskrav som direktoratet mottar. POD vurderer også å nedjustere fokus på andre sakstyper eller fagområder internt, for å kunne etterleve Offentleglovas krav for håndtering av innsynssaker.

– Vi er nå i prosess med å rekruttere flere til å behandle klagesaker i tillegg til at vi ser på muligheten for å nedprioritere enkelte andre saksområder. Behov for å redusere saksbehandlingstiden vil også være et premiss som tas med i det videre arbeidet med omorganisering av POD hvor et siktemål er å styrke direktoratets kjerneoppgaver, sier Kristine Langkaas til Politiforum.

Powered by Labrador CMS